Games

Poduga Cup 2018
November 2018 Podyuga Russia

Refresh  |  Back  |  Statistics  

RoundBlack vs WhiteResult
Round 1.1Popova - Tsehanovich0 : 1
Round 1.1Buslakova - ivanov1 : 0
Round 1.1Noskov - Volskaya1 : 0
Round 1.1Kazantsev - Simanovskaia1 : 0
Round 1.1Startsev - Vereshagin1 : 0
Round 1.1Stulova - Kulina1 : 0
Round 1.1Bykova - Pavlovskiy1 : 0
Round 1.1Semenov - Yudina1 : 0
Round 1.2Tsehanovich - Popova1 : 0
Round 1.2ivanov - Buslakova1 : 0
Round 1.2Volskaya - Noskov0 : 1
Round 1.2Simanovskaia - Kazantsev1 : 0
Round 1.2Vereshagin - Startsev0 : 1
Round 1.2Kulina - Stulova0 : 1
Round 1.2Pavlovskiy - Bykova0 : 1
Round 1.2Yudina - Semenov1 : 0
Round 1.3Buslakova - ivanov1 : 0
Round 1.3Kazantsev - Simanovskaia0 : 1
Round 1.3Yudina - Semenov1 : 0
Round 2.1Fokicheva - Tsehanovich1 : 0
Round 2.1Buslakova - Agarkov0 : 1
Round 2.1Noskov - Shestakova0 : 1
Round 2.1Shabanov - Simanovskaia1 : 0
Round 2.1Stulova - Vostriakova0 : 1
Round 2.1Shevliakova - Yudina1 : 0
Round 2.1Bykova - Makarova 0 : 1
Round 2.1Startsev - Barabanov1 : 0
Round 2.2Fokicheva - Tsehanovich1 : 0
Round 2.2Agarkov - Buslakova0 : 1
Round 2.2Shestakova - Noskov0 : 1
Round 2.2Shabanov - Simanovskaia0 : 1
Round 2.2Stulova - Vostriakova0 : 1
Round 2.2Shevliakova - Yudina0 : 1
Round 2.2Bykova - Makarova 0 : 1
Round 2.2Barabanov - Startsev0 : 1
Round 2.3Buslakova - Agarkov1 : 0
Round 2.3Noskov - Shestakova1 : 0
Round 2.3Shabanov - Simanovskaia1 : 0
Round 2.3Shevliakova - Yudina1 : 0
Round 3.1Fokicheva - Bykov 0 : 1
Round 3.1Buslakova - Naumov1 : 0
Round 3.1Noskov - Mezhenkov0 : 1
Round 3.1Sidorov - Startsev1 : 0
Round 3.1Fokichev - Vostriakova1 : 0
Round 3.1Kuvaev - Shevliakova1 : 0
Round 3.1Kulin - Makarova 1 : 0
Round 3.1Shabanov - Popova0 : 1
Round 3.2Fokicheva - Bykov 1 : 0
Round 3.2Naumov - Buslakova1 : 0
Round 3.2Noskov - Mezhenkov0 : 1
Round 3.2Sidorov - Startsev1 : 0
Round 3.2Vostriakova - Fokichev0 : 1
Round 3.2Kuvaev - Shevliakova1 : 0
Round 3.2Kulin - Makarova 0 : 1
Round 3.2Popova - Shabanov1 : 0
Round 3.3Fokicheva - Bykov 0 : 1
Round 3.3Naumov - Buslakova1 : 0
Round 3.3Kulin - Makarova 1 : 0
Round 4.1Stoyanov - Bykov 1 : 0
Round 4.1Prokopyev - Naumov0 : 1
Round 4.1Novikova - Mezhenkov1 : 0
Round 4.1Sidorov - Porohina0 : 1
Round 4.1Fokichev - Shangina0 : 1
Round 4.1Popova - Viatkina0 : 1
Round 4.1Kulin - Tsehanovich1 : 0
Round 4.1Kuvaev - Lapin1 : 0
Round 4.2Stoyanov - Bykov 0 : 1
Round 4.2Naumov - Prokopyev0 : 1
Round 4.2Mezhenkov - Novikova0 : 1
Round 4.2Sidorov - Porohina1 : 0
Round 4.2Shangina - Fokichev0 : 1
Round 4.2Viatkina - Popova1 : 0
Round 4.2Tsehanovich - Kulin0 : 1
Round 4.3Stoyanov - Bykov 1 : 0
Round 4.3Naumov - Prokopyev1 : 0
Round 4.3Porohina - Sidorov1 : 0
Round 4.3Shangina - Fokichev1 : 0
Round 5.1Dyachkov - Stoyanov0 : 1
Round 5.1Naumov - Stulova0 : 1
Round 5.1Shabanov - Novikova0 : 1
Round 5.1Stulova - Viatkina1 : 0
Round 5.1Yusupmurzin - Porohina1 : 0
Round 5.1Shangina - Matushkina0.5 : 0.5
Round 5.1Kuvaev - Yusupmurzina0 : 1
Round 5.1Kulin - Stoyanov1 : 0
Round 5.2Stoyanov - Dyachkov0 : 1
Round 5.2Naumov - Stulova1 : 0
Round 5.2Novikova - Shabanov0 : 1
Round 5.2Stulova - Viatkina1 : 0
Round 5.2Porohina - Yusupmurzin0 : 1
Round 5.2Matushkina - Shangina1 : 0
Round 5.2Yusupmurzina - Kuvaev1 : 0
Round 5.2Stoyanov - Kulin1 : 0
Round 5.2Lapin - Kuvaev1 : 0
Round 5.3Stoyanov - Dyachkov0 : 1
Round 5.3Naumov - Stulova0 : 1
Round 5.3Shabanov - Novikova1 : 0
Round 5.3Matushkina - Shangina1 : 0
Round 5.3Kuvaev - Lapin1 : 0
Round 6.1Stulova - Dyachkov0 : 1
Round 6.1Shabanov - Stulova0 : 1
Round 6.1Yusupmurzin - Matushkina1 : 0
Round 6.1Stoyanov - Yusupmurzina0 : 1
Round 6.2Stulova - Dyachkov1 : 0
Round 6.2Shabanov - Stulova0 : 1
Round 6.2Yusupmurzin - Matushkina1 : 0
Round 6.2Yusupmurzina - Stoyanov1 : 0
Round 6.3Stulova - Dyachkov1 : 0
Round 7.1Stulova - Stulova0.5 : 0.5
Round 7.1Yusupmurzina - Yusupmurzin1 : 0
Round 7.2Stulova - Stulova1 : 0
Round 7.2Yusupmurzina - Yusupmurzin1 : 0
Round 7.3Stulova - Stulova0.5 : 0.5
Round 8.1Yusupmurzina - Stulova0 : 1
Round 8.2Stulova - Yusupmurzina0 : 1
Round 8.3Stulova - Yusupmurzina0 : 1
Round 9.1Yusupmurzina - Fedotov0 : 1
Round 9.2Yusupmurzina - Fedotov0 : 1

Black: Fokicheva Anna0     19 mins

White:

Bykov Dmitrii1     28 mins
Round 3.1, d2, -, 5a=-, Soosyrv-8 rule, Info: ++

Published by Irina Metreveli.
Created: 2018-11-22 12:10:03