Games

36th St.Petersburg Championship
January 2018 Saint Petersburg Russia

Refresh  |  Back  |  Statistics   |  Info  

RoundBlackWhiteResult
Round 1SalnikovFilinov1 : 0
Round 1KalnitskyAlexandrov0 : 1
Round 1LisyutinRumyantseva0.5 : 0.5
Round 1KuleshovSalnikova1 : 0
Round 1BelakvaKachaev0 : 1
Round 2SalnikovKalnitsky0 : 1
Round 2LisyutinBelakva1 : 0
Round 2KachaevSalnikova1 : 0
Round 2KuleshovKachaeva0 : 1
Round 2BalabhaiAlexandrov1 : 0
Round 3LisyutinSalnikova0.5 : 0.5
Round 3RumyantsevaAlexandrov0 : 1
Round 3KalnitskyFilinov0 : 1
Round 3SalnikovBalabhai1 : 0
Round 3KachaevKachaeva0 : 1
Round 4LisyutinKachaeva1 : 0
Round 4KuleshovKachaev0 : 1
Round 4FilinovBalabhai1 : 0
Round 4AlexandrovBelakva1 : 0
Round 4SalnikovRumyantseva1 : 0
Round 5RumyantsevaFilinov0 : 1
Round 5BalabhaiKalnitsky1 : 0
Round 5AlexandrovSalnikova0 : 1
Round 5KuleshovLisyutin0 : 1
Round 6SalnikovaSalnikov0 : 1
Round 6KachaevaAlexandrov0 : 1
Round 6LisyutinKachaev0 : 1
Round 6KalnitskyRumyantseva0.5 : 0.5
Round 7BalabhaiRumyantseva1 : 0
Round 7FilinovSalnikova1 : 0
Round 7SalnikovKachaeva1 : 0
Round 7KuleshovAlexandrov0 : 1
Round 8SalnikovaKalnitsky1 : 0
Round 8FilinovKachaeva1 : 0
Round 8AlexandrovKachaev0 : 1
Round 8KuleshovSalnikov0 : 1
Round 9FilinovKuleshov1 : 0
Round 9AlexandrovLisyutin0.5 : 0.5
Round 9BalabhaiSalnikova1 : 0
Round 9KalnitskyKachaeva0 : 1
Round 9SalnikovKachaev1 : 0
Round 10BalabhaiKachaeva1 : 0
Round 10FilinovKachaev0.5 : 0.5
Round 10RumyantsevaSalnikova0 : 1
Round 10SalnikovLisyutin1 : 0
Round 10KuleshovKalnitsky1 : 0
Round 11BalabhaiKuleshov1 : 0
Round 11RumyantsevaKachaeva1 : 0
Round 11FilinovLisyutin1 : 0
Round 12SalnikovAlexandrov1 : 0
Round 12KuleshovRumyantseva1 : 0
Round 12LisyutinKalnitsky0 : 1
Round 12BalabhaiKachaev0.5 : 0.5
Round 13BelakvaKuleshov0 : 1
Round 13RumyantsevaKachaev0.5 : 0.5
Round 13AlexandrovFilinov0 : 1
Round 13SalnikovaKachaeva1 : 0
Round 13BalabhaiLisyutin1 : 0

Black: Rumyantseva Ekaterina1     79 mins

White:

Kachaeva Ilona0     65 mins
Round 11, i4, -, 5a=6,7,8,11,i11, Soosyrv-8 rule, Info: B=4,5

Published by Ekaterina Rumyantseva.
Created: 2018-03-10 18:44:23