Games

Nizhny Novgorod New Year Tournament
January 2019 Nizhny Novgorod Russia

Refresh  |  Back  |  Statistics   |  Info  

RoundBlack vs WhiteResult
Round 1Sadova - Gromov0 : 1
Round 1Pirozhnikova - Orlov0 : 1
Round 2Pirozhnikova - Gromov0 : 1
Round 2Sadova - Arzybov1 : 0
Round 2Orlov - Troitsky1 : 0
Round 3Sadova - Troitsky1 : 0
Round 3Gromov - Orlov0 : 1
Round 4Sadova - Orlov0 : 1
Round 4Troitsky - Pirozhnikova1 : 0
Round 4Arzybov - Gromov0 : 1
Round 5Orlov - Arzybov1 : 0
Round 5Sadova - Pirozhnikova1 : 0
Round 5Troitsky - Gromov0 : 1
Round 6Troitsky - Arzybov0 : 1
Round 6Sadova - Gromov1 : 0
Round 6Pirozhnikova - Orlov0 : 1
Round 7Troitsky - Orlov0 : 1
Round 7Sadova - Arzybov1 : 0
Round 7Pirozhnikova - Gromov0.5 : 0.5
Round 8Orlov - Gromov1 : 0
Round 8Sadova - Troitsky0.5 : 0.5
Round 8Arzybov - Pirozhnikova1 : 0
Round 9Gromov - Arzybov1 : 0
Round 9Troitsky - Pirozhnikova1 : 0
Round 9Sadova - Orlov0.5 : 0.5
Round 10Troitsky - Gromov0 : 1
Round 10Arzybov - Orlov0 : 1
Round 10Sadova - Pirozhnikova1 : 0

Black: Pirozhnikova Alisa0     

White:

Orlov Maxim1     
Round 6, i7, R, Super Sakata rule, Info: R3, R5

Published by Alexey Skuridin.
Created: 2019-02-20 14:45:14