Games

XII Youth World Championship
August 2018 Kusadasi Turkey

Refresh  |  Back  |  Statistics   |  Info  |  Photos

RoundBlack vs WhiteResult
Round A1Shabanov - Zhu0 : 1
Round A1Hõbemägi - Rahumagi1 : 0
Round A2Hõbemägi - Shabanov1 : 0
Round A2Rahumagi - Zhu1 : 0
Round A3Shabanov - Rahumagi0 : 1
Round A3Hõbemägi - Zhu1 : 0
Round A4Hõbemägi - Rahumagi1 : 0
Round A4Shabanov - Zhu0 : 1
Round A5Hõbemägi - Shabanov1 : 0
Round A5Rahumagi - Zhu0 : 1
Round A6Rahumagi - Shabanov1 : 0
Round A6Zhu - Hõbemägi1 : 0
Round A7Hõbemägi - Zhu0 : 1
Round A7Rahumagi - Shabanov1 : 0
Round A8Rahumagi - Shabanov1 : 0
Round A8Hõbemägi - Zhu1 : 0
Round B1Kang - Mao1 : 0
Round B1Lohmus - Metreveli0 : 1
Round B1Moor - Orlov0 : 1
Round B1Lavrik-Karmazin - Zhan1 : 0
Round B1Yusupmurzin - Dyachkov0 : 1
Round B10Zhan - Metreveli0 : 1
Round B10Moor - Kang 0 : 1
Round B10Orlov - Dyachkov1 : 0
Round b10Lohmus - Yusupmurzin1 : 0
Round B10Lavrik-Karmazin - Kolk1 : 0
Round B11Metreveli - Orlov0 : 1
Round B11Mao - Kolk0 : 1
Round b11Dyachkov - Lohmus0 : 1
Round B11Moor - Zhan0 : 1
Round B11Lavrik-Karmazin - Kang 1 : 0
Round B2Mao - Zhan1 : 0
Round B2Kang - Kolk1 : 0
Round B2Lavrik-Karmazin - Orlov1 : 0
Round B2Metreveli - Yusupmurzin0 : 1
Round B2Lohmus - Moor0 : 1
Round B3Orlov - Mao1 : 0
Round B3Metreveli - Dyachkov1 : 0
Round B3Kolk - Zhan0 : 1
Round B3Moor - Yusupmurzin0 : 1
Round B3Lavrik-Karmazin - Lohmus0.5 : 0.5
Round B4Lohmus - Mao1 : 0
Round B4Moor - Dyachkov1 : 0
Round B4Lavrik-Karmazin - Yusupmurzin0.5 : 0.5
Round B4Kolk - Orlov0 : 1
Round B4Kang - Zhan1 : 0
Round B5Yusupmurzin - Mao0 : 1
Round B5Orlov - Kang 0 : 1
Round b5Lohmus - Kolk1 : 0
Round B5Metreveli - Moor0.5 : 0.5
Round B5Dyachkov - Lavrik-Karmazin 0 : 1
Round B6Kang - Lohmus0 : 1
Round B6Kolk - Yusupmurzin0 : 1
Round B6Dyachkov - Mao0 : 1
Round B6Metreveli - Lavrik-Karmazin 1 : 0
Round B6Zhan - Orlov0.5 : 0.5
Round B7Kang - Yusupmurzin1 : 0
Round B7Lavrik-Karmazin - Moor1 : 0
Round B7Dyachkov - Kolk0 : 1
Round b7Lohmus - Zhan1 : 0
Round B7Mao - Metreveli0 : 1
Round B8Kang - Dyachkov1 : 0
Round B8Kolk - Metreveli1 : 0
Round B8Zhan - Yusupmurzin1 : 0
Round B8Moor - Mao0 : 1
Round B8Lohmus - Orlov1 : 0
Round B9Kolk - Moor1 : 0
Round B9Kang - Metreveli0.5 : 0.5
Round B9Dyachkov - Zhan1 : 0
Round B9Lavrik-Karmazin - Mao1 : 0
Round B9Orlov - Yusupmurzin1 : 0
Round C1Pestov - Aitenov 1 : 0
Round C1Narva - Epifanov0 : 1
Round C1Roginski - Piik0 : 1
Round C1Kang - Issagaliyev1 : 0
Round C1Zhao - Moisto1 : 0
Round C1Gromov - Ikla1 : 0
Round C1Makhin - Ates1 : 0
Round C2Epifanov - Makhin0 : 1
Round C2Issagaliyev - Ikla0 : 1
Round C2Pestov - Gromov0 : 1
Round C2Ates - Narva0 : 1
Round C2Roginski - Aitenov 1 : 0
Round C2Kang - Zhao1 : 0
Round C2Stoyanov - Piik0 : 1
Round C3Issagaliyev - Ates0 : 1
Round C3Narva - Ikla0 : 1
Round C3Piik - Kang0 : 1
Round C3Moisto - Roginski1 : 0
Round C3Gromov - Makhin1 : 0
Round C3Zhao - Stoyanov1 : 0
Round C3Epifanov - Pestov0 : 1
Round C4Narva - Aitenov 1 : 0
Round C4Ikla - Makhin1 : 0
Round C4Ates - Epifanov0 : 1
Round C4Moisto - Piik0 : 1
Round C4Zhao - Pestov1 : 0
Round C4Stoyanov - Roginski1 : 0
Round C4Gromov - Kang0 : 1
Round C5Aitenov - Issagaliyev0 : 1
Round C5Narva - Stoyanov0 : 1
Round C5Gromov - Zhao0 : 1
Round C5Roginski - Makhin1 : 0
Round C5Moisto - Epifanov0 : 1
Round C5Piik - Pestov1 : 0
Round C5Kang - Ikla1 : 0
Round C6Narva - Roginski1 : 0
Round C6Ates - Aitenov 1 : 0
Round C6Issagaliyev - Makhin0 : 1
Round C6Ikla - Epifanov1 : 0
Round C6Moisto - Gromov0 : 1
Round C6Zhao - Piik1 : 0
Round C6Kang - Stoyanov1 : 0
Round C7Epifanov - Aitenov 1 : 0
Round C7Narva - Issagaliyev1 : 0
Round C7Zhao - Ikla1 : 0
Round C7Ates - Stoyanov0 : 1
Round C7Moisto - Kang0 : 1
Round C7Makhin - Pestov0 : 1
Round C7Piik - Gromov0 : 1
Round C8Moisto - Aitenov 1 : 0
Round C8Zhao - Narva1 : 0
Round C8Roginski - Issagaliyev1 : 0
Round C8Ates - Piik0 : 1
Round C8Epifanov - Kang0 : 1
Round C8Ikla - Pestov1 : 0
Round C8Stoyanov - Gromov0 : 1
Round C9Moisto - Ates1 : 0
Round C9Kang - Pestov1 : 0
Round C9Zhao - Aitenov 1 : 0
Round C9Makhin - Stoyanov1 : 0
Round C9Issagaliyev - Epifanov0 : 1
Round C9Gromov - Roginski0 : 1
Round C9Piik - Ikla0 : 1
Round D1Issenaliyev - Sarikaya1 : 0
Round D1Stoyanov - Hamamci0 : 1
Round D1Puzanov - Zhang0 : 1
Round D1Xiang - Ates1 : 0
Round D1Lääne - Prokopyev1 : 0
Round D1Zhang - Han1 : 0
Round D10Issenaliyev - Hamamci0 : 1
Round D10Zhang - Ates1 : 0
Round D10Puzanov - Sarikaya1 : 0
Round D10Prokopyev - Xiang0 : 1
Round D10Han - Zhang0 : 1
Round D10Stoyanov - Lääne0.5 : 0.5
Round D11Issenaliyev - Stoyanov0 : 1
Round D11Ates - Han0 : 1
Round D11Lääne - Sarikaya1 : 0
Round D11Hamamci - Zhang0 : 1
Round D11Prokopyev - Puzanov1 : 0
Round D11Xiang - Zhang0 : 1
Round D2Sarikaya - Hamamci0 : 1
Round D2Stoyanov - Zhang0 : 1
Round D2Prokopyev - Issenaliyev1 : 0
Round D2Puzanov - Ates0 : 1
Round D2Lääne - Zhang0 : 1
Round D2Han - Xiang0.5 : 0.5
Round D3Hamamci - Prokopyev0 : 1
Round D3Lääne - Ates1 : 0
Round D3Stoyanov - Sarikaya1 : 0
Round D3Issenaliyev - Zhang0 : 1
Round D3Zhang - Xiang1 : 0
Round D3Puzanov - Han0 : 1
Round D4Ates - Issenaliyev0 : 1
Round D4Hamamci - Zhang0 : 1
Round D4Zhang - Sarikaya1 : 0
Round D4Stoyanov - Prokopyev0 : 1
Round D4Lääne - Han0 : 1
Round D4Puzanov - Xiang0 : 1
Round D5Lääne - Xiang0 : 1
Round D5Sarikaya - Prokopyev0 : 1
Round D5Stoyanov - Zhang0 : 1
Round D5Hamamci - Ates1 : 0
Round D5Issenaliyev - Han0 : 1
Round D5Zhang - Puzanov1 : 0
Round D6Sarikaya - Zhang0 : 1
Round D6Han - Hamamci1 : 0
Round D6Zhang - Prokopyev1 : 0
Round D6Stoyanov - Ates1 : 0
Round D6Puzanov - Lääne0 : 1
Round D6Issenaliyev - Xiang0 : 1
Round D7Sarikaya - Ates0 : 1
Round D7Xiang - Hamamci1 : 0
Round D7Puzanov - Issenaliyev1 : 0
Round D7Zhang - Lääne1 : 0
Round D7Prokopyev - Zhang0 : 1
Round d7Stoyanov - Han0 : 1
Round D8Han - Sarikaya1 : 0
Round D8Puzanov - Hamamci1 : 0
Round D8Xiang - Stoyanov1 : 0
Round D8Lääne - Issenaliyev1 : 0
Round D8Prokopyev - Ates0 : 1
Round D8Zhang - Zhang0.5 : 0.5
Round D9Zhang - Ates1 : 0
Round D9Xiang - Sarikaya1 : 0
Round D9Issenaliyev - Zhang0 : 1
Round D9Lääne - Hamamci1 : 0
Round D9Puzanov - Stoyanov1 : 0
Round D9Han - Prokopyev0 : 1
Round E10Stulova - Makhina1 : 0
Round E10Liu - Sumarokova1 : 0
Round E8Sumarokova - Stulova1 : 0
Round E8Liu - Makhina1 : 0
Round E9Liu - Stulova1 : 0
Round E9Makhina - Sumarokova0 : 1
Round EF1Sumarokova - Stulova0 : 1
Round EF1Liu - Prokopets1 : 0
Round EF1Kolk - Reimand0 : 1
Round EF1Stulova - Makhina1 : 0
Round EF2Reimand - Stulova0 : 1
Round EF2Prokopets - Sumarokova0 : 1
Round EF2Liu - Stulova1 : 0
Round EF2Makhina - Kolk0 : 1
Round EF3Sumarokova - Reimand1 : 0
Round EF3Prokopets - Stulova1 : 0
Round EF3Kolk - Liu0 : 1
Round EF3Makhina - Stulova0.5 : 0.5
Round EF4Makhina - Sumarokova0 : 1
Round EF4Stulova - Kolk0 : 1
Round EF4Prokopets - Reimand0 : 1
Round EF4Liu - Stulova0 : 1
Round EF5Stulova - Stulova1 : 0
Round EF5Kolk - Prokopets0 : 1
Round EF5Reimand - Makhina1 : 0
Round EF5Liu - Sumarokova1 : 0
Round EF6Prokopets - Makhina1 : 0
Round EF6Liu - Reimand1 : 0
Round EF6Stulova - Kolk0 : 1
Round EF6Stulova - Sumarokova0 : 1
Round EF7Sumarokova - Kolk1 : 0
Round EF7Reimand - Stulova0 : 1
Round EF7Prokopets - Stulova1 : 0
Round EF7Liu - Makhina1 : 0
Round EF9Stulova - Kolk1 : 0
Round EF9Prokopets - Reimand1 : 0
Round F10Prokopets - Stulova1 : 0
Round F10Reimand - Kolk1 : 0
Round F8Kolk - Prokopets0 : 1
Round F8Reimand - Stulova0 : 1
Round G1Xu - Gurguc1 : 0
Round G1Zencir - Qiu0 : 1
Round G1Zheng - Sadova1 : 0
Round G1Koni - Yusupmurzina0.5 : 0.5
Round G10Gurguc - Yusupmurzina0 : 1
Round G10Sadova - Zheng1 : 0
Round G10Koni - Zencir1 : 0
Round G10Xu - Qiu1 : 0
Round G2Gurguc - Zheng0 : 1
Round G2Zencir - Xu0 : 1
Round G2Koni - Qiu0 : 1
Round G2Sadova - Yusupmurzina1 : 0
Round G3Zheng - Zencir1 : 0
Round G3Gurguc - Sadova0 : 1
Round G3Xu - Koni1 : 0
Round G3Yusupmurzina - Qiu0 : 1
Round G4Gurguc - Zencir0 : 1
Round G4Xu - Yusupmurzina1 : 0
Round G4Sadova - Qiu1 : 0
Round G4Zheng - Koni0.5 : 0.5
Round G5Gurguc - Koni0 : 1
Round G5Zencir - Sadova0 : 1
Round G5Zheng - Yusupmurzin1 : 0
Round G5Xu - Qiu0 : 1
Round G6Gurguc - Yusupmurzina0 : 1
Round G6Zencir - Koni0 : 1
Round G6Sadova - Xu0 : 1
Round G6Zheng - Qiu1 : 0
Round G7Zencir - Yusupmurzina0 : 1
Round G7Gurguc - Qiu0 : 1
Round G7Xu - Zheng1 : 0
Round G7Koni - Sadova0.5 : 0.5
Round G8Zencir - Yusupmurzina0 : 1
Round G8Sadova - Xu0 : 1
Round G8Gurguc - Koni0 : 1
Round G8Qiu - Zheng0.5 : 0.5
Round G9Zencir - Gurguc0 : 1
Round G9Sadova - Qiu0 : 1
Round G9Xu - Zheng0 : 1
Round G9Yusupmurzina - Koni0.5 : 0.5
Round H1Epifanova - Vostriakova0 : 1
Round H1Zhu - Wang 1 : 0
Round H1Wang - Armutlu1 : 0
Round H1Zhang - Yudina1 : 0
Round H10Vostriakova - Yudina1 : 0
Round H10Epifanova - Armutlu1 : 0
Round H10Wang - Wang0.5 : 0.5
Round H2Wang - Yudina1 : 0
Round H2Epifanova - Armutlu1 : 0
Round H2Wang - Vostriakova1 : 0
Round H2Zhu - Zhang1 : 0
Round H3Yudina - Armutlu1 : 0
Round H3Zhang - Vostriakova1 : 0
Round H3Epifanova - Wang 0 : 1
Round H3Zhu - Wang0 : 1
Round H4Wang - Armutlu1 : 0
Round H4Zhang - Epifanova1 : 0
Round H4Yudina - Zhu0 : 1
Round H4Vostriakova - Wang0 : 1
Round H5Zhu - Armutlu1 : 0
Round H5Epifanova - Wang0 : 1
Round H5Zhang - Wang 1 : 0
Round H5Vostriakova - Yudina1 : 0
Round H6Wang - Wang 0 : 1
Round H6Zhang - Armutlu1 : 0
Round H6Vostriakova - Zhu0 : 1
Round H6Epifanova - Yudina1 : 0
Round H7Yudina - Wang 0 : 1
Round H7Epifanova - Zhu0 : 1
Round H7Armutlu - Vostriakova0 : 1
Round H7Zhang - Wang0 : 1
Round H8Zhu - Wang 1 : 0
Round H8Yudina - Epifanova1 : 0
Round H8Armutlu - Vostriakova0 : 1
Round H8Wang - Zhang1 : 0
Round H9Zhang - Wang 1 : 0
Round H9Yudina - Armutlu1 : 0
Round H9Wang - Zhu1 : 0
Round H9Vostriakova - Epifanova1 : 0

Black: Xu Xicheng1     86 mins

White:

Gurguc Melek Sofia0     92 mins
Round G1, i2, R, Soosyrv-8 rule

Published by Ants Soosõrv.
Created: 2018-07-30 06:43:42