Games

Poduga Cup 2019
November 2019 Podyuga Russia

Refresh  |  Back  |  Statistics  

RoundBlackWhiteResult
Round F1YusupmurzinaDyachkov1 : 0
Round F2DyachkovYusupmurzina0 : 1
Round 1.1YudinaSidorov0 : 1
Round 1.1SemenovKuvaev0 : 1
Round 1.1StartsevVolskaya0 : 1
Round 1.1MikryukovZvezdina1 : 0
Round 1.1StulovaShangina0 : 1
Round 1.1KazantsevNaumov0 : 1
Round 1.1PopovaFokichev0 : 1
Round 1.1BuslakovaPavlovskiy1 : 0
Round 1.2YudinaSidorov0 : 1
Round 1.2SemenovKuvaev1 : 0
Round 1.2StartsevVolskaya0 : 1
Round 1.2ZvezdinaMikryukov0 : 1
Round 1.2ShanginaStulova1 : 0
Round 1.2KazantsevNaumov0 : 1
Round 1.2FokichevPopova1 : 0
Round 1.2BuslakovaPavlovskiy1 : 0
Round 1.3SemenovKuvaev0 : 1
Round 2.1NoskovKuvaev0 : 1
Round 2.1VolskayaSidorov1 : 0
Round 2.1ShanginaBykov0 : 1
Round 2.1VostriakovaNaumov0 : 1
Round 2.1FokichevaSimanovskaia1 : 0
Round 2.1FokichevKulin1 : 0
Round 2.1BuslakovaMikryukov1 : 0
Round 2.2KuvaevNoskov0 : 1
Round 2.2SidorovVolskaya1 : 0
Round 2.2ShanginaBykov1 : 0
Round 2.2NaumovVostriakova1 : 0
Round 2.2FokichevaSimanovskaia0 : 1
Round 2.2KulinFokichev0 : 1
Round 2.2MikryukovBuslakova1 : 0
Round 2.3KuvaevNoskov1 : 0
Round 2.3VolskayaSidorov0 : 1
Round 2.3ShanginaBykov0 : 1
Round 2.3FokichevaSimanovskaia1 : 0
Round 2.3BuslakovaMikryukov1 : 0
Round 3.1KuvaevYusupmurzina0 : 1
Round 3.1PorokhinaFokicheva1 : 0
Round 3.1NaumovStulova1 : 0
Round 3.1BuslakovaStoyanov0 : 1
Round 3.1FokichevStoyanov0 : 1
Round 3.1MatushkinaSidorov1 : 0
Round 3.1ProkopyevBykov1 : 0
Round 3.1DyachkovBuslakova1 : 0
Round 3.2YusupmurzinaKuvaev1 : 0
Round 3.2FokichevaPorokhina0 : 1
Round 3.2NaumovStulova1 : 0
Round 3.2BuslakovaStoyanov0 : 1
Round 3.2FokichevStoyanov0 : 1
Round 3.2MatushkinaSidorov1 : 0
Round 3.2ProkopyevBykov1 : 0
Round 3.2BuslakovaDyachkov1 : 0
Round 3.3BuslakovaDyachkov0 : 1
Round 4.1ProkopyevYusupmurzina0 : 1
Round 4.1MatushkinaStoyanov0 : 1
Round 4.1PorokhinaStoyanov1 : 0
Round 4.1NaumovDyachkov0 : 1
Round 4.2YusupmurzinaProkopyev1 : 0
Round 4.2StoyanovMatushkina0 : 1
Round 4.2PorokhinaStoyanov0 : 1
Round 4.2NaumovDyachkov1 : 0
Round 4.3StoyanovPorokhina1 : 0
Round 4.3NaumovDyachkov0 : 1
Round 5.1StoyanovDyachkov0 : 1
Round 5.2StoyanovDyachkov0 : 1
Round 6.1StoyanovStoyanov0 : 1
Round 6.2StoyanovStoyanov0 : 1

Black: Porokhina Ekaterina1     13 mins

White:

Fokicheva Anna0     7 mins
Round 3.1, d6, R, 5a=7,13,14,15,k9,g7, Soosyrv-8 rule, Info: +-

Published by Irina Metreveli.
Created: 2019-12-03 11:55:30