Games

Youth Championship of Arkhangelsk region
June 2019 Podyuga Russia

Refresh  |  Back  |  Statistics  

RoundBlack vs WhiteResult
Round 1Lapin - Fedotov0 : 1
Round 1Naumov - Geletyuk1 : 0
Round 1Prokopyev - Semenov1 : 0
Round 1Stoyanov - Bykov 1 : 0
Round 1Stulova - Kulin1 : 0
Round 1Yusupmurzina - Potapov1 : 0
Round 1Sidorov - Matushkina1 : 0
Round 1Metreveli - Shangina1 : 0
Round 1Novikova - Makarova 1 : 0
Round 1Stoyanov - Buslakova1 : 0
Round 1Fokichev - Yusupmurzin0 : 1
Round 1Vostriakova - Porohina0 : 1
Round 1Makhin - Stulova0 : 1
Round 1Shabanov - Shabanov1 : 0
Round 1Fokicheva - Oborina0 : 1
Round 2Shabanov - Geletyuk0 : 1
Round 2Makarova - Fokicheva0 : 1
Round 2Vostriakova - Shangina0 : 1
Round 2Stoyanov - Sidorov0.5 : 0.5
Round 2Stoyanov - Oborina0 : 1
Round 2Stulova - Stulova1 : 0
Round 2Lapin - Makhin1 : 0
Round 2Shabanov - Novikova1 : 0
Round 2Porohina - Yusupmurzin0 : 1
Round 2Metreveli - Naumov1 : 0
Round 2Matushkina - Potapov0 : 1
Round 2Bykov - Buslakova0 : 1
Round 2Yusupmurzina - Prokopyev1 : 0
Round 2Fedotov - Kuvaev1 : 0
Round 2Fokichev - Semenov1 : 0
Round 2DHStulova - Yudina0 : 1
Round 3Prokopyev - Kulin1 : 0
Round 3Fedotov - Yusupmurzina1 : 0
Round 3Fokicheva - Lapin0 : 1
Round 3Porohina - Shangina0 : 1
Round 3Buslakova - Naumov0 : 1
Round 3Fokichev - Stoyanov0 : 1
Round 3Kuvaev - Potapov1 : 0
Round 3Novikova - Geletyuk1 : 0
Round 3Oborina - Yusupmurzin1 : 0
Round 3Sidorov - Stulova1 : 0
Round 3Semenov - Makhin0 : 1
Round 3Matushkina - Makarova 0.5 : 0.5
Round 3Shabanov - Bykov 0 : 1
Round 3Shabanov - Stoyanov1 : 0
Round 3DHYudina - Noskov1 : 0
Round 4Lapin - Kuvaev0 : 1
Round 4Shangina - Stoyanov0 : 1
Round 4Fokichev - Bykov 1 : 0
Round 4Prokopyev - Stulova0 : 1
Round 4Vostriakova - Fokicheva0 : 1
Round 4Makhin - Makarova 0 : 1
Round 4Buslakova - Porohina0 : 1
Round 4Sidorov - Yusupmurzin0 : 1
Round 4Fedotov - Shabanov1 : 0
Round 4Metreveli - Oborina1 : 0
Round 4Naumov - Yusupmurzina0 : 1
Round 4Kulin - Stulova0 : 1
Round 4Potapov - Geletyuk0 : 1
Round 4Matushkina - Shabanov1 : 0
Round 4DHYudina - Simanovskaia0 : 1
Round 4DHBuslakova - Startsev0 : 1
Round 5Geletyuk - Fokicheva0 : 1
Round 5Shangina - Novikova1 : 0
Round 5Kuvaev - Yusupmurzin0 : 1
Round 5Semenov - Bykov 0 : 1
Round 5Stoyanov - Stulova1 : 0
Round 5Sidorov - Stoyanov0 : 1
Round 5Prokopyev - Naumov1 : 0
Round 5Potapov - Makarova 1 : 0
Round 5Matushkina - Lapin1 : 0
Round 5Porohina - Fokichev1 : 0
Round 5Makhin - Buslakova1 : 0
Round 5Yusupmurzina - Oborina0 : 1
Round 5Kulin - Vostriakova1 : 0
Round 5Shabanov - Stulova1 : 0
Round 5Metreveli - Fedotov0 : 1
Round 5DHStartsev - Yudina1 : 0
Round 6Oborina - Fedotov0 : 1
Round 6Lapin - Geletyuk1 : 0
Round 6Stoyanov - Yusupmurzina0.5 : 0.5
Round 6Naumov - Bykov 1 : 0
Round 6Sidorov - Makhin1 : 0
Round 6Yusupmurzin - Shabanov1 : 0
Round 6Porohina - Prokopyev1 : 0
Round 6Shangina - Fokicheva1 : 0
Round 6Fokichev - Novikova0 : 1
Round 6Vostriakova - Shabanov1 : 0
Round 6Potapov - Stulova0 : 1
Round 6Makarova - Semenov0 : 1
Round 6Matushkina - Kulin1 : 0
Round 6Metreveli - Stoyanov1 : 0
Round 6DHSimanovskaia - Buslakova1 : 0
Round 6DHStartsev - Agarkov1 : 0
Round 6DHPavlovskiy - Noskov1 : 0
Round 7Stoyanov - Metreveli0 : 1
Round 7Yusupmurzina - Sidorov0 : 1
Round 7Porohina - Oborina0 : 1
Round 7Semenov - Shabanov0 : 1
Round 7Buslakova - Kulin0 : 1
Round 7Geletyuk - Bykov 1 : 0
Round 7Vostriakova - Potapov1 : 0
Round 7Shangina - Stoyanov0 : 1
Round 7Fedotov - Yusupmurzin1 : 0
Round 7Naumov - Stulova1 : 0
Round 7Makhin - Fokichev0.5 : 0.5
Round 7Kuvaev - Shabanov0 : 1
Round 7Matushkina - Stulova1 : 0
Round 7Prokopyev - Fokicheva1 : 0
Round 7DHNoskov - Startsev0 : 1
Round 7DHAgarkov - Stulova1 : 0
Round 8Buslakova - Semenov1 : 0
Round 8Kuvaev - Prokopyev0 : 1
Round 8Stoyanov - Fedotov0 : 1
Round 8Kulin - Fokicheva1 : 0
Round 8Makarova - Fokichev1 : 0
Round 8Shabanov - Potapov0 : 1
Round 8Lapin - Stulova0 : 1
Round 8Oborina - Shabanov1 : 0
Round 8Metreveli - Yusupmurzin1 : 0
Round 8Geletyuk - Stulova0 : 1
Round 8Novikova - Sidorov0 : 1
Round 8Yusupmurzina - Shangina1 : 0
Round 8Vostriakova - Makhin0 : 1
Round 8Porohina - Matushkina0 : 1
Round 8Naumov - Stoyanov1 : 0
Round 8DHBuslakova - Yudina1 : 0
Round 8DHStartsev - Stulova1 : 0
Round 9Fokicheva - Porohina0.5 : 0.5
Round 9Stulova - Shangina1 : 0
Round 9Sidorov - Fedotov0 : 1
Round 9Stoyanov - Yusupmurzin0.5 : 0.5
Round 9Geletyuk - Buslakova0 : 1
Round 9Novikova - Stoyanov0 : 1
Round 9Kulin - Shabanov0 : 1
Round 9Stulova - Makarova 1 : 0
Round 9Kuvaev - Yusupmurzina0 : 1
Round 9Matushkina - Metreveli0 : 1
Round 9Makhin - Bykov 1 : 0
Round 9Semenov - Potapov0 : 1
Round 9Shabanov - Naumov0 : 1
Round 9Vostriakova - Lapin0 : 1
Round 9Oborina - Prokopyev1 : 0
Round 9DHSimanovskaia - Noskov0 : 1
Round 9DHPopova - Startsev1 : 0
Round 9DHStulova - Buslakova1 : 0
Round 9DHVolskaya - Agarkov0 : 1

Black: Lapin Ivan0     51 mins

White:

Fedotov Denis1     58 mins
Round 1, i7, -, 5a=12,13,f8,j7, Soosyrv-8 rule, Info: ++

Published by Irina Metreveli.
Created: 2019-06-21 13:26:43