Games

World Championship AT
August 2019 Tallinn Estonia

Refresh  |  Back  |  Statistics   |  Info  

RoundBlack vs WhiteResult
Round 1Oll - Okabe0.5 : 0.5
Round 1Gardstrom - Sushkov0 : 1
Round 1Inoue - Nakayama0 : 1
Round 1Koyama - Mei0.5 : 0.5
Round 1Cao - Fedotov0 : 1
Round 1Kamiya - Epifanov1 : 0
Round 2Koyama - Oll1 : 0
Round 2Nakayama - Epifanov0 : 1
Round 2Cao - Sushkov1 : 0
Round 2Gardstrom - Mei0 : 1
Round 2Okabe - Inoue1 : 0
Round 2Fedotov - Kamiya0 : 1
Round 3Oll - Gardstrom0 : 1
Round 3Okabe - Epifanov1 : 0
Round 3Koyama - Inoue1 : 0
Round 3Cao - Mei1 : 0
Round 3Sushkov - Fedotov0 : 1
Round 3Kamiya - Nakayama0.5 : 0.5
Round 4Kamiya - Sushkov0.5 : 0.5
Round 4Nakayama - Okabe0.5 : 0.5
Round 4Gardstrom - Inoue1 : 0
Round 4Koyama - Epifanov1 : 0
Round 4Mei - Fedotov1 : 0
Round 4Cao - Oll0.5 : 0.5
Round 5Oll - Fedotov1 : 0
Round 5Kamiya - Okabe0 : 1
Round 5Mei - Sushkov0 : 1
Round 5Koyama - Nakayama0 : 1
Round 5Cao - Inoue1 : 0
Round 5Gardstrom - Epifanov1 : 0
Round 6Gardstrom - Nakayama0 : 1
Round 6Koyama - Okabe1 : 0
Round 6Inoue - Fedotov1 : 0
Round 6Epifanov - Cao0 : 1
Round 6Mei - Kamiya0.5 : 0.5
Round 6Oll - Sushkov0 : 1
Round 7Oll - Mei0 : 1
Round 7Sushkov - Inoue1 : 0
Round 7Gardstrom - Okabe1 : 0
Round 7Nakayama - Cao0.5 : 0.5
Round 7Fedotov - Epifanov1 : 0
Round 7Koyama - Kamiya0.5 : 0.5
Round 8Inoue - Mei0 : 1
Round 8Koyama - Gardstrom0.5 : 0.5
Round 8Sushkov - Epifanov0 : 1
Round 8Fedotov - Nakayama0 : 1
Round 8Kamiya - Oll1 : 0
Round 8Okabe - Cao0 : 1
Round 9Gardstrom - Cao0 : 1
Round 9Mei - Nakayama1 : 0
Round 9Oll - Epifanov1 : 0
Round 9Fedotov - Koyama1 : 0
Round 9Inoue - Kamiya0 : 1
Round 9Sushkov - Okabe1 : 0
Round 10Sushkov - Nakayama0.5 : 0.5
Round 10Mei - Epifanov0 : 1
Round 10Inoue - Oll0 : 1
Round 10Fedotov - Okabe0 : 1
Round 10Gardstrom - Kamiya0 : 1
Round 10Cao - Koyama1 : 0
Round 11Inoue - Epifanov0.5 : 0.5
Round 11Koyama - Sushkov0 : 1
Round 11Oll - Nakayama1 : 0
Round 11Mei - Okabe0 : 1
Round 11Fedotov - Gardstrom1 : 0
Round 11Cao - Kamiya1 : 0

Black: Sushkov Vladimir0.5     3 mins

White:

Nakayama Tomoharu0.5     2 mins
Round 10, i5, , 5a=7,9,13,22, Soosyrv-8 rule, Info: - -

Published by Peter Jonsson.
Created: 2019-08-09 12:23:47