Games

Team World Championship
April 2000 Tallinn Estonia

Refresh  |  Back  |  Statistics   |  Info  |  Photos

RoundBlackWhiteResult
Round 1LentsPiddubny1 : 0
Round 1VoznjukNazarov1 : 0
Round 1KareyevHasegawa0 : 1
Round 1PeskovNara0 : 1
Round 1HayakawaMakarov0 : 1
Round 1SinyovKarlsson1 : 0
Round 1KlimashinJohannesson0 : 1
Round 1GaulitzSushkov1 : 0
Round 1KozhinAndersson1 : 0
Round 1SakamotoSes1 : 0
Round 2PiddubnyKareyev0 : 1
Round 2PeskovNazarov0 : 1
Round 2LentsHasegawa0 : 1
Round 2VoznjukNara1 : 0
Round 2HayakawaTuvikene1 : 0
Round 2TihkanSakamoto0 : 1
Round 2TuvikeneKlimashin0 : 1
Round 2KozhinTaimla0.5 : 0.5
Round 2SalnikovNaber0.5 : 0.5
Round 2SoosõrvSinyov0 : 1
Round 3PiddubnyHasegawa0 : 1
Round 3NazarovNara0 : 1
Round 3KareyevLents1 : 0
Round 3PeskovVoznjuk1 : 0
Round 3MakarovTuvikene1 : 0
Round 3TihkanSes0 : 1
Round 3JohannessonTuvikene0 : 1
Round 3AnderssonNaber1 : 0
Round 3SoosõrvKarlsson0.5 : 0.5
Round 3TaimlaGaulitz0 : 1
Round 4LentsPiddubny0 : 1
Round 4VoznjukNazarov0 : 1
Round 4HasegawaKareyev0 : 1
Round 4PeskovNara0 : 1
Round 4HayakawaMakarov1 : 0
Round 4SesSakamoto0 : 1
Round 4JohannessonKlimashin1 : 0
Round 4SushkovGaulitz1 : 0
Round 4AnderssonSalnikov0 : 1
Round 4KarlssonKozhin1 : 0
Round 5PiddubnyKareyev0 : 1
Round 5PeskovNazarov1 : 0
Round 5HasegawaLents1 : 0
Round 5VoznjukNara0 : 1
Round 5HayakawaTuvikene1 : 0
Round 5KlimashinTuvikene1 : 0
Round 5SushkovTaimla1 : 0
Round 5NaberSalnikov0 : 1
Round 5SinyovSoosõrv1 : 0
Round 5SakamotoTihkan1 : 0
Round 6HasegawaPiddubny1 : 0
Round 6NaraNazarov1 : 0
Round 6LentsKareyev0 : 1
Round 6PeskovVoznjuk1 : 0
Round 6MakarovTuvikene1 : 0
Round 6SesTihkan1 : 0
Round 6JohannessonTuvikene1 : 0
Round 6KolkAndersson0 : 1
Round 6KarlssonSoosõrv0.5 : 0.5
Round 6GaulitzTaimla1 : 0
Round 7HasegawaKarlsson0.5 : 0.5
Round 7JohannessonNara0 : 1
Round 7HayakawaGaulitz0.5 : 0.5
Round 7AnderssonSakamoto0 : 1
Round 7KareyevSinyov0.5 : 0.5
Round 7PeskovKozhin1 : 0
Round 7MakarovSushkov0 : 1
Round 7SalnikovSes0.5 : 0.5
Round 7NaberPiddubny0.5 : 0.5
Round 7NazarovTuvikene1 : 0
Round 8KarlssonHasegawa1 : 0
Round 8JohannessonNara1 : 0
Round 8HayakawaGaulitz0 : 1
Round 8AnderssonSakamoto1 : 0
Round 8KareyevSinyov0 : 1
Round 8PeskovKlimashin0 : 1
Round 8SushkovMakarov1 : 0
Round 8KozhinSes0 : 1
Round 8PiddubnySoosõrv0 : 1
Round 8NazarovTuvikene1 : 0
Round 9SinyovKarlsson1 : 0
Round 9JohannessonKlimashin0 : 1
Round 9SushkovGaulitz1 : 0
Round 9SalnikovAndersson0 : 1
Round 9KareyevHasegawa0.5 : 0.5
Round 9PeskovNara0 : 1
Round 9MakarovHayakawa0 : 1
Round 9SakamotoSes0 : 1
Round 9LentsSoosõrv0 : 1
Round 9TuvikeneVoznjuk1 : 0
Round 9TaimlaTuvikene1 : 0
Round 9TihkanKolk1 : 0
Round 10KarlssonSinyov0 : 1
Round 10KlimashinJohannesson1 : 0
Round 10GaulitzSushkov0 : 1
Round 10KozhinAndersson1 : 0
Round 10HasegawaKareyev1 : 0
Round 10PeskovNara0 : 1
Round 10HayakawaMakarov1 : 0
Round 10SesSakamoto1 : 0
Round 10SoosõrvLents1 : 0
Round 10VoznjukTuvikene0 : 1
Round 10TuvikeneTaimla0 : 1
Round 10TihkanKolk1 : 0

Black: Kareyev Vladislav0     

White:

Hasegawa Kazuto1     
Round 1, d11, , 5a=10, RIF rule

Published by Sofia Tolstoguzova.
Created: 2018-09-20 08:43:30