Games

Nizhny Novgorod region open championship
July 2019 Nizhny Novgorod Russia

Refresh  |  Back  |  Statistics  

RoundBlack vs WhiteResult
Round 1Troitsky - Skuridin0 : 1
Round 1Orlov - Chernyi1 : 0
Round 1Kondakov - Lavrik-Karmazin 1 : 0
Round 1Tolstoguzova - Katsev0 : 1
Round 1Karasyov - Burtsev1 : 0
Round 1Rumyantseva - Epifanov0 : 1
Round 1Lisyutin - Novichkova1 : 0
Round 1Tolstoguzova - Shkarupa1 : 0
Round 2Lavrik-Karmazin - Troitsky0.5 : 0.5
Round 2Tolstoguzova - Shkarupa1 : 0
Round 2Orlov - Epifanov0 : 1
Round 2Kondakov - Skuridin0 : 1
Round 2Rumyantseva - Chernyi0.5 : 0.5
Round 2Karasyov - Lisyutin1 : 0
Round 2Katsev - Tolstoguzova1 : 0
Round 2Burtsev - Novichkova1 : 0
Round 3Troitsky - Chernyi1 : 0
Round 3Lisyutin - Kondakov1 : 0
Round 3Rumyantseva - Lavrik-Karmazin 0 : 1
Round 3Skuridin - Karasyov0 : 1
Round 3Katsev - Epifanov1 : 0
Round 3Burtsev - Orlov1 : 0
Round 3Tolstoguzova - Tolstoguzova0.5 : 0.5
Round 3Shkarupa - Novichkova1 : 0
Round 4Tolstoguzova - Lavrik-Karmazin 0 : 1
Round 4Skuridin - Burtsev0 : 1
Round 4Troitsky - Tolstoguzova0 : 1
Round 4Rumyantseva - Novichkova1 : 0
Round 4Karasyov - Katsev1 : 0
Round 4Orlov - Shkarupa1 : 0
Round 4Epifanov - Lisyutin1 : 0
Round 5Lisyutin - Skuridin0.5 : 0.5
Round 5Karasyov - Epifanov1 : 0
Round 5Chernyi - Novichkova1 : 0
Round 5Tolstoguzova - Rumyantseva1 : 0
Round 5Kondakov - Orlov0 : 1
Round 5Katsev - Burtsev0 : 1
Round 5Shkarupa - Troitsky0 : 1
Round 5Tolstoguzova - Lavrik-Karmazin 0 : 1
Round 6Shkarupa - Rumyantseva0 : 1
Round 6Troitsky - Lisyutin0 : 1
Round 6Tolstoguzova - Chernyi1 : 0
Round 6Karasyov - Orlov1 : 0
Round 6Burtsev - Lavrik-Karmazin 0 : 1
Round 6Epifanov - Tolstoguzova1 : 0
Round 6Katsev - Skuridin0 : 1
Round 7Tolstoguzova - Novichkova1 : 0
Round 7Orlov - Rumyantseva1 : 0
Round 7Troitsky - Kondakov1 : 0
Round 7Karasyov - Lavrik-Karmazin 1 : 0
Round 7Tolstoguzova - Skuridin0 : 1
Round 7Epifanov - Burtsev1 : 0
Round 7Chernyi - Shkarupa0 : 1
Round 7Lisyutin - Katsev1 : 0
Round 8Chernyi - Tolstoguzova0 : 1
Round 8Orlov - Troitsky1 : 0
Round 8Epifanov - Skuridin1 : 0
Round 8Rumyantseva - Burtsev0 : 1
Round 8Shkarupa - Karasyov0 : 1
Round 8Lavrik-Karmazin - Lisyutin0 : 1
Round 8Tolstoguzova - Kondakov0 : 1

Black: Lavrik-Karmazin Maksim0.5     1 mins

White:

Troitsky Vsevolod0.5     1 mins
Round 2, i9, R, 5a=6,7,9,16,10,i7, Soosyrv-8 rule, Info: -+

Published by Vsevolod Troitsky.
Created: 2019-07-25 19:14:04