Games

Youth Russian Championship, group A,B,D,E
March 2018 Rybinsk Russia

Refresh  |  Back  |  Statistics  

RoundBlack vs WhiteResult
Round B1Stoyanov - Makhin1 : 0
Round B1Dyachkov - Mezhenkov1 : 0
Round B1Orlov - Fedotov0 : 1
Round B1Nebolsin - Troitsky1 : 0
Round B1Yusupmurzin - Arzybov1 : 0
Round B1Metreveli - Gromov1 : 0
Round B1Danilin - Kuvaev1 : 0
Round B1Reznik - Bykov 0.5 : 0.5
Round B1Lapin - Mukhanov1 : 0
Round B2Orlov - Bykov 1 : 0
Round B2Reznik - Kuvaev1 : 0
Round B2Fedotov - Stoyanov1 : 0
Round B2Lapin - Dyachkov0 : 1
Round B2Mezhenkov - Makhin0 : 1
Round B2Metreveli - Nebolsin1 : 0
Round B2Troitsky - Gromov0 : 1
Round B2Danilin - Yusupmurzin1 : 0
Round B2Mukhanov - Arzybov0 : 1
Round B3Makhin - Lapin0 : 1
Round B3Reznik - Yusupmurzin0 : 1
Round B3Kuvaev - Troitsky1 : 0
Round B3Bykov - Arzybov0 : 1
Round B3Gromov - Stoyanov1 : 0
Round B3Dyachkov - Danilin0.5 : 0.5
Round B3Fedotov - Metreveli1 : 0
Round B3Orlov - Nebolsin1 : 0
Round B3Mukhanov - Mezhenkov0 : 1
Round B4Bykov - Makhin1 : 0
Round B4Dyachkov - Metreveli1 : 0
Round B4Lapin - Yusupmurzin0 : 1
Round B4Danilin - Fedotov0 : 1
Round B4Mezhenkov - Nebolsin0 : 1
Round B4Kuvaev - Stoyanov0 : 1
Round B4Arzybov - Gromov1 : 0
Round B4Orlov - Reznik1 : 0
Round B4Troitsky - Mukhanov1 : 0
Round B5Fedotov - Dyachkov1 : 0
Round B5Arzybov - Metreveli0 : 1
Round B5Danilin - Gromov1 : 0
Round B5Lapin - Reznik1 : 0
Round B5Stoyanov - Nebolsin1 : 0
Round B5Makhin - Troitsky0 : 1
Round B5Mezhenkov - Bykov 0 : 1
Round B5Yusupmurzin - Orlov0.5 : 0.5
Round B5Kuvaev - Mukhanov1 : 0
Round B6Stoyanov - Danilin1 : 0
Round B6Dyachkov - Orlov0 : 1
Round B6Troitsky - Arzybov0 : 1
Round B6Lapin - Gromov1 : 0
Round B6Nebolsin - Kuvaev1 : 0
Round B6Fedotov - Yusupmurzin1 : 0
Round B6Metreveli - Bykov 1 : 0
Round B6Mezhenkov - Reznik0 : 1
Round B6Mukhanov - Makhin1 : 0
Round B7Mezhenkov - Troitsky1 : 0
Round B7Reznik - Arzybov0 : 1
Round B7Dyachkov - Stoyanov1 : 0
Round B7Lapin - Fedotov0 : 1
Round B7Mukhanov - Bykov 0 : 1
Round B7Kuvaev - Makhin1 : 0
Round B7Danilin - Nebolsin1 : 0
Round B7Metreveli - Orlov0.5 : 0.5
Round B7Gromov - Yusupmurzin0 : 1
Round B8Yusupmurzin - Dyachkov1 : 0
Round B8Mezhenkov - Kuvaev0 : 1
Round B8Bykov - Lapin0.5 : 0.5
Round B8Fedotov - Arzybov1 : 0
Round B8Nebolsin - Makhin1 : 0
Round B8Mukhanov - Gromov0.5 : 0.5
Round B8Troitsky - Reznik0 : 1
Round B8Stoyanov - Metreveli0 : 1
Round B8Orlov - Danilin0.5 : 0.5
Round B9Mukhanov - Reznik0 : 1
Round B9Arzybov - Mezhenkov1 : 0
Round B9Troitsky - Stoyanov0.5 : 0.5
Round B9Orlov - Lapin0.5 : 0.5
Round B9Danilin - Bykov 1 : 0
Round B9Gromov - Makhin1 : 0
Round B9Dyachkov - Kuvaev1 : 0
Round B9Yusupmurzin - Metreveli0 : 1
Round B9Nebolsin - Fedotov0 : 1
Round E1Sadova - Tolstoguzova1 : 0
Round E1Vohtomina - Knyazeva1 : 0
Round E1Kazanina - Shangina0 : 1
Round E1Matushkina - Shkarupa1 : 0
Round E1Pirozhnikova - Sonina0 : 1
Round E1Popova - Stulova0 : 1
Round E10Tolstoguzova - Knyazeva0.5 : 0.5
Round E10Shangina - Shkarupa0 : 1
Round E10Kazanina - Sadova0 : 1
Round E10Stulova - Pirozhnikova1 : 0
Round E10Stulova - Popova1 : 0
Round E10Matushkina - Sonina1 : 0
Round E11Vohtomina - Shkarupa0.5 : 0.5
Round E11Popova - Matushkina0 : 1
Round E11Knyazeva - Sonina0 : 1
Round E11Stulova - Shangina1 : 0
Round E11Kazanina - Tolstoguzova0 : 1
Round E11Sadova - Stulova0 : 1
Round E12Sadova - Pirozhnikova1 : 0
Round E12Stulova - Tolstoguzova0 : 1
Round E12Popova - Knyazeva1 : 0
Round E12Shangina - Matushkina0 : 1
Round E12Sonina - Kazanina1 : 0
Round E12Stulova - Vohtomina0.5 : 0.5
Round E13Shangina - Knyazeva0 : 1
Round E13Pirozhnikova - Tolstoguzova0 : 1
Round E13Sonina - Stulova1 : 0
Round E13Popova - Kazanina1 : 0
Round E13Stulova - Shkarupa1 : 0
Round E13Matushkina - Vohtomina1 : 0
Round E2Shangina - Stulova1 : 0
Round E2Knyazeva - Shkarupa1 : 0
Round E2Vohtomina - Kazanina1 : 0
Round E2Popova - Pirozhnikova1 : 0
Round E2Sadova - Sonina1 : 0
Round E2Matushkina - Stulova0 : 1
Round E3Knyazeva - Stulova0.5 : 0.5
Round E3Pirozhnikova - Shangina1 : 0
Round E3Shkarupa - Kazanina1 : 0
Round E3Stulova - Vohtomina1 : 0
Round E3Popova - Sadova0 : 1
Round E3Tolstoguzova - Sonina0.5 : 0.5
Round E4Knyazeva - Matushkina0 : 1
Round E4Shkarupa - Stulova0 : 1
Round E4Sadova - Shangina1 : 0
Round E4Vohtomina - Pirozhnikova1 : 0
Round E4Tolstoguzova - Popova1 : 0
Round E4Kazanina - Stulova0 : 1
Round E5Sadova - Vohtomina0 : 1
Round E5Pirozhnikova - Shkarupa1 : 0
Round E5Stulova - Stulova1 : 0
Round E5Kazanina - Matushkina0 : 1
Round E5Tolstoguzova - Shangina1 : 0
Round E6Sadova - Shkarupa1 : 0
Round E6Stulova - Pirozhnikova1 : 0
Round E6Shangina - Sonina0.5 : 0.5
Round E6Knyazeva - Kazanina1 : 0
Round E6Matushkina - Stulova1 : 0
Round E6Vohtomina - Tolstoguzova0.5 : 0.5
Round E7Knyazeva - Stulova1 : 0
Round E7Shangina - Popova1 : 0
Round E7Tolstoguzova - Shkarupa1 : 0
Round E7Sonina - Vohtomina0 : 1
Round E7Matushkina - Pirozhnikova0.5 : 0.5
Round E7Sadova - Stulova0 : 1
Round E8Shkarupa - Sonina0 : 1
Round E8Sadova - Matushkina1 : 0
Round E8Tolstoguzova - Stulova1 : 0
Round E8Popova - Vohtomina0 : 1
Round E8Pirozhnikova - Knyazeva0 : 1
Round E8Stulova - Kazanina1 : 0
Round E9Tolstoguzova - Matushkina0.5 : 0.5
Round E9Knyazeva - Sadova0 : 1
Round E9Shangina - Vohtomina0 : 1
Round E9Sonina - Stulova0 : 1
Round E9Popova - Shkarupa0 : 1
Round E9Pirozhnikova - Kazanina0 : 1
Round RReznik - Yusupmurzin0 : 1
Round 1Kryuchok - Stulova1 : 0
Round 1Semyonov - Prokopets1 : 0
Round 1Oborina - Nogovitsin1 : 0
Round 1Vostryakov - Shabanov0 : 1
Round 2Semyonov - Kryuchok0 : 1
Round 2Vostryakov - Oborina0.5 : 0.5
Round 2Shabanov - Stulova1 : 0
Round 2Prokopets - Nogovitsin1 : 0
Round 3Nogovitsin - Kryuchok0 : 1
Round 3Shabanov - Oborina0 : 1
Round 3Vostryakov - Prokopets1 : 0
Round 3Semyonov - Stulova1 : 0
Round 4Semyonov - Nogovitsin1 : 0
Round 4Stulova - Oborina1 : 0
Round 4Vostryakov - Kryuchok0 : 1
Round 4Shabanov - Prokopets0.5 : 0.5
Round 5Oborina - Prokopets1 : 0
Round 5Shabanov - Kryuchok1 : 0
Round 5Vostryakov - Semyonov0 : 1
Round 5Nogovitsin - Stulova1 : 0
Round 6Semyonov - Shabanov1 : 0
Round 6Kryuchok - Oborina1 : 0
Round 6Vostryakov - Nogovitsin1 : 0
Round 6Prokopets - Stulova1 : 0
Round 7Nogovitsin - Shabanov0 : 1
Round 7Kryuchok - Prokopets1 : 0
Round 7Vostryakov - Stulova1 : 0
Round 7Semyonov - Oborina0.5 : 0.5

Black: Semyonov Oleg0     67 mins

White:

Kryuchok Roman1     47 mins
Round 2, d2, R, 5a=6,7,10,g7,i7,j9,j10, Soosyrv-8 rule, Info: +-

Published by Irina Metreveli.
Created: 2018-03-27 05:13:40