Games

Oka-93
June 1993 Nizhny Novgorod Russia

Refresh  |  Back  |  Statistics  

RoundBlack vs WhiteResult
Round 1Semyonov - Metreveli1 : 0
Round 1Salnikova - Olyunin1 : 0
Round 1Alexandrov - Skuridin1 : 0
Round 1Shavarin - Filinov0 : 1
Round 2Skuridin - Olyunin1 : 0
Round 2Alexandrov - Pustovalova1 : 0
Round 2Salnikov - Semyonov1 : 0
Round 2Metreveli - Sokolov0 : 1
Round 3Volkov - Salnikov0 : 1
Round 3Alexandrov - Filinov1 : 0
Round 3Skuridin - Tsaryov1 : 0
Round 3Sokolov - Pustovalova1 : 0
Round 4Volkov - Skuridin0 : 1
Round 4Olyunin - Metreveli1 : 0
Round 4Alexandrov - Salnikov1 : 0
Round 4Filinov - Sokolov0 : 1
Round 4Tsaryov - Skuridina1 : 0
Round 5Volkov - Olyunin1 : 0
Round 5Salnikov - Skuridin1 : 0
Round 5Alexandrov - Sokolov1 : 0
Round 6Salnikova - Olyunin0 : 1
Round 6Volkov - Sokolov1 : 0
Round 6Skuridin - Filinov0 : 1
Round 6Alexandrov - Salnikov0.5 : 0.5
Round 7Sokolov - Skuridin0 : 1
Round 7Tsaryov - Metreveli0 : 1
Round 7Salnikov - Volkov1 : 0
Round 7Semyonov - Alexandrov0 : 1
Round 8Alexandrov - Salnikov0 : 1
Round 8Volkov - Skuridin0 : 1
Round 8Filinov - Semyonov0 : 1
Round 8Pustovalova - Skuridina1 : 0
Round 9Salnikova - Skuridina1 : 0
Round 9Metreveli - Skuridin0 : 1
Round 9Olyunin - Volkov1 : 0

Black: Alexandrov Victor1     

White:

Skuridin Alexey0     
Round 1, i11, R, 5a=7, RIF rule

Published by Alexey Skuridin.
Created: 2018-03-10 18:05:21