Games

Poduga Cup 2019
November 2019 Podyuga Russia

Refresh  |  Back  |  Statistics  

RoundBlackWhiteResult
Round F1YusupmurzinaDyachkov1 : 0
Round F2DyachkovYusupmurzina0 : 1
Round 1.1YudinaSidorov0 : 1
Round 1.1SemenovKuvaev0 : 1
Round 1.1StartsevVolskaya0 : 1
Round 1.1MikryukovZvezdina1 : 0
Round 1.1StulovaShangina0 : 1
Round 1.1KazantsevNaumov0 : 1
Round 1.1PopovaFokichev0 : 1
Round 1.1BuslakovaPavlovskiy1 : 0
Round 1.2YudinaSidorov0 : 1
Round 1.2SemenovKuvaev1 : 0
Round 1.2StartsevVolskaya0 : 1
Round 1.2ZvezdinaMikryukov0 : 1
Round 1.2ShanginaStulova1 : 0
Round 1.2KazantsevNaumov0 : 1
Round 1.2FokichevPopova1 : 0
Round 1.2BuslakovaPavlovskiy1 : 0
Round 1.3SemenovKuvaev0 : 1
Round 2.1NoskovKuvaev0 : 1
Round 2.1VolskayaSidorov1 : 0
Round 2.1ShanginaBykov 0 : 1
Round 2.1Vostryakova Naumov0 : 1
Round 2.1FokichevaSimanovskaia1 : 0
Round 2.1FokichevKulin1 : 0
Round 2.1BuslakovaMikryukov1 : 0
Round 2.2KuvaevNoskov0 : 1
Round 2.2SidorovVolskaya1 : 0
Round 2.2ShanginaBykov 1 : 0
Round 2.2NaumovVostryakova 1 : 0
Round 2.2FokichevaSimanovskaia0 : 1
Round 2.2KulinFokichev0 : 1
Round 2.2MikryukovBuslakova1 : 0
Round 2.3KuvaevNoskov1 : 0
Round 2.3VolskayaSidorov0 : 1
Round 2.3ShanginaBykov 0 : 1
Round 2.3FokichevaSimanovskaia1 : 0
Round 2.3BuslakovaMikryukov1 : 0
Round 3.1KuvaevYusupmurzina0 : 1
Round 3.1PorohinaFokicheva1 : 0
Round 3.1NaumovStulova1 : 0
Round 3.1BuslakovaStoyanov0 : 1
Round 3.1FokichevStoyanov0 : 1
Round 3.1MatushkinaSidorov1 : 0
Round 3.1ProkopyevBykov 1 : 0
Round 3.1DyachkovBuslakova1 : 0
Round 3.2YusupmurzinaKuvaev1 : 0
Round 3.2FokichevaPorohina0 : 1
Round 3.2NaumovStulova1 : 0
Round 3.2BuslakovaStoyanov0 : 1
Round 3.2FokichevStoyanov0 : 1
Round 3.2MatushkinaSidorov1 : 0
Round 3.2ProkopyevBykov 1 : 0
Round 3.2BuslakovaDyachkov1 : 0
Round 3.3BuslakovaDyachkov0 : 1
Round 4.1ProkopyevYusupmurzina0 : 1
Round 4.1MatushkinaStoyanov0 : 1
Round 4.1PorohinaStoyanov1 : 0
Round 4.1NaumovDyachkov0 : 1
Round 4.2YusupmurzinaProkopyev1 : 0
Round 4.2StoyanovMatushkina0 : 1
Round 4.2PorohinaStoyanov0 : 1
Round 4.2NaumovDyachkov1 : 0
Round 4.3StoyanovPorohina1 : 0
Round 4.3NaumovDyachkov0 : 1
Round 5.1StoyanovDyachkov0 : 1
Round 5.2StoyanovDyachkov0 : 1
Round 6.1StoyanovStoyanov0 : 1
Round 6.2StoyanovStoyanov0 : 1

Black: Yudina Polina0     17 mins

White:

Sidorov Mikhail1     9 mins
Round 1.1, d6, -, 5a=6, Soosyrv-8 rule, Info: --

Published by Irina Metreveli.
Created: 2019-11-26 15:08:08