Games

Youth Russian Championship, group A,B,D,E
March 2018 Rybinsk Russia

Refresh  |  Back  |  Statistics  

RoundBlackWhiteResult
Round B1StoyanovMakhin1 : 0
Round B1DyachkovMezhenkov1 : 0
Round B1OrlovFedotov0 : 1
Round B1NebolsinTroitsky1 : 0
Round B1YusupmurzinArzybov1 : 0
Round B1MetreveliGromov1 : 0
Round B1DanilinKuvaev1 : 0
Round B1ReznikBykov0.5 : 0.5
Round B1LapinMukhanov1 : 0
Round B2OrlovBykov1 : 0
Round B2ReznikKuvaev1 : 0
Round B2FedotovStoyanov1 : 0
Round B2LapinDyachkov0 : 1
Round B2MezhenkovMakhin0 : 1
Round B2MetreveliNebolsin1 : 0
Round B2TroitskyGromov0 : 1
Round B2DanilinYusupmurzin1 : 0
Round B2MukhanovArzybov0 : 1
Round B3MakhinLapin0 : 1
Round B3ReznikYusupmurzin0 : 1
Round B3KuvaevTroitsky1 : 0
Round B3BykovArzybov0 : 1
Round B3GromovStoyanov1 : 0
Round B3DyachkovDanilin0.5 : 0.5
Round B3FedotovMetreveli1 : 0
Round B3OrlovNebolsin1 : 0
Round B3MukhanovMezhenkov0 : 1
Round B4BykovMakhin1 : 0
Round B4DyachkovMetreveli1 : 0
Round B4LapinYusupmurzin0 : 1
Round B4DanilinFedotov0 : 1
Round B4MezhenkovNebolsin0 : 1
Round B4KuvaevStoyanov0 : 1
Round B4ArzybovGromov0 : 1
Round B4OrlovReznik1 : 0
Round B4TroitskyMukhanov1 : 0
Round B5FedotovDyachkov1 : 0
Round B5ArzybovMetreveli0 : 1
Round B5DanilinGromov1 : 0
Round B5LapinReznik1 : 0
Round B5StoyanovNebolsin1 : 0
Round B5MakhinTroitsky0 : 1
Round B5MezhenkovBykov0 : 1
Round B5YusupmurzinOrlov0.5 : 0.5
Round B5KuvaevMukhanov1 : 0
Round B6StoyanovDanilin1 : 0
Round B6DyachkovOrlov0 : 1
Round B6TroitskyArzybov0 : 1
Round B6LapinGromov1 : 0
Round B6NebolsinKuvaev1 : 0
Round B6FedotovYusupmurzin1 : 0
Round B6MetreveliBykov1 : 0
Round B6MezhenkovReznik1 : 0
Round B6MukhanovMakhin1 : 0
Round B7MezhenkovTroitsky1 : 0
Round B7ReznikArzybov0 : 1
Round B7DyachkovStoyanov1 : 0
Round B7LapinFedotov0 : 1
Round B7MukhanovBykov0 : 1
Round B7KuvaevMakhin1 : 0
Round B7DanilinNebolsin1 : 0
Round B7MetreveliOrlov0.5 : 0.5
Round B7GromovYusupmurzin0 : 1
Round B8YusupmurzinDyachkov1 : 0
Round B8MezhenkovKuvaev0 : 1
Round B8BykovLapin0.5 : 0.5
Round B8FedotovArzybov1 : 0
Round B8NebolsinMakhin1 : 0
Round B8MukhanovGromov0.5 : 0.5
Round B8TroitskyReznik0 : 1
Round B8StoyanovMetreveli0 : 1
Round B8OrlovDanilin0.5 : 0.5
Round B9MukhanovReznik0 : 1
Round B9ArzybovMezhenkov1 : 0
Round B9TroitskyStoyanov0.5 : 0.5
Round B9OrlovLapin0.5 : 0.5
Round B9DanilinBykov1 : 0
Round B9GromovMakhin1 : 0
Round B9DyachkovKuvaev1 : 0
Round B9YusupmurzinMetreveli0 : 1
Round B9NebolsinFedotov0 : 1
Round E1SadovaTolstoguzova1 : 0
Round E1VohtominaKnyazeva1 : 0
Round E1KazaninaShangina0 : 1
Round E1MatushkinaShkarupa1 : 0
Round E1PirozhnikovaSonina0 : 1
Round E1PopovaStulova0 : 1
Round E10TolstoguzovaKnyazeva0.5 : 0.5
Round E10ShanginaShkarupa0 : 1
Round E10KazaninaSadova0 : 1
Round E10StulovaPirozhnikova1 : 0
Round E10StulovaPopova1 : 0
Round E10MatushkinaSonina1 : 0
Round E11VohtominaShkarupa0.5 : 0.5
Round E11PopovaMatushkina0 : 1
Round E11KnyazevaSonina0 : 1
Round E11StulovaShangina1 : 0
Round E11KazaninaTolstoguzova0 : 1
Round E11SadovaStulova0 : 1
Round E12SadovaPirozhnikova1 : 0
Round E12StulovaTolstoguzova0 : 1
Round E12PopovaKnyazeva1 : 0
Round E12ShanginaMatushkina0 : 1
Round E12SoninaKazanina1 : 0
Round E12StulovaVohtomina0.5 : 0.5
Round E13ShanginaKnyazeva0 : 1
Round E13PirozhnikovaTolstoguzova0 : 1
Round E13SoninaStulova1 : 0
Round E13PopovaKazanina1 : 0
Round E13StulovaShkarupa1 : 0
Round E13MatushkinaVohtomina1 : 0
Round E2ShanginaStulova1 : 0
Round E2KnyazevaShkarupa1 : 0
Round E2VohtominaKazanina1 : 0
Round E2PopovaPirozhnikova1 : 0
Round E2SadovaSonina1 : 0
Round E2MatushkinaStulova0 : 1
Round E3KnyazevaStulova0.5 : 0.5
Round E3PirozhnikovaShangina1 : 0
Round E3ShkarupaKazanina1 : 0
Round E3StulovaVohtomina1 : 0
Round E3PopovaSadova0 : 1
Round E3TolstoguzovaSonina0.5 : 0.5
Round E4KnyazevaMatushkina0 : 1
Round E4ShkarupaStulova0 : 1
Round E4SadovaShangina1 : 0
Round E4VohtominaPirozhnikova1 : 0
Round E4TolstoguzovaPopova1 : 0
Round E4KazaninaStulova0 : 1
Round E5SadovaVohtomina0 : 1
Round E5PirozhnikovaShkarupa1 : 0
Round E5StulovaStulova1 : 0
Round E5KazaninaMatushkina0 : 1
Round E5TolstoguzovaShangina1 : 0
Round E6SadovaShkarupa1 : 0
Round E6StulovaPirozhnikova1 : 0
Round E6ShanginaSonina0.5 : 0.5
Round E6KnyazevaKazanina1 : 0
Round E6MatushkinaStulova1 : 0
Round E6VohtominaTolstoguzova0.5 : 0.5
Round E7KnyazevaStulova1 : 0
Round E7ShanginaPopova1 : 0
Round E7TolstoguzovaShkarupa1 : 0
Round E7SoninaVohtomina0 : 1
Round E7MatushkinaPirozhnikova0.5 : 0.5
Round E7SadovaStulova0 : 1
Round E8ShkarupaSonina0 : 1
Round E8SadovaMatushkina1 : 0
Round E8TolstoguzovaStulova0 : 1
Round E8PopovaVohtomina0 : 1
Round E8PirozhnikovaKnyazeva0 : 1
Round E8StulovaKazanina1 : 0
Round E9TolstoguzovaMatushkina0.5 : 0.5
Round E9KnyazevaSadova0 : 1
Round E9ShanginaVohtomina0 : 1
Round E9SoninaStulova0 : 1
Round E9PopovaShkarupa0 : 1
Round E9PirozhnikovaKazanina0 : 1
Round 1KryuchokStulova1 : 0
Round 1SemyonovProkopets1 : 0
Round 1OborinaNogovitsin1 : 0
Round 1VostryakovShabanov0 : 1
Round 2SemyonovKryuchok0 : 1
Round 2VostryakovOborina0.5 : 0.5
Round 2ShabanovStulova1 : 0
Round 2ProkopetsNogovitsin1 : 0
Round 3NogovitsinKryuchok0 : 1
Round 3ShabanovOborina0 : 1
Round 3VostryakovProkopets1 : 0
Round 3SemyonovStulova1 : 0
Round 4SemyonovNogovitsin1 : 0
Round 4StulovaOborina1 : 0
Round 4VostryakovKryuchok0 : 1
Round 4ShabanovProkopets0.5 : 0.5
Round 5OborinaProkopets1 : 0
Round 5ShabanovKryuchok1 : 0
Round 5VostryakovSemyonov0 : 1
Round 5NogovitsinStulova1 : 0
Round 6SemyonovShabanov1 : 0
Round 6KryuchokOborina1 : 0
Round 6VostryakovNogovitsin1 : 0
Round 6ProkopetsStulova1 : 0
Round 7NogovitsinShabanov0 : 1
Round 7KryuchokProkopets1 : 0
Round 7VostryakovStulova1 : 0
Round 7SemyonovOborina0.5 : 0.5

Black: Popova Maria0     85 mins

White:

Stulova Veronika1     91 mins
Round E1, d9, R, Taraguchi-7 rule

Published by Alexey Skuridin.
Created: 2018-03-27 14:02:01