Games

The Championship of Arkhangelsk region
January 2020 Podyuga Russia

Refresh  |  Back  |  Statistics  

RoundBlackWhiteResult
Round 1YusupmurzinaFokichev1 : 0
Round 1FokichevaDyachkov0 : 1
Round 1YusupmurzinKulin1 : 0
Round 1KryuchokProkopyev1 : 0
Round 1YudinaMakhin1 : 0
Round 1MikryukovVostryakov0 : 1
Round 1ShanginaLashko0 : 1
Round 1VostriakovaMaximov0 : 1
Round 1ShabanovProkopets0 : 1
Round 1KazantsevStulova0 : 1
Round 1StulovaBuslakova1 : 0
Round 1ShabanovBuslakova1 : 0
Round 1PorokhinaSimanovskaia1 : 0
Round 1YudinaStoyanov0 : 1
Round 1NovikovaStulova1 : 0
Round 1SidorovSemyonov1 : 0
Round 1NaumovNikolaev1 : 0
Round 1MatushkinaStartsev1 : 0
Round 1NoskovStoyanov0 : 1
Round 1MetreveliKuvaev1 : 0
Round 1PopovaStulova0 : 1
Round 2PorokhinaMetreveli0 : 1
Round 2SimanovskaiaKuvaev0 : 1
Round 2YusupmurzinaStoyanov1 : 0
Round 2StartsevShangina0 : 1
Round 2SidorovMaximov0 : 1
Round 2StoyanovKryuchok0 : 1
Round 2VostryakovMetreveli1 : 0
Round 2NovikovaShabanov1 : 0
Round 2NikolaevMakhin0 : 1
Round 2StulovaStulova0 : 1
Round 2YudinaProkopyev0 : 1
Round 2StulovaDyachkov0 : 1
Round 2ProkopetsYusupmurzin0 : 1
Round 2BuslakovaPopova1 : 0
Round 2KazantsevFokicheva0 : 1
Round 2StulovaBuslakova0 : 1
Round 2KulinShabanov1 : 0
Round 2FokichevNoskov1 : 0
Round 2SemyonovVostriakova1 : 0
Round 2NaumovYudina0 : 1
Round 2MatushkinaLashko0.5 : 0.5
Round 3DyachkovYudina1 : 0
Round 3KuvaevStulova1 : 0
Round 3ProkopyevSemyonov0 : 1
Round 3MatushkinaNovikova1 : 0
Round 3VostriakovaMakhin0 : 1
Round 3YusupmurzinaYusupmurzin1 : 0
Round 3MaximovStulova0.5 : 0.5
Round 3MikryukovNaumov0 : 1
Round 3KryuchokMetreveli0 : 1
Round 3SimanovskaiaPopova0 : 1
Round 3NoskovNikolaev1 : 0
Round 3BuslakovaProkopets0 : 1
Round 3StartsevKazantsev1 : 0
Round 3StoyanovSidorov1 : 0
Round 3YudinaStulova0 : 1
Round 3MetreveliBuslakova1 : 0
Round 3FokichevStoyanov0 : 1
Round 3StulovaKulin1 : 0
Round 3ShabanovShangina1 : 0
Round 3PorokhinaFokicheva1 : 0
Round 3LashkoVostryakov0.5 : 0.5
Round 4YudinaNikolaev1 : 0
Round 4FokichevaPopova1 : 0
Round 4MikryukovShangina1 : 0
Round 4ProkopetsShabanov1 : 0
Round 4FokichevStartsev0 : 1
Round 4KulinStulova1 : 0
Round 4KazantsevVostriakova0 : 1
Round 4YusupmurzinaMetreveli0 : 1
Round 4PorokhinaMetreveli0 : 1
Round 4LashkoStulova1 : 0
Round 4BuslakovaShabanov1 : 0
Round 4BuslakovaProkopyev0 : 1
Round 4KuvaevYudina0.5 : 0.5
Round 4NovikovaYusupmurzin0 : 1
Round 4StulovaSemyonov0 : 1
Round 4KryuchokStoyanov1 : 0
Round 4MatushkinaMakhin1 : 0
Round 4StoyanovNaumov0 : 1
Round 4StulovaDyachkov0 : 1
Round 4VostryakovMaximov0 : 1
Round 4NoskovSidorov1 : 0
Round 5ShanginaStoyanov1 : 0
Round 5StulovaMakhin1 : 0
Round 5BuslakovaStoyanov0 : 1
Round 5MikryukovPopova0 : 1
Round 5KuvaevStulova0 : 1
Round 5StulovaBuslakova0 : 1
Round 5MetreveliYusupmurzina0 : 1
Round 5NoskovProkopyev0 : 1
Round 5SimanovskaiaStulova0 : 1
Round 5NovikovaFokicheva0 : 1
Round 5SidorovYudina1 : 0
Round 5PorokhinaStartsev1 : 0
Round 5KazantsevNikolaev1 : 0
Round 5ShabanovFokichev0 : 1
Round 5VostryakovYudina1 : 0
Round 5ProkopetsLashko0 : 1
Round 5ShabanovKulin1 : 0
Round 5SemyonovNaumov1 : 0
Round 5KryuchokYusupmurzin1 : 0
Round 5MetreveliDyachkov1 : 0
Round 5MatushkinaMaximov1 : 0
Round 6MikryukovShabanov1 : 0
Round 6YudinaNovikova1 : 0
Round 6MetreveliProkopets1 : 0
Round 6PopovaFokichev1 : 0
Round 6BuslakovaNoskov0 : 1
Round 6MaximovDyachkov0 : 1
Round 6ShanginaStoyanov0 : 1
Round 6YusupmurzinStulova0 : 1
Round 6LashkoYusupmurzina0 : 1
Round 6PorokhinaProkopyev0.5 : 0.5
Round 6VostryakovStulova0 : 1
Round 6StulovaBuslakova1 : 0
Round 6KryuchokSemyonov1 : 0
Round 6KulinStartsev1 : 0
Round 6KazantsevStulova0 : 1
Round 6StoyanovMakhin1 : 0
Round 6FokichevaKuvaev0 : 1
Round 6YudinaSimanovskaia1 : 0
Round 6SidorovVostriakova1 : 0
Round 6NaumovShabanov1 : 0
Round 6MatushkinaMetreveli0.5 : 0.5
Round 7YudinaFokichev0 : 1
Round 7SidorovKulin1 : 0
Round 7MikryukovNovikova0 : 1
Round 7ShanginaBuslakova1 : 0
Round 7ShabanovFokicheva1 : 0
Round 7MetreveliStulova1 : 0
Round 7MetreveliKuvaev1 : 0
Round 7ProkopyevVostryakov0 : 1
Round 7StulovaLashko0 : 1
Round 7NikolaevShabanov0 : 1
Round 7PopovaProkopets0 : 1
Round 7VostriakovaSimanovskaia1 : 0
Round 7DyachkovYusupmurzina0 : 1
Round 7YusupmurzinMaximov1 : 0
Round 7BuslakovaStartsev0 : 1
Round 7NaumovStoyanov0 : 1
Round 7StoyanovNoskov1 : 0
Round 7MatushkinaSemyonov0 : 1
Round 7MakhinStulova0 : 1
Round 7PorokhinaYudina0.5 : 0.5

Black: Stulova Kristina1     48 mins

White:

Buslakova Darya0     38 mins
Round 1, d6, R, 5a=-, Taraguchi-10 rule, Info: ---+-

Published by Irina Metreveli.
Created: 2020-01-02 10:45:46