Games

Qualification Tournament
September 2019 Podyuga Russia

Refresh  |  Back  |  Statistics  

RoundBlackWhiteResult
Round 1KulinYusupmurzina0 : 1
Round 1FokichevDyachkov0 : 1
Round 1PorokhinaProkopyev0.5 : 0.5
Round 1ShanginaMatushkina0 : 1
Round 1StulovaStoyanov0 : 1
Round 1NaumovStoyanov0.5 : 0.5
Round 2DyachkovYusupmurzina0 : 1
Round 2PorokhinaFokichev1 : 0
Round 2MatushkinaProkopyev1 : 0
Round 2NaumovStulova1 : 0
Round 2StoyanovKulin1 : 0
Round 2StoyanovShangina1 : 0
Round 3PorokhinaYusupmurzina0 : 1
Round 3DyachkovKulin1 : 0
Round 3MatushkinaFokichev1 : 0
Round 3ShanginaStulova0 : 1
Round 3NaumovStoyanov0 : 1
Round 3ProkopyevStoyanov1 : 0
Round 4MatushkinaYusupmurzina0 : 1
Round 4DyachkovPorokhina1 : 0
Round 4ProkopyevStulova1 : 0
Round 4ShanginaStoyanov0 : 1
Round 4KulinNaumov1 : 0
Round 5YusupmurzinaStoyanov1 : 0
Round 5DyachkovMatushkina0 : 1
Round 5PorokhinaKulin1 : 0
Round 5FokichevStulova0 : 1
Round 5StoyanovProkopyev0 : 1
Round 5NaumovShangina1 : 0
Round 6YusupmurzinaStulova1 : 0
Round 6StoyanovDyachkov0 : 1
Round 6PorokhinaMatushkina0.5 : 0.5
Round 6ProkopyevNaumov1 : 0
Round 6ShanginaKulin0 : 1
Round 6StoyanovFokichev1 : 0
Round 7StoyanovYusupmurzina0 : 1
Round 7DyachkovStulova1 : 0
Round 7MatushkinaKulin1 : 0
Round 7NaumovFokichev1 : 0
Round 7ShanginaProkopyev0 : 1
Round 7PorokhinaStoyanov1 : 0
Round 8YusupmurzinaNaumov0 : 1
Round 8DyachkovStoyanov1 : 0
Round 8PorokhinaStulova1 : 0
Round 8ShanginaFokichev1 : 0
Round 8KulinProkopyev0 : 1
Round 9ShanginaYusupmurzina0 : 1
Round 9DyachkovNaumov0 : 1
Round 9PorokhinaStoyanov0 : 1
Round 9MatushkinaStulova1 : 0
Round 9ProkopyevFokichev1 : 0
Round 9KulinStoyanov0 : 1
Round 10YusupmurzinaProkopyev1 : 0
Round 10DyachkovShangina0 : 1
Round 10PorokhinaNaumov0 : 1
Round 10MatushkinaStoyanov0 : 1
Round 10StoyanovStulova0.5 : 0.5
Round 10KulinFokichev1 : 0
Round 11YusupmurzinaFokichev1 : 0
Round 11ProkopyevDyachkov0 : 1
Round 11ShanginaPorokhina1 : 0
Round 11NaumovMatushkina0 : 1
Round 11StulovaKulin1 : 0
Round 11StoyanovStoyanov0.5 : 0.5

Black: Kulin Maxim1     53 mins

White:

Naumov Egor0     50 mins
Round 4, i6, -, 5a=6,7, Soosyrv-8 rule, Info: ++

Published by Irina Metreveli.
Created: 2019-12-11 19:12:26