Games

36th St.Petersburg Championship
January 2018 Saint Petersburg Russia

Refresh  |  Back  |  Statistics   |  Info  

RoundBlack vs WhiteResult
Round 1Salnikov - Filinov1 : 0
Round 1Kalnitsky - Alexandrov0 : 1
Round 1Lisyutin - Rumyantseva0.5 : 0.5
Round 1Kuleshov - Salnikova1 : 0
Round 1Belakva - Kachaev0 : 1
Round 2Salnikov - Kalnitsky0 : 1
Round 2Lisyutin - Belakva1 : 0
Round 2Kachaev - Salnikova1 : 0
Round 2Kuleshov - Kachaeva0 : 1
Round 2Balabhai - Alexandrov1 : 0
Round 3Lisyutin - Salnikova0.5 : 0.5
Round 3Rumyantseva - Alexandrov0 : 1
Round 3Kalnitsky - Filinov0 : 1
Round 3Salnikov - Balabhai1 : 0
Round 3Kachaev - Kachaeva0 : 1
Round 4Lisyutin - Kachaeva1 : 0
Round 4Kuleshov - Kachaev0 : 1
Round 4Filinov - Balabhai1 : 0
Round 4Alexandrov - Belakva1 : 0
Round 4Salnikov - Rumyantseva1 : 0
Round 5Rumyantseva - Filinov0 : 1
Round 5Balabhai - Kalnitsky1 : 0
Round 5Alexandrov - Salnikova0 : 1
Round 5Kuleshov - Lisyutin0 : 1
Round 6Salnikova - Salnikov0 : 1
Round 6Kachaeva - Alexandrov0 : 1
Round 6Lisyutin - Kachaev0 : 1
Round 6Kalnitsky - Rumyantseva0.5 : 0.5
Round 7Balabhai - Rumyantseva1 : 0
Round 8Salnikova - Kalnitsky1 : 0
Round 9Filinov - Kuleshov1 : 0
Round 9Alexandrov - Lisyutin0.5 : 0.5
Round 9Balabhai - Salnikova1 : 0
Round 9Kalnitsky - Kachaeva0 : 1
Round 10Balabhai - Kachaeva1 : 0
Round 10Filinov - Kachaev0.5 : 0.5
Round 10Rumyantseva - Salnikova0 : 1
Round 10Salnikov - Lisyutin1 : 0
Round 10Kuleshov - Kalnitsky1 : 0
Round 11Balabhai - Kuleshov1 : 0
Round 11Rumyantseva - Kachaeva1 : 0
Round 11Filinov - Lisyutin1 : 0
Round 12Salnikov - Alexandrov1 : 0
Round 12Kuleshov - Rumyantseva1 : 0
Round 12Lisyutin - Kalnitsky0 : 1
Round 12Balabhai - Kachaev0.5 : 0.5
Round 13Belakva - Kuleshov0 : 1
Round 13Rumyantseva - Kachaev0.5 : 0.5
Round 13Alexandrov - Filinov0 : 1
Round 13Salnikova - Kachaeva1 : 0
Round 13Balabhai - Lisyutin1 : 0

Black: Salnikov Pavel1     77 mins

White:

Alexandrov Victor0     79 mins
Round 12, d3, R, 5a=7,9,i9,j11,k9,k11, Soosyrv-8 rule, Info: B=4,5

Published by Ekaterina Rumyantseva.
Created: 2018-04-24 16:06:46