Games

The 37th St.Petersburg Championship
January 2019 Saint Petersburg Russia

Refresh  |  Back  |  Statistics   |  Info  

RoundBlackWhiteResult
Round 1BalabhaiFilinov0 : 1
Round 1SalnikovaKalnitsky1 : 0
Round 1SalnikovZubashchenko0.5 : 0.5
Round 1LisyutinKachaev0 : 1
Round 1RumyantsevaKachaeva0 : 1
Round 2FilinovSalnikov0 : 1
Round 2BalabhaiLisyutin1 : 0
Round 2RumyantsevaKachaev0 : 1
Round 2KachaevaKalnitsky0.5 : 0.5
Round 2BuszkowskiZubashchenko0 : 1
Round 3KalnitskyKachaev0 : 1
Round 3SalnikovaKachaeva0 : 1
Round 3BuszkowskiFilinov0 : 1
Round 3LisyutinSalnikov1 : 0
Round 3BalabhaiRumyantseva1 : 0
Round 4KalnitskyBalabhai0 : 1
Round 4KachaevSalnikova1 : 0
Round 4FilinovZubashchenko1 : 0
Round 4BuszkowskiLisyutin1 : 0
Round 4RumyantsevaSalnikov0 : 1
Round 5BalabhaiSalnikova1 : 0
Round 5RumyantsevaBuszkowski0.5 : 0.5
Round 5SalnikovKalnitsky1 : 0
Round 5LisyutinZubashchenko0 : 1
Round 5KachaevKachaeva1 : 0
Round 6KachaevaBalabhai0 : 1
Round 6FilinovLisyutin1 : 0
Round 6RumyantsevaZubashchenko0 : 1
Round 6KalnitskyBuszkowski0 : 1
Round 7BalabhaiKachaev0 : 1
Round 7SalnikovKachaeva1 : 0
Round 7FilinovRumyantseva1 : 0
Round 7KalnitskyZubashchenko0 : 1
Round 7BuszkowskiSalnikova1 : 0
Round 8LisyutinRumyantseva1 : 0
Round 8FilinovKalnitsky1 : 0
Round 8SalnikovaZubashchenko1 : 0
Round 8BuszkowskiKachaeva1 : 0
Round 8KachaevSalnikov1 : 0
Round 9FilinovSalnikova1 : 0
Round 9BuszkowskiKachaev0 : 1
Round 9LisyutinKalnitsky0 : 1
Round 9BalabhaiSalnikov1 : 0
Round 9ZubashchenkoKachaeva1 : 0
Round 10LisyutinSalnikova1 : 0
Round 10RumyantsevaKalnitsky0 : 1
Round 10BuszkowskiBalabhai1 : 0
Round 10FilinovKachaeva1 : 0
Round 10ZubashchenkoKachaev0 : 1
Round 11RumyantsevaSalnikova0 : 1
Round 11KachaevaLisyutin0 : 1
Round 11BalabhaiZubashchenko0 : 1
Round 11BuszkowskiSalnikov0 : 1
Round 11FilinovKachaev1 : 0

Black: Zubashchenko Ivan1     44 mins

White:

Kachaeva Ilona0     79 mins
Round 9, i1, R, 5a=-, Soosyrv-8 rule, Info: B=4,5

Published by Ekaterina Rumyantseva.
Created: 2019-05-01 20:34:16