Games

10+
May 2019 Saint Petersburg Russia

Refresh  |  Back  |  Statistics   |  Info  

RoundBlack vs WhiteResult
Round 1Morozov - Galochkin1 : 0
Round 1Burtsev - Semyonov0 : 1
Round 1Rumyantseva - Kinelovskiy0 : 1
Round 1Kalnitsky - Kachaeva1 : 0
Round 2Burtsev - Kinelovskiy1 : 0
Round 2Semyonov - Morozov1 : 0
Round 2Buszkowski - Galochkin1 : 0
Round 2Kalnitsky - Rumyantseva0 : 1
Round 3Kalnitsky - Burtsev1 : 0
Round 3Buszkowski - Semyonov0 : 1
Round 3Rumyantseva - Kachaeva0.5 : 0.5
Round 3Morozov - Kinelovskiy1 : 0
Round 4Kachaeva - Burtsev0 : 1
Round 4Semyonov - Galochkin1 : 0
Round 4Buszkowski - Kinelovskiy0 : 1
Round 4Morozov - Kalnitsky1 : 0
Round 5Burtsev - Rumyantseva1 : 0
Round 5Galochkin - Kinelovskiy0 : 1
Round 5Morozov - Kachaeva1 : 0
Round 5Buszkowski - Kalnitsky0 : 1
Round 6Rumyantseva - Morozov0 : 1
Round 6Kachaeva - Buszkowski0 : 1
Round 6Galochkin - Kalnitsky0 : 1
Round 6Kinelovskiy - Semyonov0 : 1
Round 7Buszkowski - Rumyantseva1 : 0
Round 7Kachaeva - Galochkin0 : 1
Round 7Burtsev - Morozov0.5 : 0.5
Round 7Kalnitsky - Semyonov0 : 1
Round 8Rumyantseva - Galochkin1 : 0
Round 8Semyonov - Kachaeva1 : 0
Round 8Buszkowski - Burtsev0 : 1
Round 8Kinelovskiy - Kalnitsky0 : 1
Round 9Kinelovskiy - Kachaeva1 : 0
Round 9Galochkin - Burtsev0 : 1
Round 9Semyonov - Rumyantseva1 : 0
Round 9Morozov - Buszkowski0 : 1

Black: Morozov Egor1     11 mins

White:

Kalnitsky Oleg0     62 mins
Round 4, d4, -, 5a=-, Tarannikov rule, Info: B=1,2

Published by Pavel Salnikov.
Created: 2019-05-02 14:32:33