Games

12th Team World Championship
April 2018 Saint Petersburg Russia

Refresh  |  Back  |  Statistics  

RoundBlack vs WhiteResult
Round 1Sushkov - Kryuchok1 : 0
Round 1Salnikov - Danilin1 : 0
Round 1Fedotov - Kozhin1 : 0
Round 1Lavrik-Karmazin - Artemyev-II0 : 1
Round 1Fedorkin - Gardstrom0.5 : 0.5
Round 1Lindberg - Makarov0 : 1
Round 1Jonsson - Epifanov0 : 1
Round 1Yang - Oll1 : 0
Round 1Hõbemägi - Zhu0 : 1
Round 1Mesila - Cao0 : 1
Round 1Liu - Soosõrv0 : 1
Round 1Nakayama - Topkin1 : 0
Round 1Rahumagi - Fujita0.5 : 0.5
Round 1Piik - Iio0 : 1
Round 1Koyama - Lillemaa1 : 0
Round 2Sushkov - Fedorkin1 : 0
Round 2Artemyev-II - Makarov1 : 0
Round 2Kozhin - Epifanov1 : 0
Round 2Karasyov - Nikonov0 : 1
Round 2Gardstrom - Yang0 : 1
Round 2Lindberg - Zhu0 : 1
Round 2Jonsson - Cao0 : 1
Round 2Nakayama - Oll1 : 0
Round 2Hõbemägi - Fujita0 : 1
Round 2Mesila - Okabe1 : 0
Round 2Koyama - Purk1 : 0
Round 2Fedotov - Topkin0 : 1
Round 2Rahumagi - Danilin0 : 1
Round 2Semyonov - Piik1 : 0
Round 2Lavrik-Karmazin - Lillemaa1 : 0
Round 3Sushkov - Yang0 : 1
Round 3Zhu - Salnikov1 : 0
Round 3Kozhin - Cao0 : 1
Round 3Karasyov - Lan1 : 0
Round 3Gardstrom - Okabe0 : 1
Round 3Lindberg - Fujita0 : 1
Round 3Jonsson - Iio0 : 1
Round 3Oll - Topkin1 : 0
Round 3Soosõrv - Rahumagi1 : 0
Round 3Piik - Mesila0 : 1
Round 3Purk - Lillemaa1 : 0
Round 3Kryuchok - Fedorkin0 : 1
Round 3Fedotov - Makarov1 : 0
Round 3Semyonov - Epifanov0 : 1
Round 3Lavrik-Karmazin - Nikonov0 : 1
Round 4Cao - Epifanov1 : 0
Round 4Jonsson - Piik1 : 0
Round 4Lindberg - Rahumagi0 : 1
Round 4Danilin - Hõbemägi0 : 1
Round 4Karasyov - Fujita1 : 0
Round 4Zhu - Makarov1 : 0
Round 4Yang - Fedorkin1 : 0
Round 4Topkin - Gardstrom0 : 1
Round 4Nakayama - Sushkov0 : 1
Round 4Oll - Kryuchok0.5 : 0.5
Round 4Kozhin - Iio1 : 0
Round 4Liu - Nikonov1 : 0
Round 4Semyonov - Mesila0 : 1
Round 4Kachaev - Koyama0 : 1
Round 4Fedotov - Purk0.5 : 0.5
Round 5Sushkov - Topkin1 : 0
Round 5Rahumagi - Salnikov0 : 1
Round 5Kozhin - Piik1 : 0
Round 5Lillemaa - Kachaev0 : 1
Round 5Fedorkin - Nakayama0.5 : 0.5
Round 5Makarov - Okabe0 : 1
Round 5Epifanov - Iio1 : 0
Round 5Koyama - Nikonov1 : 0
Round 5Soosõrv - Gardstrom0 : 1
Round 5Lindberg - Hõbemägi0 : 1
Round 5Jonsson - Mesila0 : 1
Round 5Lan - Kryuchok0.5 : 0.5
Round 5Zhu - Danilin1 : 0
Round 5Semyonov - Cao0 : 1
Round 5Liu - Fedotov1 : 0
Round 6Oll - Sushkov0 : 1
Round 6Hõbemägi - Salnikov1 : 0
Round 6Kozhin - Mesila0 : 1
Round 6Purk - Kachaev1 : 0
Round 6Topkin - Fedorkin1 : 0
Round 6Rahumagi - Makarov0 : 1
Round 6Piik - Epifanov0 : 1
Round 6Nikonov - Lillemaa1 : 0
Round 6Yang - Nakayama1 : 0
Round 6Fujita - Zhu1 : 0
Round 6Okabe - Cao0 : 1
Round 6Koyama - Liu1 : 0
Round 6Gardstrom - Kryuchok1 : 0
Round 6Lindberg - Danilin0 : 1
Round 6Fedotov - Jonsson1 : 0
Round 7Gardstrom - Sushkov0 : 1
Round 7Lindberg - Karasyov0 : 1
Round 7Jonsson - Artemyev-II0.5 : 0.5
Round 7Oll - Fedorkin1 : 0
Round 7Hõbemägi - Makarov1 : 0
Round 7Epifanov - Soosõrv0.5 : 0.5
Round 7Purk - Nikonov0 : 1
Round 7Lan - Topkin0.5 : 0.5
Round 7Zhu - Rahumagi1 : 0
Round 7Piik - Cao0 : 1
Round 7Liu - Lillemaa1 : 0
Round 7Kryuchok - Okabe1 : 0
Round 7Fedotov - Fujita1 : 0
Round 7Iio - Semyonov1 : 0
Round 7Lavrik-Karmazin - Koyama0 : 1
Round 8Yang - Oll1 : 0
Round 8Hõbemägi - Zhu0 : 1
Round 8Mesila - Cao0 : 1
Round 8Soosõrv - Lan0.5 : 0.5
Round 8Nakayama - Sushkov1 : 0
Round 8Karasyov - Fujita1 : 0
Round 8Okabe - Kozhin1 : 0
Round 8Artemyev-II - Koyama0.5 : 0.5
Round 8Gardstrom - Nikonov0.5 : 0.5
Round 8Makarov - Lindberg0 : 1
Round 8Jonsson - Epifanov0 : 1
Round 8Topkin - Kryuchok0 : 1
Round 8Danilin - Rahumagi1 : 0
Round 8Fedotov - Piik0.5 : 0.5
Round 8Lavrik-Karmazin - Lillemaa1 : 0
Round 9Artemyev-II - Soosõrv0.5 : 0.5
Round 9Oll - Sushkov0 : 1
Round 9Hõbemägi - Karasyov0 : 1
Round 9Kozhin - Mesila0 : 1
Round 9Kryuchok - Gardstrom0 : 1
Round 9Lindberg - Danilin0 : 1
Round 9Jonsson - Fedotov1 : 0
Round 9Topkin - Fedorkin0.5 : 0.5
Round 9Rahumagi - Nikonov0 : 1
Round 9Piik - Epifanov0 : 1
Round 9Potapov - Lillemaa1 : 0
Round 9Nakayama - Yang1 : 0
Round 9Zhu - Fujita0.5 : 0.5
Round 9Cao - Iio1 : 0
Round 9Koyama - Liu0 : 1
Round 10Sushkov - Yang0 : 1
Round 10Salnikov - Lan0.5 : 0.5
Round 10Artemyev-II - Cao0 : 1
Round 10Liu - Karasyov1 : 0
Round 10Oll - Nakayama0 : 1
Round 10Hõbemägi - Fujita1 : 0
Round 10Mesila - Okabe0 : 1
Round 10Purk - Koyama1 : 0
Round 10Kryuchok - Fedorkin0.5 : 0.5
Round 10Makarov - Danilin1 : 0
Round 10Semyonov - Epifanov0 : 1
Round 10Nikonov - Fedotov0 : 1
Round 10Gardstrom - Topkin0.5 : 0.5
Round 10Lindberg - Rahumagi0 : 1
Round 10Piik - Jonsson1 : 0

Black: Rahumagi Brenet0     1 mins

White:

Nikonov Konstantin1     89 mins
Round 9, d4, R, 5a=12, 18, 19, g7, i7, Soosyrv-8 rule, Info: B=45

Published by Viktor Balabhai.
Created: 2018-05-05 06:49:18