Games

Youth Championship of Arkhangelsk region
June 2019 Podyuga Russia

Refresh  |  Back  |  Statistics  

RoundBlackWhiteResult
Round 1LapinFedotov0 : 1
Round 1NaumovGeletyuk1 : 0
Round 1ProkopyevSemenov1 : 0
Round 1StoyanovBykov1 : 0
Round 1StulovaKulin1 : 0
Round 1YusupmurzinaPotapov1 : 0
Round 1SidorovMatushkina1 : 0
Round 1MetreveliShangina1 : 0
Round 1NovikovaMakarova1 : 0
Round 1StoyanovBuslakova1 : 0
Round 1FokichevYusupmurzin0 : 1
Round 1VostriakovaPorokhina0 : 1
Round 1MakhinStulova0 : 1
Round 1ShabanovShabanov1 : 0
Round 1FokichevaOborina0 : 1
Round 2ShabanovGeletyuk0 : 1
Round 2MakarovaFokicheva0 : 1
Round 2VostriakovaShangina0 : 1
Round 2StoyanovSidorov0.5 : 0.5
Round 2StoyanovOborina0 : 1
Round 2StulovaStulova1 : 0
Round 2LapinMakhin1 : 0
Round 2ShabanovNovikova1 : 0
Round 2PorokhinaYusupmurzin0 : 1
Round 2MetreveliNaumov1 : 0
Round 2MatushkinaPotapov0 : 1
Round 2BykovBuslakova0 : 1
Round 2YusupmurzinaProkopyev1 : 0
Round 2FedotovKuvaev1 : 0
Round 2FokichevSemenov1 : 0
Round 2DHStulovaYudina0 : 1
Round 3ProkopyevKulin1 : 0
Round 3FedotovYusupmurzina1 : 0
Round 3FokichevaLapin0 : 1
Round 3PorokhinaShangina0 : 1
Round 3BuslakovaNaumov0 : 1
Round 3FokichevStoyanov0 : 1
Round 3KuvaevPotapov1 : 0
Round 3NovikovaGeletyuk1 : 0
Round 3OborinaYusupmurzin1 : 0
Round 3SidorovStulova1 : 0
Round 3SemenovMakhin0 : 1
Round 3MatushkinaMakarova0.5 : 0.5
Round 3ShabanovBykov0 : 1
Round 3ShabanovStoyanov1 : 0
Round 3DHYudinaNoskov1 : 0
Round 4LapinKuvaev0 : 1
Round 4ShanginaStoyanov0 : 1
Round 4FokichevBykov1 : 0
Round 4ProkopyevStulova0 : 1
Round 4VostriakovaFokicheva0 : 1
Round 4MakhinMakarova0 : 1
Round 4BuslakovaPorokhina0 : 1
Round 4SidorovYusupmurzin0 : 1
Round 4FedotovShabanov1 : 0
Round 4MetreveliOborina1 : 0
Round 4NaumovYusupmurzina0 : 1
Round 4KulinStulova0 : 1
Round 4PotapovGeletyuk0 : 1
Round 4MatushkinaShabanov1 : 0
Round 4DHYudinaSimanovskaia0 : 1
Round 4DHBuslakovaStartsev0 : 1
Round 5GeletyukFokicheva0 : 1
Round 5ShanginaNovikova1 : 0
Round 5KuvaevYusupmurzin0 : 1
Round 5SemenovBykov0 : 1
Round 5StoyanovStulova1 : 0
Round 5SidorovStoyanov0 : 1
Round 5ProkopyevNaumov1 : 0
Round 5PotapovMakarova1 : 0
Round 5MatushkinaLapin1 : 0
Round 5PorokhinaFokichev1 : 0
Round 5MakhinBuslakova1 : 0
Round 5YusupmurzinaOborina0 : 1
Round 5KulinVostriakova1 : 0
Round 5ShabanovStulova1 : 0
Round 5MetreveliFedotov0 : 1
Round 5DHStartsevYudina1 : 0
Round 6OborinaFedotov0 : 1
Round 6LapinGeletyuk1 : 0
Round 6StoyanovYusupmurzina0.5 : 0.5
Round 6NaumovBykov1 : 0
Round 6SidorovMakhin1 : 0
Round 6YusupmurzinShabanov1 : 0
Round 6PorokhinaProkopyev1 : 0
Round 6ShanginaFokicheva1 : 0
Round 6FokichevNovikova0 : 1
Round 6VostriakovaShabanov1 : 0
Round 6PotapovStulova0 : 1
Round 6MakarovaSemenov0 : 1
Round 6MatushkinaKulin1 : 0
Round 6MetreveliStoyanov1 : 0
Round 6DHSimanovskaiaBuslakova1 : 0
Round 6DHStartsevAgarkov1 : 0
Round 6DHPavlovskiyNoskov1 : 0
Round 7StoyanovMetreveli0 : 1
Round 7YusupmurzinaSidorov0 : 1
Round 7PorokhinaOborina0 : 1
Round 7SemenovShabanov0 : 1
Round 7BuslakovaKulin0 : 1
Round 7GeletyukBykov1 : 0
Round 7VostriakovaPotapov1 : 0
Round 7ShanginaStoyanov0 : 1
Round 7FedotovYusupmurzin1 : 0
Round 7NaumovStulova1 : 0
Round 7MakhinFokichev0.5 : 0.5
Round 7KuvaevShabanov0 : 1
Round 7MatushkinaStulova1 : 0
Round 7ProkopyevFokicheva1 : 0
Round 7DHNoskovStartsev0 : 1
Round 7DHAgarkovStulova1 : 0
Round 8BuslakovaSemenov1 : 0
Round 8KuvaevProkopyev0 : 1
Round 8StoyanovFedotov0 : 1
Round 8KulinFokicheva0 : 1
Round 8MakarovaFokichev1 : 0
Round 8ShabanovPotapov0 : 1
Round 8LapinStulova0 : 1
Round 8OborinaShabanov1 : 0
Round 8MetreveliYusupmurzin1 : 0
Round 8GeletyukStulova0 : 1
Round 8NovikovaSidorov0 : 1
Round 8YusupmurzinaShangina1 : 0
Round 8VostriakovaMakhin0 : 1
Round 8PorokhinaMatushkina0 : 1
Round 8NaumovStoyanov1 : 0
Round 8DHBuslakovaYudina1 : 0
Round 8DHStartsevStulova1 : 0
Round 9FokichevaPorokhina0.5 : 0.5
Round 9StulovaShangina1 : 0
Round 9SidorovFedotov0 : 1
Round 9StoyanovYusupmurzin0.5 : 0.5
Round 9GeletyukBuslakova0 : 1
Round 9NovikovaStoyanov0 : 1
Round 9KulinShabanov0 : 1
Round 9StulovaMakarova1 : 0
Round 9KuvaevYusupmurzina0 : 1
Round 9MatushkinaMetreveli0 : 1
Round 9MakhinBykov1 : 0
Round 9SemenovPotapov0 : 1
Round 9ShabanovNaumov0 : 1
Round 9VostriakovaLapin0 : 1
Round 9OborinaProkopyev1 : 0
Round 9DHSimanovskaiaNoskov0 : 1
Round 9DHPopovaStartsev1 : 0
Round 9DHStulovaBuslakova1 : 0
Round 9DHVolskayaAgarkov0 : 1

Black: Lapin Ivan0     21 mins

White:

Stulova Kristina1     33 mins
Round 8, i5, R, 5a=6,7,14, Soosyrv-8 rule, Info: -+

Published by Irina Metreveli.
Created: 2019-06-24 14:07:12