Games

Youth Russian Championship
March 2019 Rybinsk Russia

Refresh  |  Back  |  Statistics   |  Info  |  Photos

RoundBlackWhiteResult
Round AB1SemenovKinelovskiy1 : 0
Round AB1FedotovArzybov1 : 0
Round AB1LapinMetreveli0 : 1
Round AB1VaneevOrlov0 : 1
Round AB1KovalyovNogovitsin0 : 1
Round AB1NaumovDyachkov1 : 0
Round AB1PotapovYusupmurzin0 : 1
Round AB1TroitskyStoyanov0 : 1
Round AB2NogovitsinMetreveli0 : 1
Round AB2OrlovSemenov1 : 0
Round AB2VaneevKinelovskiy1 : 0
Round AB2FedotovStoyanov1 : 0
Round AB2YusupmurzinNaumov1 : 0
Round AB2LapinKovalyov1 : 0
Round AB2ArzybovTroitsky0 : 1
Round AB2PotapovDyachkov0 : 1
Round AB3MetreveliOrlov0 : 1
Round AB3SemenovLapin0.5 : 0.5
Round AB3DyachkovTroitsky1 : 0
Round AB3NaumovStoyanov0 : 1
Round AB3PotapovArzybov0 : 1
Round AB3FedotovYusupmurzin1 : 0
Round AB3KinelovskiyKovalyov1 : 0
Round AB3NogovitsinVaneev1 : 0
Round AB4LapinNogovitsin0.5 : 0.5
Round AB4OrlovFedotov0 : 1
Round AB4KinelovskiyTroitsky1 : 0
Round AB4DyachkovStoyanov0 : 1
Round AB4ArzybovVaneev1 : 0
Round AB4MetreveliYusupmurzin1 : 0
Round AB4SemenovNaumov1 : 0
Round AB4PotapovKovalyov1 : 0
Round AB5NaumovArzybov0 : 1
Round AB5FedotovMetreveli1 : 0
Round AB5StoyanovOrlov0 : 1
Round AB5SemenovNogovitsin1 : 0
Round AB5YusupmurzinLapin1 : 0
Round AB5KinelovskiyDyachkov0 : 1
Round AB5TroitskyPotapov1 : 0
Round AB5VaneevKovalyov1 : 0
Round AB6LapinPotapov1 : 0
Round AB6MetreveliStoyanov1 : 0
Round AB6TroitskyVaneev1 : 0
Round AB6OrlovDyachkov1 : 0
Round AB6YusupmurzinArzybov1 : 0
Round AB6NaumovKovalyov1 : 0
Round AB6SemenovFedotov1 : 0
Round AB6KinelovskiyNogovitsin0.5 : 0.5
Round AB7KinelovskiyNaumov1 : 0
Round AB7SemenovMetreveli1 : 0
Round AB7LapinTroitsky0 : 1
Round AB7DyachkovKovalyov1 : 0
Round AB7VaneevPotapov0 : 1
Round AB7YusupmurzinOrlov0 : 1
Round AB7ArzybovStoyanov0 : 1
Round AB7FedotovNogovitsin1 : 0
Round AB8OrlovTroitsky1 : 0
Round AB8SemenovYusupmurzin0.5 : 0.5
Round AB8StoyanovLapin1 : 0
Round AB8ArzybovKovalyov1 : 0
Round AB8PotapovNogovitsin0 : 1
Round AB8NaumovVaneev1 : 0
Round AB8FedotovDyachkov1 : 0
Round AB8MetreveliKinelovskiy1 : 0
Round AB9VaneevLapin1 : 0
Round AB9NogovitsinOrlov0 : 1
Round AB9TroitskyFedotov0 : 1
Round AB9KinelovskiyArzybov1 : 0
Round AB9PotapovNaumov0 : 1
Round AB9SemenovStoyanov0 : 1
Round AB9MetreveliDyachkov1 : 0
Round AB9YusupmurzinKovalyov1 : 0
Round C1MityaginSprikut1 : 0
Round C1GromovGershman1 : 0
Round C1BurtsevSalmov1 : 0
Round C1MukhanovFokichev0 : 1
Round C1MalyarovskiyKuvaev0 : 1
Round C1MukhanovRoginski0 : 1
Round C1ProkopyevGorbachev1 : 0
Round C1SidorovBulagin1 : 0
Round C1ReznikStoyanov0 : 1
Round C2MalyarovskiySalmov0 : 1
Round C2ReznikRoginski1 : 0
Round C2GershmanSprikut1 : 0
Round C2FokichevGromov0 : 1
Round C2BulaginMukhanov1 : 0
Round C2SidorovKuvaev0 : 1
Round C2GorbachevMukhanov1 : 0
Round C2BurtsevStoyanov0.5 : 0.5
Round C2ProkopyevMityagin1 : 0
Round C3ProkopyevStoyanov0.5 : 0.5
Round C3SalmovRoginski0 : 1
Round C3SidorovGorbachev0 : 1
Round C3KuvaevGromov0 : 1
Round C3MalyarovskiySprikut0 : 1
Round C3BurtsevFokichev1 : 0
Round C3MukhanovMukhanov0 : 1
Round C3BulaginReznik0 : 1
Round C3GershmanMityagin1 : 0
Round C4BurtsevKuvaev0 : 1
Round C4ProkopyevGromov0 : 1
Round C4SalmovBulagin1 : 0
Round C4StoyanovMityagin1 : 0
Round C4ReznikGorbachev1 : 0
Round C4SidorovFokichev0 : 1
Round C4MukhanovSprikut1 : 0
Round C4GershmanRoginski1 : 0
Round C4MukhanovMalyarovskiy0 : 1
Round C5StoyanovGromov0 : 1
Round C5BurtsevRoginski0 : 1
Round C5MukhanovGorbachev0 : 1
Round C5SalmovFokichev1 : 0
Round C5ReznikKuvaev0 : 1
Round C5SprikutSidorov1 : 0
Round C5BulaginMalyarovskiy1 : 0
Round C5MukhanovMityagin0 : 1
Round C5ProkopyevGershman0 : 1
Round C6GershmanGorbachev0 : 1
Round C6RoginskiGromov0 : 1
Round C6FokichevMalyarovskiy0 : 1
Round C6SidorovMukhanov1 : 0
Round C6BulaginSprikut1 : 0
Round C6KuvaevProkopyev1 : 0
Round C6ReznikBurtsev0 : 1
Round C6SalmovStoyanov0 : 1
Round C6MityaginMukhanov1 : 0
Round C7StoyanovKuvaev1 : 0
Round C7ReznikMityagin0 : 1
Round C7GromovGorbachev1 : 0
Round C7RoginskiBulagin0 : 1
Round C7FokichevGershman1 : 0
Round C7BurtsevProkopyev0 : 1
Round C7SidorovSalmov1 : 0
Round C7MukhanovMalyarovskiy0 : 1
Round C7MukhanovSprikut1 : 0
Round C8MalyarovskiyRoginski1 : 0
Round C8BurtsevGromov0 : 1
Round C8BulaginProkopyev0 : 1
Round C8GershmanSalmov1 : 0
Round C8SidorovMukhanov1 : 0
Round C8KuvaevMityagin0 : 1
Round C8StoyanovGorbachev1 : 0
Round C8FokichevMukhanov1 : 0
Round C8ReznikSprikut1 : 0
Round C9GershmanKuvaev0 : 1
Round C9RoginskiSprikut1 : 0
Round C9StoyanovBulagin1 : 0
Round C9MalyarovskiyGorbachev0 : 1
Round C9SidorovReznik1 : 0
Round C9GromovMityagin1 : 0
Round C9SalmovMukhanov1 : 0
Round C9FokichevProkopyev0 : 1
Round C9BurtsevMukhanov1 : 0
Round D1KochanovBerdiy1 : 0
Round D1PotapovVlasov1 : 0
Round D1PushkinMikryukov0 : 1
Round D1NikitinBarinov0 : 1
Round D1PuzanovNoskov1 : 0
Round D1StartsevKazantsev1 : 0
Round D1AgarkovStrakulia1 : 0
Round D1KazaninDanilov0 : 1
Round D2NoskovBarinov0 : 1
Round D2AgarkovPotapov1 : 0
Round D2BerdiyPushkin0 : 1
Round D2StartsevPuzanov1 : 0
Round D2StrakuliaVlasov1 : 0
Round D2DanilovEliseev1 : 0
Round D2KochanovMikryukov0 : 1
Round D2KazantsevNikitin0 : 1
Round D3KazantsevNoskov0 : 1
Round D3KazaninPotapov0 : 1
Round D3EliseevPushkin0 : 1
Round D3StartsevBarinov1 : 0
Round D3BerdiyPuzanov1 : 0
Round D3StrakuliaKochanov0 : 1
Round D3AgarkovMikryukov1 : 0
Round D3NikitinDanilov1 : 0
Round D4PushkinStrakulia0 : 1
Round D4KazaninNoskov0 : 1
Round D4KochanovNikitin1 : 0
Round D4DanilovMikryukov1 : 0
Round D4AgarkovStartsev1 : 0
Round D4BerdiyEliseev1 : 0
Round D4PuzanovVlasov0 : 1
Round D4PotapovBarinov0 : 1
Round D5BerdiyNikitin0 : 1
Round D5StrakuliaBarinov1 : 0
Round D5KochanovAgarkov0 : 1
Round D5MikryukovKazanin1 : 0
Round D5NoskovPotapov1 : 0
Round D5StartsevDanilov0 : 1
Round D5PushkinVlasov1 : 0
Round D5KazantsevEliseev1 : 0
Round D6KazantsevPuzanov1 : 0
Round D6MikryukovStartsev0 : 1
Round D6KochanovPushkin1 : 0
Round D6NoskovStrakulia1 : 0
Round D6KazaninEliseev1 : 0
Round D6DanilovAgarkov0 : 1
Round D6BerdiyVlasov1 : 0
Round D6PotapovNikitin1 : 0
Round D7AgarkovNoskov1 : 0
Round D7KazaninPuzanov0 : 1
Round D7PushkinBarinov1 : 0
Round D7VlasovEliseev0 : 1
Round D7StartsevKochanov1 : 0
Round D7PotapovDanilov0 : 1
Round D7NikitinMikryukov1 : 0
Round D7KazantsevStrakulia1 : 0
Round D8BarinovPuzanov1 : 0
Round D8EliseevMikryukov0 : 1
Round D8KochanovNoskov0 : 1
Round D8StartsevPushkin1 : 0
Round D8AgarkovNikitin1 : 0
Round D8PotapovKazantsev0 : 1
Round D8VlasovKazanin0 : 1
Round D8DanilovBerdiy0 : 1
Round D9KazantsevAgarkov0 : 1
Round D9MikryukovStrakulia0 : 1
Round D9PushkinKazanin0 : 1
Round D9BerdiyStartsev1 : 0
Round D9KochanovPotapov1 : 0
Round D9DanilovNoskov0 : 1
Round D9PuzanovEliseev1 : 0
Round D9VlasovBarinov0 : 1
Round EF1NovikovaMakhina0.5 : 0.5
Round EF1NovichkovaKazanina1 : 0
Round EF1StulovaStulova0 : 1
Round EF1KnyazevaPirozhnikova1 : 0
Round EF1ShiryaevskayaOborina0 : 1
Round EF2StulovaPirozhnikova1 : 0
Round EF2NovichkovaStulova0 : 1
Round EF2NovikovaShiryaevskaya1 : 0
Round EF2OborinaKazanina1 : 0
Round EF2MakhinaKnyazeva0 : 1
Round EF3MakhinaStulova0 : 1
Round EF3OborinaStulova0.5 : 0.5
Round EF3ShiryaevskayaKazanina1 : 0
Round EF3PirozhnikovaNovichkova0.5 : 0.5
Round EF3KnyazevaNovikova0 : 1
Round EF4MakhinaNovichkova0.5 : 0.5
Round EF4PirozhnikovaOborina0 : 1
Round EF4KnyazevaStulova1 : 0
Round EF4NovikovaKazanina0.5 : 0.5
Round EF4StulovaShiryaevskaya0 : 1
Round EF5OborinaMakhina1 : 0
Round EF5KnyazevaNovichkova1 : 0
Round EF5NovikovaStulova1 : 0
Round EF5StulovaKazanina0 : 1
Round EF5PirozhnikovaShiryaevskaya1 : 0
Round EF6StulovaNovichkova1 : 0
Round EF6PirozhnikovaKazanina0 : 1
Round EF6OborinaKnyazeva1 : 0
Round EF6MakhinaShiryaevskaya0 : 1
Round EF6NovikovaStulova1 : 0
Round EF7MakhinaKazanina0 : 1
Round EF7StulovaPirozhnikova0 : 1
Round EF7OborinaStulova1 : 0
Round EF7ShiryaevskayaKnyazeva0 : 1
Round EF7NovikovaNovichkova1 : 0
Round EF8MakhinaStulova0 : 1
Round EF8OborinaNovichkova1 : 0
Round EF8KnyazevaKazanina1 : 0
Round EF8NovikovaPirozhnikova0 : 1
Round EF8StulovaShiryaevskaya0 : 1
Round EF9StulovaKnyazeva1 : 0
Round EF9PirozhnikovaMakhina0 : 1
Round EF9StulovaKazanina0 : 1
Round EF9NovikovaOborina1 : 0
Round EF9ShiryaevskayaNovichkova1 : 0
Round G1SadovaTolstoguzova1 : 0
Round G1ShkarupaStulova0 : 1
Round G1GalkinaBuslakova0 : 1
Round G1SoninaFokicheva1 : 0
Round G1PorokhinaYusupmurzina0 : 1
Round G10ShkarupaFokicheva0 : 1
Round G10PorokhinaShangina1 : 0
Round G10YusupmurzinaBuslakova1 : 0
Round G10StulovaGalkina1 : 0
Round G10SoninaSadova0 : 1
Round G11SadovaPorokhina1 : 0
Round G11TolstoguzovaShangina1 : 0
Round G11GalkinaShkarupa0 : 1
Round G11SoninaYusupmurzina0 : 1
Round G11BuslakovaFokicheva0 : 1
Round G2SadovaShangina1 : 0
Round G2TolstoguzovaYusupmurzina0.5 : 0.5
Round G2SoninaGalkina1 : 0
Round G2FokichevaPorokhina0 : 1
Round G2StulovaBuslakova1 : 0
Round G3FokichevaTolstoguzova0 : 1
Round G3YusupmurzinaShangina1 : 0
Round G3BuslakovaShkarupa0 : 1
Round G3StulovaSonina1 : 0
Round G3GalkinaPorokhina0 : 1
Round G4SadovaYusupmurzina0 : 1
Round G4TolstoguzovaGalkina1 : 0
Round G4ShanginaFokicheva0 : 1
Round G4PorokhinaStulova0 : 1
Round G4SoninaShkarupa1 : 0
Round G5StulovaTolstoguzova0 : 1
Round G5GalkinaShangina0 : 1
Round G5SadovaFokicheva1 : 0
Round G5BuslakovaSonina0 : 1
Round G5ShkarupaPorokhina0 : 1
Round G6StulovaShangina0.5 : 0.5
Round G6ShkarupaTolstoguzova0 : 1
Round G6YusupmurzinaFokicheva1 : 0
Round G6SadovaGalkina1 : 0
Round G6BuslakovaPorokhina0 : 1
Round G7ShkarupaShangina0 : 1
Round G7PorokhinaSonina1 : 0
Round G7YusupmurzinaGalkina1 : 0
Round G7StulovaSadova1 : 0
Round G7BuslakovaTolstoguzova0 : 1
Round G8SoninaTolstoguzova0 : 1
Round G8SadovaShkarupa1 : 0
Round G8YusupmurzinaStulova0 : 1
Round G8ShanginaBuslakova1 : 0
Round G8FokichevaGalkina1 : 0
Round G9PorokhinaTolstoguzova1 : 0
Round G9BuslakovaSadova0 : 1
Round G9SoninaShangina1 : 0
Round G9ShkarupaYusupmurzina0 : 1
Round G9FokichevaStulova0 : 1
Round H1MakarovaSimanovskaia1 : 0
Round H1TolstoguzovaBelova1 : 0
Round H1VostriakovaPopova1 : 0
Round H1BuslakovaBykova1 : 0
Round H1SoninaYudina1 : 0
Round H2TolstoguzovaYudina1 : 0
Round H2SoninaPopova1 : 0
Round H2BelovaMakarova0 : 1
Round H2BykovaSimanovskaia0 : 1
Round H2VostriakovaBuslakova0 : 1
Round H3PopovaTolstoguzova0 : 1
Round H3YudinaMakarova1 : 0
Round H3SimanovskaiaBelova0 : 1
Round H3VostriakovaBykova1 : 0
Round H3SoninaBuslakova1 : 0
Round H4MakarovaPopova1 : 0
Round H4SimanovskaiaVostriakova0 : 1
Round H4TolstoguzovaBuslakova1 : 0
Round H4BelovaYudina1 : 0
Round H4SoninaBykova1 : 0
Round H5SimanovskaiaYudina1 : 0
Round H5BykovaTolstoguzova0 : 1
Round H5SoninaVostriakova1 : 0
Round H5BuslakovaMakarova1 : 0
Round H5BelovaPopova1 : 0
Round H6VostriakovaTolstoguzova0 : 1
Round H6SoninaSimanovskaia0 : 1
Round H6YudinaPopova0 : 1
Round H6MakarovaBykova1 : 0
Round H6BuslakovaBelova1 : 0
Round H7VostriakovaMakarova0 : 1
Round H7TolstoguzovaSonina0 : 1
Round H7BuslakovaYudina0 : 1
Round H7BykovaBelova0 : 1
Round H7SimanovskaiaPopova1 : 0
Round H8TolstoguzovaSimanovskaia1 : 0
Round H8MakarovaSonina1 : 0
Round H8BykovaYudina0 : 1
Round H8BuslakovaPopova1 : 0
Round H8BelovaVostriakova0 : 1
Round H9BelovaSonina0 : 1
Round H9BuslakovaSimanovskaia1 : 0
Round H9VostriakovaYudina1 : 0
Round H9TolstoguzovaMakarova1 : 0
Round H9PopovaBykova0 : 1

Black: Malyarovskiy Stepan0     56 mins

White:

Gorbachev Daniil1     81 mins
Round C9, d11, -, 5a=-, Taraguchi rule, Info: +--+-

Published by Irina Metreveli.
Created: 2019-04-18 08:09:12