Games

Youth Russian Championship, group C,F
March 2018 Rybinsk Russia

Refresh  |  Back  |  Statistics  

RoundBlack vs WhiteResult
Round CStoyanov - Danilov1 : 0
Round C1Stoyanov - Startsev1 : 0
Round C1Danilov - Prokopyev0 : 1
Round C1Sidorov - Kochanov1 : 0
Round C1Nikitin - Agarkov1 : 0
Round C1Fokichev - Kazanin1 : 0
Round C1Puzanov - Noskov0 : 1
Round C1Roginski - Mezhiev1 : 0
Round C2Puzanov - Agarkov0 : 1
Round C2Fokichev - Pushkin1 : 0
Round C2Stoyanov - Noskov1 : 0
Round C2Sidorov - Roginski0.5 : 0.5
Round C2Mezhiev - Startsev1 : 0
Round C2Kochanov - Danilov0 : 1
Round C2Prokopyev - Nikitin1 : 0
Round C3Sidorov - Agarkov1 : 0
Round C3Puzanov - Startsev1 : 0
Round C3Kazanin - Noskov0 : 1
Round C3Fokichev - Roginski1 : 0
Round C3Prokopyev - Stoyanov0 : 1
Round C3Nikitin - Mezhiev1 : 0
Round C3Danilov - Pushkin1 : 0
Round C4Fokichev - Stoyanov0 : 1
Round C4Noskov - Danilov1 : 0
Round C4Nikitin - Roginski0 : 1
Round C4Kazanin - Agarkov0 : 1
Round C4Puzanov - Mezhiev1 : 0
Round C4Kochanov - Pushkin1 : 0
Round C4Prokopyev - Sidorov1 : 0
Round C5Kochanov - Agarkov0 : 1
Round C5Sidorov - Noskov0 : 1
Round C5Danilov - Nikitin1 : 0
Round C5Pushkin - Startsev1 : 0
Round C5Fokichev - Prokopyev1 : 0
Round C5Kazanin - Puzanov0 : 1
Round C5Roginski - Stoyanov0 : 1
Round C6Kochanov - Mezhiev1 : 0
Round C6Kazanin - Startsev0 : 1
Round C6Roginski - Danilov0 : 1
Round C6Sidorov - Pushkin1 : 0
Round C6Fokichev - Noskov1 : 0
Round C6Puzanov - Prokopyev0 : 1
Round C6Agarkov - Stoyanov0 : 1
Round C7Noskov - Prokopyev1 : 0
Round C7Nikitin - Puzanov0 : 1
Round C7Kochanov - Startsev0 : 1
Round C7Kazanin - Pushkin0 : 1
Round C7Sidorov - Fokichev1 : 0
Round C7Mezhiev - Agarkov0 : 1
Round C8Kazanin - Kochanov0 : 1
Round C8Fokichev - Puzanov1 : 0
Round C8Pushkin - Mezhiev1 : 0
Round C8Nikitin - Startsev0 : 1
Round C8Sidorov - Stoyanov0 : 1
Round C8Roginski - Prokopyev0 : 1
Round C8Agarkov - Noskov1 : 0
Round C9Kochanov - Roginski0 : 1
Round C9Nikitin - Sidorov0 : 1
Round C9Stoyanov - Pushkin0 : 1
Round C9Startsev - Noskov0 : 1
Round C9Kazanin - Mezhiev0 : 1
Round C9Fokichev - Danilov1 : 0
Round C9Prokopyev - Agarkov1 : 0
Round 1Fokicheva - Vostryakova 1 : 0
Round 1Tolstoguzova - Yudina1 : 0
Round 1Shestakova - Shevliakova1 : 0
Round 1Porohina - Sonina0.5 : 0.5
Round 2Sonina - Yusupmurzina0 : 1
Round 2Fokicheva - Yudina1 : 0
Round 2Porohina - Tolstoguzova1 : 0
Round 2Vostryakova - Shevliakova0 : 1
Round 3Vostryakova - Shestakova0 : 1
Round 3Fokicheva - Porohina0 : 1
Round 3Tolstoguzova - Yusupmurzina0 : 1
Round 3Yudina - Shevliakova0 : 1
Round 4Fokicheva - Yusupmurzina0 : 1
Round 4Porohina - Shevliakova1 : 0
Round 4Yudina - Shestakova0 : 1
Round 4Tolstoguzova - Sonina1 : 0
Round 5Porohina - Shestakova1 : 0
Round 5Fokicheva - Sonina1 : 0
Round 5Yusupmurzina - Shevliakova1 : 0
Round 5Yudina - Vostryakova 1 : 0
Round 6Yusupmurzina - Shestakova1 : 0
Round 6Shevliakova - Sonina0 : 1
Round 6Tolstoguzova - Fokicheva1 : 0
Round 6Porohina - Vostryakova 1 : 0
Round 7Vostryakova - Yusupmurzina0 : 1
Round 7Tolstoguzova - Shevliakova1 : 0
Round 7Sonina - Shestakova1 : 0
Round 7Porohina - Yudina1 : 0
Round 8Yusupmurzina - Yudina1 : 0
Round 8Vostryakova - Sonina0 : 1
Round 8Fokicheva - Shevliakova0 : 1
Round 8Tolstoguzova - Shestakova0 : 1
Round 9Fokicheva - Shestakova1 : 0
Round 9Vostryakova - Tolstoguzova0 : 1
Round 9Yudina - Sonina0 : 1
Round 9Porohina - Yusupmurzina0 : 1

Black: Fokicheva Anna0     52 mins

White:

Yusupmurzina Darya1     58 mins
Round 4, d4, R, 5a=+-++-, Tarannikov rule

Published by Irina Metreveli.
Created: 2018-03-27 18:19:06