Games

Youth Russian Championship
March 2019 Rybinsk Russia

Refresh  |  Back  |  Statistics   |  Info  |  Photos

RoundBlack vs WhiteResult
Round AB1Semyonov - Kinelovskiy1 : 0
Round AB1Fedotov - Arzybov1 : 0
Round AB1Lapin - Metreveli0 : 1
Round AB1Vaneev - Orlov0 : 1
Round AB1Kovalyov - Nogovitsin0 : 1
Round AB1Naumov - Dyachkov1 : 0
Round AB1Potapov - Yusupmurzin0 : 1
Round AB1Troitsky - Stoyanov0 : 1
Round AB2Nogovitsin - Metreveli0 : 1
Round AB2Orlov - Semyonov1 : 0
Round AB2Vaneev - Kinelovskiy1 : 0
Round AB2Fedotov - Stoyanov1 : 0
Round AB2Yusupmurzin - Naumov1 : 0
Round AB2Lapin - Kovalyov1 : 0
Round AB2Arzybov - Troitsky0 : 1
Round AB2Potapov - Dyachkov0 : 1
Round AB3Metreveli - Orlov0 : 1
Round AB3Semyonov - Lapin0.5 : 0.5
Round AB3Dyachkov - Troitsky1 : 0
Round AB3Naumov - Stoyanov0 : 1
Round AB3Potapov - Arzybov0 : 1
Round AB3Fedotov - Yusupmurzin1 : 0
Round AB3Kinelovskiy - Kovalyov1 : 0
Round AB3Nogovitsin - Vaneev1 : 0
Round AB4Lapin - Nogovitsin0.5 : 0.5
Round AB4Orlov - Fedotov0 : 1
Round AB4Kinelovskiy - Troitsky1 : 0
Round AB4Dyachkov - Stoyanov0 : 1
Round AB4Arzybov - Vaneev1 : 0
Round AB4Metreveli - Yusupmurzin1 : 0
Round AB4Semyonov - Naumov1 : 0
Round AB4Potapov - Kovalyov1 : 0
Round AB5Naumov - Arzybov0 : 1
Round AB5Fedotov - Metreveli1 : 0
Round AB5Stoyanov - Orlov0 : 1
Round AB5Semyonov - Nogovitsin1 : 0
Round AB5Yusupmurzin - Lapin1 : 0
Round AB5Kinelovskiy - Dyachkov0 : 1
Round AB5Troitsky - Potapov1 : 0
Round AB5Vaneev - Kovalyov1 : 0
Round AB6Lapin - Potapov1 : 0
Round AB6Metreveli - Stoyanov1 : 0
Round AB6Troitsky - Vaneev1 : 0
Round AB6Orlov - Dyachkov1 : 0
Round AB6Yusupmurzin - Arzybov1 : 0
Round AB6Naumov - Kovalyov1 : 0
Round AB6Semyonov - Fedotov1 : 0
Round AB6Kinelovskiy - Nogovitsin0.5 : 0.5
Round AB7Kinelovskiy - Naumov1 : 0
Round AB7Semyonov - Metreveli1 : 0
Round AB7Lapin - Troitsky0 : 1
Round AB7Dyachkov - Kovalyov1 : 0
Round AB7Vaneev - Potapov0 : 1
Round AB7Yusupmurzin - Orlov0 : 1
Round AB7Arzybov - Stoyanov0 : 1
Round AB7Fedotov - Nogovitsin1 : 0
Round AB8Orlov - Troitsky1 : 0
Round AB8Semyonov - Yusupmurzin0.5 : 0.5
Round AB8Stoyanov - Lapin1 : 0
Round AB8Arzybov - Kovalyov1 : 0
Round AB8Potapov - Nogovitsin0 : 1
Round AB8Naumov - Vaneev1 : 0
Round AB8Fedotov - Dyachkov1 : 0
Round AB8Metreveli - Kinelovskiy1 : 0
Round AB9Vaneev - Lapin1 : 0
Round AB9Nogovitsin - Orlov0 : 1
Round AB9Troitsky - Fedotov0 : 1
Round AB9Kinelovskiy - Arzybov1 : 0
Round AB9Potapov - Naumov0 : 1
Round AB9Semyonov - Stoyanov0 : 1
Round AB9Metreveli - Dyachkov1 : 0
Round AB9Yusupmurzin - Kovalyov1 : 0
Round C1Mityagin - Sprikut1 : 0
Round C1Gromov - Gershman1 : 0
Round C1Burtsev - Salmov1 : 0
Round C1Mukhanov - Fokichev0 : 1
Round C1Malyarovskiy - Kuvaev0 : 1
Round C1Mukhanov - Roginski0 : 1
Round C1Prokopyev - Gorbachev1 : 0
Round C1Sidorov - Bulagin1 : 0
Round C1Reznik - Stoyanov0 : 1
Round C2Malyarovskiy - Salmov0 : 1
Round C2Reznik - Roginski1 : 0
Round C2Gershman - Sprikut1 : 0
Round C2Fokichev - Gromov0 : 1
Round C2Bulagin - Mukhanov1 : 0
Round C2Sidorov - Kuvaev0 : 1
Round C2Gorbachev - Mukhanov1 : 0
Round C2Burtsev - Stoyanov0.5 : 0.5
Round C2Prokopyev - Mityagin1 : 0
Round C3Prokopyev - Stoyanov0.5 : 0.5
Round C3Salmov - Roginski0 : 1
Round C3Sidorov - Gorbachev0 : 1
Round C3Kuvaev - Gromov0 : 1
Round C3Malyarovskiy - Sprikut0 : 1
Round C3Burtsev - Fokichev1 : 0
Round C3Mukhanov - Mukhanov0 : 1
Round C3Bulagin - Reznik0 : 1
Round C3Gershman - Mityagin1 : 0
Round C4Burtsev - Kuvaev0 : 1
Round C4Prokopyev - Gromov0 : 1
Round C4Salmov - Bulagin1 : 0
Round C4Stoyanov - Mityagin1 : 0
Round C4Reznik - Gorbachev1 : 0
Round C4Sidorov - Fokichev0 : 1
Round C4Mukhanov - Sprikut1 : 0
Round C4Gershman - Roginski1 : 0
Round C4Mukhanov - Malyarovskiy0 : 1
Round C5Stoyanov - Gromov0 : 1
Round C5Burtsev - Roginski0 : 1
Round C5Mukhanov - Gorbachev0 : 1
Round C5Salmov - Fokichev1 : 0
Round C5Reznik - Kuvaev0 : 1
Round C5Sprikut - Sidorov1 : 0
Round C5Bulagin - Malyarovskiy1 : 0
Round C5Mukhanov - Mityagin0 : 1
Round C5Prokopyev - Gershman0 : 1
Round C6Gershman - Gorbachev0 : 1
Round C6Roginski - Gromov0 : 1
Round C6Fokichev - Malyarovskiy0 : 1
Round C6Sidorov - Mukhanov1 : 0
Round C6Bulagin - Sprikut1 : 0
Round C6Kuvaev - Prokopyev1 : 0
Round C6Reznik - Burtsev0 : 1
Round C6Salmov - Stoyanov0 : 1
Round C6Mityagin - Mukhanov1 : 0
Round C7Stoyanov - Kuvaev1 : 0
Round C7Reznik - Mityagin0 : 1
Round C7Gromov - Gorbachev1 : 0
Round C7Roginski - Bulagin0 : 1
Round C7Fokichev - Gershman1 : 0
Round C7Burtsev - Prokopyev0 : 1
Round C7Sidorov - Salmov1 : 0
Round C7Mukhanov - Malyarovskiy0 : 1
Round C7Mukhanov - Sprikut1 : 0
Round C8Malyarovskiy - Roginski1 : 0
Round C8Burtsev - Gromov0 : 1
Round C8Bulagin - Prokopyev0 : 1
Round C8Gershman - Salmov1 : 0
Round C8Sidorov - Mukhanov1 : 0
Round C8Kuvaev - Mityagin0 : 1
Round C8Stoyanov - Gorbachev1 : 0
Round C8Fokichev - Mukhanov1 : 0
Round C8Reznik - Sprikut1 : 0
Round C9Gershman - Kuvaev0 : 1
Round C9Roginski - Sprikut1 : 0
Round C9Stoyanov - Bulagin1 : 0
Round C9Malyarovskiy - Gorbachev0 : 1
Round C9Sidorov - Reznik1 : 0
Round C9Gromov - Mityagin1 : 0
Round C9Salmov - Mukhanov1 : 0
Round C9Fokichev - Prokopyev0 : 1
Round C9Burtsev - Mukhanov1 : 0
Round D1Kochanov - Berdiy1 : 0
Round D1Potapov - Vlasov1 : 0
Round D1Pushkin - Mikryukov0 : 1
Round D1Nikitin - Barinov0 : 1
Round D1Puzanov - Noskov1 : 0
Round D1Startsev - Kazantsev1 : 0
Round D1Agarkov - Strakulia1 : 0
Round D1Kazanin - Danilov0 : 1
Round D2Noskov - Barinov0 : 1
Round D2Agarkov - Potapov1 : 0
Round D2Berdiy - Pushkin0 : 1
Round D2Startsev - Puzanov1 : 0
Round D2Strakulia - Vlasov1 : 0
Round D2Danilov - Eliseev1 : 0
Round D2Kochanov - Mikryukov0 : 1
Round D2Kazantsev - Nikitin0 : 1
Round D3Kazantsev - Noskov0 : 1
Round D3Kazanin - Potapov0 : 1
Round D3Eliseev - Pushkin0 : 1
Round D3Startsev - Barinov1 : 0
Round D3Berdiy - Puzanov1 : 0
Round D3Strakulia - Kochanov0 : 1
Round D3Agarkov - Mikryukov1 : 0
Round D3Nikitin - Danilov1 : 0
Round D4Pushkin - Strakulia0 : 1
Round D4Kazanin - Noskov0 : 1
Round D4Kochanov - Nikitin1 : 0
Round D4Danilov - Mikryukov1 : 0
Round D4Agarkov - Startsev1 : 0
Round D4Berdiy - Eliseev1 : 0
Round D4Puzanov - Vlasov0 : 1
Round D4Potapov - Barinov0 : 1
Round D5Berdiy - Nikitin0 : 1
Round D5Strakulia - Barinov1 : 0
Round D5Kochanov - Agarkov0 : 1
Round D5Mikryukov - Kazanin1 : 0
Round D5Noskov - Potapov1 : 0
Round D5Startsev - Danilov0 : 1
Round D5Pushkin - Vlasov1 : 0
Round D5Kazantsev - Eliseev1 : 0
Round D6Kazantsev - Puzanov1 : 0
Round D6Mikryukov - Startsev0 : 1
Round D6Kochanov - Pushkin1 : 0
Round D6Noskov - Strakulia1 : 0
Round D6Kazanin - Eliseev1 : 0
Round D6Danilov - Agarkov0 : 1
Round D6Berdiy - Vlasov1 : 0
Round D6Potapov - Nikitin1 : 0
Round D7Agarkov - Noskov1 : 0
Round D7Kazanin - Puzanov0 : 1
Round D7Pushkin - Barinov1 : 0
Round D7Vlasov - Eliseev0 : 1
Round D7Startsev - Kochanov1 : 0
Round D7Potapov - Danilov0 : 1
Round D7Nikitin - Mikryukov1 : 0
Round D7Kazantsev - Strakulia1 : 0
Round D8Barinov - Puzanov1 : 0
Round D8Eliseev - Mikryukov0 : 1
Round D8Kochanov - Noskov0 : 1
Round D8Startsev - Pushkin1 : 0
Round D8Agarkov - Nikitin1 : 0
Round D8Potapov - Kazantsev0 : 1
Round D8Vlasov - Kazanin0 : 1
Round D8Danilov - Berdiy0 : 1
Round D9Kazantsev - Agarkov0 : 1
Round D9Mikryukov - Strakulia0 : 1
Round D9Pushkin - Kazanin0 : 1
Round D9Berdiy - Startsev1 : 0
Round D9Kochanov - Potapov1 : 0
Round D9Danilov - Noskov0 : 1
Round D9Puzanov - Eliseev1 : 0
Round D9Vlasov - Barinov0 : 1
Round EF1Novikova - Makhina0.5 : 0.5
Round EF1Novichkova - Kazanina1 : 0
Round EF1Stulova - Stulova0 : 1
Round EF1Knyazeva - Pirozhnikova1 : 0
Round EF1Shiryaevskaya - Oborina0 : 1
Round EF2Stulova - Pirozhnikova1 : 0
Round EF2Novichkova - Stulova0 : 1
Round EF2Novikova - Shiryaevskaya1 : 0
Round EF2Oborina - Kazanina1 : 0
Round EF2Makhina - Knyazeva0 : 1
Round EF3Makhina - Stulova0 : 1
Round EF3Oborina - Stulova0.5 : 0.5
Round EF3Shiryaevskaya - Kazanina1 : 0
Round EF3Pirozhnikova - Novichkova0.5 : 0.5
Round EF3Knyazeva - Novikova0 : 1
Round EF4Makhina - Novichkova0.5 : 0.5
Round EF4Pirozhnikova - Oborina0 : 1
Round EF4Knyazeva - Stulova1 : 0
Round EF4Novikova - Kazanina0.5 : 0.5
Round EF4Stulova - Shiryaevskaya0 : 1
Round EF5Oborina - Makhina1 : 0
Round EF5Knyazeva - Novichkova1 : 0
Round EF5Novikova - Stulova1 : 0
Round EF5Stulova - Kazanina0 : 1
Round EF5Pirozhnikova - Shiryaevskaya1 : 0
Round EF6Stulova - Novichkova1 : 0
Round EF6Pirozhnikova - Kazanina0 : 1
Round EF6Oborina - Knyazeva1 : 0
Round EF6Makhina - Shiryaevskaya0 : 1
Round EF6Novikova - Stulova1 : 0
Round EF7Makhina - Kazanina0 : 1
Round EF7Stulova - Pirozhnikova0 : 1
Round EF7Oborina - Stulova1 : 0
Round EF7Shiryaevskaya - Knyazeva0 : 1
Round EF7Novikova - Novichkova1 : 0
Round EF8Makhina - Stulova0 : 1
Round EF8Oborina - Novichkova1 : 0
Round EF8Knyazeva - Kazanina1 : 0
Round EF8Novikova - Pirozhnikova0 : 1
Round EF8Stulova - Shiryaevskaya0 : 1
Round EF9Stulova - Knyazeva1 : 0
Round EF9Pirozhnikova - Makhina0 : 1
Round EF9Stulova - Kazanina0 : 1
Round EF9Novikova - Oborina1 : 0
Round EF9Shiryaevskaya - Novichkova1 : 0
Round G1Sadova - Tolstoguzova1 : 0
Round G1Shkarupa - Stulova0 : 1
Round G1Galkina - Buslakova0 : 1
Round G1Sonina - Fokicheva1 : 0
Round G1Porohina - Yusupmurzina0 : 1
Round G10Shkarupa - Fokicheva0 : 1
Round G10Porohina - Shangina1 : 0
Round G10Yusupmurzina - Buslakova1 : 0
Round G10Stulova - Galkina1 : 0
Round G10Sonina - Sadova0 : 1
Round G11Sadova - Porohina1 : 0
Round G11Tolstoguzova - Shangina1 : 0
Round G11Galkina - Shkarupa0 : 1
Round G11Sonina - Yusupmurzina0 : 1
Round G11Buslakova - Fokicheva0 : 1
Round G2Sadova - Shangina1 : 0
Round G2Tolstoguzova - Yusupmurzina0.5 : 0.5
Round G2Sonina - Galkina1 : 0
Round G2Fokicheva - Porohina0 : 1
Round G2Stulova - Buslakova1 : 0
Round G3Fokicheva - Tolstoguzova0 : 1
Round G3Yusupmurzina - Shangina1 : 0
Round G3Buslakova - Shkarupa0 : 1
Round G3Stulova - Sonina1 : 0
Round G3Galkina - Porohina0 : 1
Round G4Sadova - Yusupmurzina0 : 1
Round G4Tolstoguzova - Galkina1 : 0
Round G4Shangina - Fokicheva0 : 1
Round G4Porohina - Stulova0 : 1
Round G4Sonina - Shkarupa1 : 0
Round G5Stulova - Tolstoguzova0 : 1
Round G5Galkina - Shangina0 : 1
Round G5Sadova - Fokicheva1 : 0
Round G5Buslakova - Sonina0 : 1
Round G5Shkarupa - Porohina0 : 1
Round G6Stulova - Shangina0.5 : 0.5
Round G6Shkarupa - Tolstoguzova0 : 1
Round G6Yusupmurzina - Fokicheva1 : 0
Round G6Sadova - Galkina1 : 0
Round G6Buslakova - Porohina0 : 1
Round G7Shkarupa - Shangina0 : 1
Round G7Porohina - Sonina1 : 0
Round G7Yusupmurzina - Galkina1 : 0
Round G7Stulova - Sadova1 : 0
Round G7Buslakova - Tolstoguzova0 : 1
Round G8Sonina - Tolstoguzova0 : 1
Round G8Sadova - Shkarupa1 : 0
Round G8Yusupmurzina - Stulova0 : 1
Round G8Shangina - Buslakova1 : 0
Round G8Fokicheva - Galkina1 : 0
Round G9Porohina - Tolstoguzova1 : 0
Round G9Buslakova - Sadova0 : 1
Round G9Sonina - Shangina1 : 0
Round G9Shkarupa - Yusupmurzina0 : 1
Round G9Fokicheva - Stulova0 : 1
Round H1Makarova - Simanovskaia1 : 0
Round H1Tolstoguzova - Belova1 : 0
Round H1Vostryakova - Popova1 : 0
Round H1Buslakova - Bykova1 : 0
Round H1Sonina - Yudina1 : 0
Round H2Tolstoguzova - Yudina1 : 0
Round H2Sonina - Popova1 : 0
Round H2Belova - Makarova 0 : 1
Round H2Bykova - Simanovskaia0 : 1
Round H2Vostryakova - Buslakova0 : 1
Round H3Popova - Tolstoguzova0 : 1
Round H3Yudina - Makarova 1 : 0
Round H3Simanovskaia - Belova0 : 1
Round H3Vostryakova - Bykova1 : 0
Round H3Sonina - Buslakova1 : 0
Round H4Makarova - Popova1 : 0
Round H4Simanovskaia - Vostryakova 0 : 1
Round H4Tolstoguzova - Buslakova1 : 0
Round H4Belova - Yudina1 : 0
Round H4Sonina - Bykova1 : 0
Round H5Simanovskaia - Yudina1 : 0
Round H5Bykova - Tolstoguzova0 : 1
Round H5Sonina - Vostryakova 1 : 0
Round H5Buslakova - Makarova 1 : 0
Round H5Belova - Popova1 : 0
Round H6Vostryakova - Tolstoguzova0 : 1
Round H6Sonina - Simanovskaia0 : 1
Round H6Yudina - Popova0 : 1
Round H6Makarova - Bykova1 : 0
Round H6Buslakova - Belova1 : 0
Round H7Vostryakova - Makarova 0 : 1
Round H7Tolstoguzova - Sonina0 : 1
Round H7Buslakova - Yudina0 : 1
Round H7Bykova - Belova0 : 1
Round H7Simanovskaia - Popova1 : 0
Round H8Tolstoguzova - Simanovskaia1 : 0
Round H8Makarova - Sonina1 : 0
Round H8Bykova - Yudina0 : 1
Round H8Buslakova - Popova1 : 0
Round H8Belova - Vostryakova 0 : 1
Round H9Belova - Sonina0 : 1
Round H9Buslakova - Simanovskaia1 : 0
Round H9Vostryakova - Yudina1 : 0
Round H9Tolstoguzova - Makarova 1 : 0
Round H9Popova - Bykova0 : 1

Black: Stulova Darya0     

White:

Shiryaevskaya Daria1     
Round EF8, i6, -, 5a=7, g9, h10, Soosyrv-8 rule, Info: -

Published by Alexey Skuridin.
Created: 2019-04-15 23:02:39