Games

Team World Championship
April 2000 Tallinn Estonia

Refresh  |  Back  |  Statistics   |  Info  |  Photos

RoundBlack vs WhiteResult
Round 1Lents - Piddubny1 : 0
Round 1Voznjuk - Nazarov1 : 0
Round 1Kareyev - Hasegawa0 : 1
Round 1Peskov - Nara0 : 1
Round 1Hayakawa - Makarov0 : 1
Round 1Sinyov - Karlsson1 : 0
Round 1Klimashin - Johannesson0 : 1
Round 1Gaulitz - Sushkov1 : 0
Round 1Kozhin - Andersson1 : 0
Round 2Piddubny - Kareyev0 : 1
Round 2Peskov - Nazarov0 : 1
Round 2Lents - Hasegawa0 : 1
Round 2Voznjuk - Nara1 : 0
Round 2Hayakawa - Tuvikene1 : 0
Round 2Tihkan - Sakamoto0 : 1
Round 2Tuvikene - Klimashin0 : 1
Round 2Kozhin - Taimla0.5 : 0.5
Round 2Salnikov - Naber0.5 : 0.5
Round 3Piddubny - Hasegawa0 : 1
Round 3Nazarov - Nara0 : 1
Round 3Kareyev - Lents1 : 0
Round 3Peskov - Voznjuk1 : 0
Round 3Makarov - Tuvikene1 : 0
Round 3Tihkan - Ses0 : 1
Round 3Johannesson - Tuvikene0 : 1
Round 3Andersson - Naber1 : 0
Round 4Lents - Piddubny0 : 1
Round 4Voznjuk - Nazarov0 : 1
Round 4Hasegawa - Kareyev0 : 1
Round 4Peskov - Nara0 : 1
Round 4Hayakawa - Makarov1 : 0
Round 4Ses - Sakamoto0 : 1
Round 4Johannesson - Klimashin1 : 0
Round 4Sushkov - Gaulitz1 : 0
Round 4Andersson - Salnikov0 : 1
Round 5Piddubny - Kareyev0 : 1
Round 5Peskov - Nazarov1 : 0
Round 5Hasegawa - Lents1 : 0
Round 5Voznjuk - Nara0 : 1
Round 5Hayakawa - Voznjuk1 : 0
Round 5Klimashin - Tuvikene1 : 0
Round 5Sushkov - Taimla1 : 0
Round 5Naber - Salnikov0 : 1
Round 6Hasegawa - Piddubny1 : 0
Round 6Nara - Nazarov1 : 0
Round 6Lents - Kareyev0 : 1
Round 6Peskov - Voznjuk1 : 0
Round 6Makarov - Tuvikene1 : 0
Round 6Ses - Tihkan1 : 0
Round 6Johannesson - Tuvikene1 : 0
Round 7Hasegawa - Karlsson0.5 : 0.5
Round 7Johannesson - Nara0 : 1
Round 7Hayakawa - Gaulitz0.5 : 0.5
Round 7Andersson - Sakamoto0 : 1
Round 7Kareyev - Sinyov0.5 : 0.5

Black: Lents Johann1     

White:

Piddubny Konstantin0     
Round 1, d3, , 5a=7, RIF rule

Published by Sofia Tolstoguzova.
Created: 2018-09-20 08:30:30