Games

I USSR Championship, First League
May 1989 Moscow Russia

Refresh  |  Back  |  Statistics  

RoundBlack vs WhiteResult
Round 1Bakhmetyev - Talsky0 : 1
Round 1Denisov - Troshitsev0 : 1
Round 1Shavarin - Voskanyan0 : 1
Round 1Nazarov - Semyonov0.5 : 0.5
Round 1Bethers - Terteryan1 : 0
Round 1Gevorkyan - Erofeev0 : 1
Round 1Alexandrov - Nokhrin0.5 : 0.5
Round 1Piddubny - Andersons0 : 1
Round 1Doroshkevich - Mikhailov1 : 0
Round 1Alexandrov - Sobolev1 : 0
Round 1Gulyayev - Ilyin0 : 1
Round 1Teterovskis - Dzainukov0.5 : 0.5
Round 1Doronin - Kozhin0 : 1
Round 1Veidemanis - Tregubov1 : 0
Round 1Degtyar - Ivanov0 : 1
Round 1Salnikov - Eibatov1 : 0
Round 1Sakhapov - Milevsky0.5 : 0.5
Round 1Stepanyan - Mikhailov1 : 0
Round 1Filinov - Filippov1 : 0
Round 1Nikonov - Dvoeglazov1 : 0
Round 1Kireev - Reims0 : 1
Round 1Poghosyan - Bashirov1 : 0
Round 1Zakharian - Krasnonosov0 : 1
Round 1Pavinich - Grigoryan0 : 1
Round 1Podurov - Zabrodin0 : 1
Round 1Kulikov - Kornilov1 : 0
Round 1Zanchenko - Zabrodin0 : 1
Round 1Biryukov - Bobkov1 : 0
Round 1Suslov - Mikhailov1 : 0
Round 1Kolesnikov - Sinyov0 : 1
Round 2Talsky - Andersons1 : 0
Round 2Pavinich - Eibatov0 : 1
Round 2Ivanov - Alexandrov0 : 1
Round 2Sinyov - Bethers1 : 0
Round 2Piddubny - Bakhmetyev1 : 0
Round 2Zabrodin - Poghosyan1 : 0
Round 2Tregubov - Filippov0.5 : 0.5
Round 2Nokhrin - Voskanyan0 : 1
Round 2Kozhin - Teterovskis0.5 : 0.5
Round 2Salnikov - Grigoryan1 : 0
Round 2Bashirov - Zanchenko1 : 0
Round 2Kulikov - Erofeev1 : 0
Round 2Dzainukov - Doronin0.5 : 0.5
Round 2Gulyayev - Nazarov1 : 0
Round 2Semyonov - Ilyin0.5 : 0.5
Round 2Bobkov - Podurov1 : 0
Round 2Milevsky - Kireev0.5 : 0.5
Round 2Sobolev - Degtyar1 : 0
Round 2Mikhailov - Denisov1 : 0
Round 2Suslov - Stepanyan1 : 0
Round 2Dvoeglazov - Zakharian1 : 0
Round 2Mikhailov - Mikhailov0 : 1
Round 2Filinov - Veidemanis1 : 0
Round 2Terteryan - Kolesnikov0 : 1
Round 2Troshitsev - Doroshkevich0 : 1
Round 2Shavarin - Alexandrov1 : 0
Round 2Reims - Sakhapov0.5 : 0.5
Round 2Kornilov - Gevorkyan1 : 0
Round 3Troshitsev - Ilyin0 : 1
Round 3Eibatov - Semyonov0 : 1
Round 3Biryukov - Sinyov0.5 : 0.5
Round 3Filippov - Terteryan1 : 0
Round 3Sakhapov - Dzainukov1 : 0
Round 3Nokhrin - Bethers0.5 : 0.5
Round 3Talsky - Alexandrov0 : 1
Round 3Shavarin - Nikonov1 : 0
Round 3Veidemanis - Bobkov1 : 0
Round 3Mikhailov - Tregubov0.5 : 0.5
Round 3Doronin - Mikhailov0 : 1
Round 3Teterovskis - Ivanov1 : 0
Round 3Andersons - Krasnonosov1 : 0
Round 3Doroshkevich - Suslov0.5 : 0.5
Round 3Alexandrov - Grigoryan1 : 0
Round 3Salnikov - Zabrodin1 : 0
Round 3Nazarov - Mikhailov1 : 0
Round 3Bakhmetyev - Degtyar0.5 : 0.5
Round 3Kireev - Dvoeglazov0 : 1
Round 3Zabrodin - Gulyayev0.5 : 0.5
Round 3Stepanyan - Bashirov1 : 0
Round 3Kornilov - Reims0 : 1
Round 3Podurov - Zakharian0 : 1
Round 3Erofeev - Milevsky0 : 1
Round 3Zanchenko - Denisov0 : 1
Round 3Poghosyan - Piddubny1 : 0
Round 3Kolesnikov - Kozhin1 : 0
Round 3Kulikov - Filinov1 : 0
Round 3Sobolev - Voskanyan1 : 0
Round 3Gevorkyan - Pavinich0 : 1
Round 4Mikhailov - Grigoryan1 : 0
Round 4Podurov - Degtyar1 : 0
Round 4Ivanov - Denisov0 : 1
Round 4Voskanyan - Troshitsev0 : 1
Round 4Talsky - Poghosyan1 : 0
Round 4Bashirov - Bethers1 : 0
Round 4Gulyayev - Teterovskis0.5 : 0.5
Round 4Semyonov - Zabrodin0 : 1
Round 4Biryukov - Dvoeglazov1 : 0
Round 4Bobkov - Doronin1 : 0
Round 4Reims - Ilyin0 : 1
Round 4Salnikov - Alexandrov1 : 0
Round 4Kozhin - Kireev1 : 0
Round 4Mikhailov - Bakhmetyev0 : 1
Round 4Krasnonosov - Nazarov1 : 0
Round 4Alexandrov - Piddubny1 : 0
Round 4Nokhrin - Nikonov0 : 1
Round 4Sobolev - Suslov0 : 1
Round 4Eibatov - Erofeev1 : 0
Round 4Filinov - Milevsky1 : 0
Round 4Sakhapov - Zabrodin1 : 0
Round 4Kolesnikov - Veidemanis0 : 1
Round 4Dzainukov - Kornilov1 : 0
Round 4Mikhailov - Andersons1 : 0
Round 4Shavarin - Doroshkevich1 : 0
Round 4Filippov - Stepanyan1 : 0
Round 4Zakharian - Gevorkyan0 : 1
Round 4Sinyov - Kulikov1 : 0
Round 4Tregubov - Pavinich0.5 : 0.5
Round 5Erofeev - Grigoryan1 : 0
Round 5Gevorkyan - Ivanov0 : 1
Round 5Biryukov - Talsky1 : 0
Round 5Tregubov - Zakharian0 : 1
Round 5Poghosyan - Troshitsev1 : 0
Round 5Zabrodin - Dzainukov0.5 : 0.5
Round 5Sakhapov - Kulikov1 : 0
Round 5Sinyov - Ilyin1 : 0
Round 5Eibatov - Milevsky0.5 : 0.5
Round 5Alexandrov - Mikhailov1 : 0
Round 5Andersons - Sobolev1 : 0
Round 5Erofeev - Grigoryan1 : 0
Round 5Suslov - Salnikov0 : 1
Round 5Stepanyan - Bobkov0 : 1
Round 5Bethers - Nazarov0 : 1
Round 5Doroshkevich - Filippov1 : 0
Round 5Veidemanis - Zabrodin0 : 1
Round 5Alexandrov - Krasnonosov1 : 0
Round 5Kireev - Mikhailov0 : 1
Round 5Gulyayev - Kolesnikov1 : 0
Round 5Terteryan - Degtyar0.5 : 0.5
Round 5Semyonov - Dvoeglazov0 : 1
Round 5Reims - Filinov1 : 0
Round 5Mikhailov - Nikonov0.5 : 0.5
Round 5Denisov - Bashirov0 : 1
Round 5Podurov - Piddubny1 : 0
Round 5Kozhin - Shavarin1 : 0
Round 5Bakhmetyev - Pavinich0 : 1
Round 5Kornilov - Nokhrin0 : 1
Round 6Talsky - Ilyin1 : 0
Round 6Sakhapov - Voskanyan0 : 1
Round 6Veidemanis - Kulikov1 : 0
Round 6Zakharian - Kolesnikov0 : 1
Round 6Pavinich - Krasnonosov0 : 1
Round 6Terteryan - Gevorkyan1 : 0
Round 6Tregubov - Bethers0 : 1
Round 6Alexandrov - Reims0 : 1
Round 6Piddubny - Kornilov0 : 1
Round 6Poghosyan - Mikhailov0 : 1
Round 6Kireev - Doronin1 : 0
Round 6Zanchenko - Grigoryan1 : 0
Round 6Sinyov - Salnikov0.5 : 0.5
Round 6Erofeev - Podurov0 : 1
Round 6Nokhrin - Bakhmetyev1 : 0
Round 6Sobolev - Denisov0.5 : 0.5
Round 6Mikhailov - Degtyar0 : 1
Round 6Ivanov - Stepanyan0 : 1
Round 6Zabrodin - Doroshkevich1 : 0
Round 6Filippov - Milevsky0 : 1
Round 6Semyonov - Troshitsev1 : 0
Round 6Eibatov - Teterovskis1 : 0
Round 6Dvoeglazov - Filinov1 : 0
Round 6Suslov - Alexandrov0 : 1
Round 6Nazarov - Zabrodin0.5 : 0.5
Round 6Bashirov - Andersons1 : 0
Round 6Biryukov - Kozhin1 : 0
Round 6Dzainukov - Gulyayev0 : 1
Round 6Nikonov - Bobkov1 : 0
Round 6Shavarin - Mikhailov0.5 : 0.5
Round 7Talsky - Mikhailov0 : 1
Round 7Teterovskis - Nokhrin1 : 0
Round 7Denisov - Dzainukov0 : 1
Round 7Shavarin - Nazarov0 : 1
Round 7Doronin - Gevorkyan1 : 0
Round 7Bobkov - Poghosyan1 : 0
Round 7Doroshkevich - Voskanyan1 : 0
Round 7Kulikov - Andersons1 : 0
Round 7Biryukov - Salnikov0.5 : 0.5
Round 7Stepanyan - Semyonov1 : 0
Round 7Bethers - Sobolev1 : 0
Round 7Veidemanis - Alexandrov0 : 1
Round 7Suslov - Ilyin0 : 1
Round 7Reims - Nikonov0 : 1
Round 7Zakharian - Terteryan1 : 0
Round 7Pavinich - Filippov0 : 1
Round 7Mikhailov - Gulyayev1 : 0
Round 7Sakhapov - Alexandrov0 : 1
Round 7Dvoeglazov - Bashirov0 : 1
Round 7Kornilov - Ivanov1 : 0
Round 7Sinyov - Zabrodin0.5 : 0.5
Round 7Zabrodin - Filinov0 : 1
Round 7Krasnonosov - Milevsky1 : 0
Round 7Troshitsev - Degtyar0 : 1
Round 7Kozhin - Eibatov1 : 0
Round 7Piddubny - Mikhailov0 : 1
Round 7Kireev - Grigoryan1 : 0
Round 7Tregubov - Bakhmetyev1 : 0
Round 7Zanchenko - Erofeev0 : 1
Round 7Kolesnikov - Podurov1 : 0
Round 8Gulyayev - Kozhin0 : 1
Round 8Filippov - Kolesnikov0.5 : 0.5
Round 8Talsky - Voskanyan0 : 1
Round 8Ivanov - Troshitsev1 : 0
Round 8Zakharian - Nokhrin0.5 : 0.5
Round 8Bethers - Poghosyan1 : 0
Round 8Salnikov - Alexandrov1 : 0
Round 8Bobkov - Teterovskis1 : 0
Round 8Eibatov - Veidemanis1 : 0
Round 8Gulyayev - Kozhin0 : 1
Round 8Filippov - Kolesnikov0.5 : 0.5
Round 8Sakhapov - Ilyin1 : 0
Round 8Nikonov - Alexandrov1 : 0
Round 8Bakhmetyev - Grigoryan0 : 1
Round 8Suslov - Shavarin1 : 0
Round 8Dzainukov - Milevsky0.5 : 0.5
Round 8Filinov - Stepanyan1 : 0
Round 8Mikhailov - Sinyov1 : 0
Round 8Mikhailov - Dvoeglazov1 : 0
Round 8Semyonov - Denisov0.5 : 0.5
Round 8Doronin - Terteryan0 : 1
Round 8Podurov - Andersons0 : 1
Round 8Krasnonosov - Reims1 : 0
Round 8Bashirov - Doroshkevich1 : 0
Round 8Sobolev - Pavinich1 : 0
Round 8Tregubov - Kireev0 : 1
Round 8Mikhailov - Zanchenko0 : 1
Round 8Kulikov - Nazarov0.5 : 0.5
Round 8Kornilov - Degtyar0 : 1
Round 8Gevorkyan - Piddubny1 : 0
Round 8Erofeev - Zabrodin0.5 : 0.5
Round 9Dzainukov - Andersons1 : 0
Round 9Voskanyan - Filinov1 : 0
Round 9Denisov - Poghosyan0 : 1
Round 9Pavinich - Doronin1 : 0
Round 9Gevorkyan - Bakhmetyev0 : 1
Round 9Filippov - Talsky0 : 1
Round 9Piddubny - Grigoryan1 : 0
Round 9Teterovskis - Sobolev0 : 1
Round 9Suslov - Kulikov1 : 0
Round 9Voskanyan - Filinov1 : 0
Round 9Bethers - Eibatov0.5 : 0.5
Round 9Veidemanis - Milevsky0 : 1
Round 9Kolesnikov - Reims0 : 1
Round 9Dvoeglazov - Stepanyan1 : 0
Round 9Zabrodin - Bashirov0.5 : 0.5
Round 9Zakharian - Gulyayev0 : 1
Round 9Kornilov - Tregubov0 : 1
Round 9Ivanov - Terteryan0 : 1
Round 9Sinyov - Bobkov0 : 1
Round 9Troshitsev - Mikhailov0 : 1
Round 9Kozhin - Alexandrov1 : 0
Round 9Krasnonosov - Mikhailov1 : 0
Round 9Alexandrov - Sakhapov1 : 0
Round 9Denisov - Poghosyan0 : 1
Round 9Degtyar - Doroshkevich0 : 1
Round 9Nazarov - Ilyin1 : 0

Black: Andersons Andris1     

White:

Krasnonosov Dmitry0     
Round 3, i11, R, 5a=j9, RIF rule

Published by Mikhail Shavarin.
Created: 2019-06-18 14:33:06