Games

Youth Championship of Arkhangelsk region
July 2018 Podyuga Russia

Refresh  |  Back  |  Statistics  

RoundBlackWhiteResult
Round 1KulinMikryukov1 : 0
Round 1FokichevaYusupmurzin0 : 1
Round 1ShanginaZvezdina1 : 0
Round 1LapinPavlovskiy1 : 0
Round 1StulovaStartsev1 : 0
Round 1VostryakovAgarkov1 : 0
Round 1LashkoSidorov1 : 0
Round 1ShabanovMakhin0 : 1
Round 1StulovaSemenov1 : 0
Round 1MetreveliFokichev1 : 0
Round 1SemyonovMezhenkov1 : 0
Round 1DyachkovShabanov1 : 0
Round 1MatushkinaTsehanovich1 : 0
Round 1ProkopyevFedotov0 : 1
Round 1StulovaNoskov1 : 0
Round 1YusupmurzinaVostriakova1 : 0
Round 1ViatkinaGeletyuk1 : 0
Round 1BuslakovaStoyanov0 : 1
Round 1KazantsevShiryaevskaya0 : 1
Round 1ProkopetsSimanovskaia1 : 0
Round 1ShkiperovaNaumov0 : 1
Round 1StoyanovYudina1 : 0
Round 1NovikovaStulova1 : 0
Round 1VohtominaMakarova1 : 0
Round 2FedotovStulova1 : 0
Round 2StulovaMakhin1 : 0
Round 2ShabanovSemenov1 : 0
Round 2FokichevaBuslakova1 : 0
Round 2YusupmurzinaKulin1 : 0
Round 2YudinaSidorov0 : 1
Round 2MatushkinaShangina1 : 0
Round 2GeletyukNoskov0 : 1
Round 2SemyonovProkopets0 : 1
Round 2ProkopyevStartsev1 : 0
Round 2AgarkovPavlovskiy1 : 0
Round 2DyachkovShiryaevskaya0 : 1
Round 2SimanovskaiaMezhenkov0 : 1
Round 2ZvezdinaTsehanovich0 : 1
Round 2YusupmurzinStoyanov1 : 0
Round 2FokichevStulova1 : 0
Round 2StulovaViatkina1 : 0
Round 2ShabanovKazantsev0 : 1
Round 2MakarovaShkiperova1 : 0
Round 2VostriakovaMikryukov1 : 0
Round 2NovikovaMetreveli0 : 1
Round 2VostryakovLapin1 : 0
Round 2StoyanovLashko0.5 : 0.5
Round 2VohtominaNaumov0 : 1
Round 3ShkiperovaStulova1 : 0
Round 3NovikovaAgarkov0 : 1
Round 3StulovaFokicheva1 : 0
Round 3ZvezdinaSimanovskaia0 : 1
Round 3GeletyukSemenov1 : 0
Round 3DyachkovSidorov1 : 0
Round 3LapinNoskov0 : 1
Round 3ShanginaVostriakova1 : 0
Round 3ViatkinaTsehanovich1 : 0
Round 3BuslakovaShabanov0 : 1
Round 3KulinMakarova1 : 0
Round 3ShabanovMezhenkov1 : 0
Round 3PavlovskiyStartsev0 : 1
Round 3KazantsevVohtomina0 : 1
Round 3MikryukovYudina0 : 1
Round 3StoyanovMakhin1 : 0
Round 3ProkopyevSemyonov0 : 1
Round 3MatushkinaFedotov0 : 1
Round 3VostryakovStulova1 : 0
Round 3YusupmurzinYusupmurzina0 : 1
Round 3StoyanovFokichev1 : 0
Round 3ShiryaevskayaLashko0 : 1
Round 3ProkopetsStulova0 : 1
Round 3NaumovMetreveli0 : 1
Round 4ShkiperovaTsehanovich0 : 1
Round 4ZvezdinaMikryukov0 : 1
Round 4ShabanovSimanovskaia0 : 1
Round 4FokichevSemenov1 : 0
Round 4SidorovVostriakova1 : 0
Round 4StulovaMetreveli0 : 1
Round 4ProkopyevYudina1 : 0
Round 4StoyanovDyachkov0 : 1
Round 4GeletyukMakhin0 : 1
Round 4NovikovaMakarova1 : 0
Round 4FokichevaKazantsev1 : 0
Round 4MatushkinaNaumov1 : 0
Round 4LapinAgarkov1 : 0
Round 4YusupmurzinShiryaevskaya0 : 1
Round 4PavlovskiyStulova0 : 1
Round 4StartsevMezhenkov0 : 1
Round 4FedotovVostryakov1 : 0
Round 4ProkopetsShabanov0 : 1
Round 4StoyanovYusupmurzina0 : 1
Round 4SemyonovLashko1 : 0
Round 4NoskovStulova0 : 1
Round 4VohtominaKulin1 : 0
Round 4ShanginaStulova1 : 0
Round 5MikryukovBuslakova0 : 1
Round 5ShkiperovaSemenov0 : 1
Round 5KazantsevStartsev0 : 1
Round 5GeletyukZvezdina1 : 0
Round 5SimanovskaiaKulin0 : 1
Round 5YudinaStulova1 : 0
Round 5FokichevaNovikova0 : 1
Round 5ProkopyevYusupmurzin0 : 1
Round 5VostriakovaMakarova1 : 0
Round 5DyachkovVohtomina0 : 1
Round 5ProkopetsMezhenkov0 : 1
Round 5FokichevShabanov1 : 0
Round 5StulovaSidorov1 : 0
Round 5MakhinLapin0.5 : 0.5
Round 5StulovaStulova1 : 0
Round 5VostryakovShangina1 : 0
Round 5LashkoAgarkov1 : 0
Round 5TsehanovichNaumov0 : 1
Round 5StoyanovSemyonov0 : 1
Round 5StoyanovNoskov1 : 0
Round 5ShiryaevskayaFedotov0 : 1
Round 5ShabanovMatushkina0 : 1
Round 5YusupmurzinaMetreveli0 : 1
Round 6ProkopyevVostriakova1 : 0
Round 6SemenovZvezdina1 : 0
Round 6GeletyukLapin0 : 1
Round 6TsehanovichProkopets0 : 1
Round 6ShabanovStulova1 : 0
Round 6KazantsevShkiperova1 : 0
Round 6MakarovaMikryukov1 : 0
Round 6BuslakovaNoskov0 : 1
Round 6SidorovStartsev0 : 1
Round 6ShiryaevskayaKulin1 : 0
Round 6StoyanovStulova1 : 0
Round 6SemenovMatushkina1 : 0
Round 6ShabanovFokichev1 : 0
Round 6StoyanovMakhin1 : 0
Round 6FedotovMetreveli1 : 0
Round 6NaumovStulova0 : 1
Round 6ShanginaYusupmurzin0 : 1
Round 6StulovaVohtomina1 : 0
Round 6NovikovaMezhenkov0 : 1
Round 6DyachkovLashko1 : 0
Round 6AgarkovSimanovskaia1 : 0
Round 7MikryukovSemenov0 : 1
Round 7BuslakovaTsehanovich0 : 1
Round 7StartsevAgarkov1 : 0
Round 7ZvezdinaStulova0 : 1
Round 7NovikovaNaumov1 : 0
Round 7SidorovSimanovskaia1 : 0
Round 7VostryakovShabanov0 : 1
Round 7ShanginaNoskov1 : 0
Round 7YudinaShabanov0 : 1
Round 7LashkoLapin1 : 0
Round 7FokichevaProkopets0 : 1
Round 7VostriakovaKazantsev1 : 0
Round 7MatushkinaYusupmurzina0 : 1
Round 7PavlovskiyShkiperova1 : 0
Round 7FokichevStulova0 : 1
Round 7StulovaFedotov0 : 1
Round 7VostryakovShabanov0 : 1
Round 7GeletyukMakarova0 : 1
Round 7DyachkovStoyanov1 : 0
Round 7MakhinProkopyev0 : 1
Round 7MezhenkovYusupmurzin0 : 1
Round 7SemyonovMetreveli1 : 0
Round 7StulovaStoyanov0.5 : 0.5
Round 8MikryukovShkiperova0 : 1
Round 8ZvezdinaBuslakova0 : 1
Round 8AgarkovSemenov1 : 0
Round 8ProkopetsStartsev1 : 0
Round 8NaumovNoskov1 : 0
Round 8GeletyukStulova0 : 1
Round 8SimanovskaiaPavlovskiy1 : 0
Round 8KazantsevYudina0 : 1
Round 8FokichevaMakarova1 : 0
Round 8ShiryaevskayaMetreveli0 : 1
Round 8ShanginaStulova0 : 1
Round 8MezhenkovStulova1 : 0
Round 8MatushkinaProkopyev0 : 1
Round 8MakhinShabanov1 : 0
Round 8TsehanovichSidorov0 : 1
Round 8SemyonovFedotov0 : 1
Round 8StoyanovLapin1 : 0
Round 8VostryakovStoyanov1 : 0
Round 8FokichevVostriakova1 : 0
Round 8StulovaLashko0 : 1
Round 8YusupmurzinShabanov0 : 1
Round 8YusupmurzinaDyachkov0 : 1
Round 9ShabanovMetreveli0 : 1
Round 9YusupmurzinProkopets1 : 0
Round 9MakhinSidorov0 : 1
Round 9DyachkovFedotov0 : 1
Round 9MatushkinaFokicheva1 : 0
Round 9YusupmurzinaSemyonov0.5 : 0.5
Round 9VostryakovLashko0.5 : 0.5
Round 9NaumovStoyanov0 : 1
Round 9ShiryaevskayaMezhenkov1 : 0
Round 9NovikovaStulova1 : 0
Round 9StoyanovStulova1 : 0
Round 9ShanginaFokichev0 : 1
Round 9LapinShabanov1 : 0
Round 9StulovaProkopyev0 : 1
Round 9StartsevNoskov0 : 1
Round 9YudinaBuslakova0 : 1
Round 9VostriakovaStulova1 : 0
Round 9SimanovskaiaMakarova1 : 0
Round 9PavlovskiyMikryukov1 : 0
Round 9GeletyukShkiperova1 : 0
Round 9TsehanovichAgarkov0 : 1
Round 9KazantsevSemenov1 : 0

Black: Prokopets Tatyana0     40 mins

White:

Stulova Kristina1     45 mins
Round 3, d2, R, 5a=6,7,8,17,18, Soosyrv-8 rule, Info: ++

Published by Evgeny Sumarokov.
Created: 2018-07-18 12:53:33