Games

The 38th St.Petersburg Championship
January 2020 Saint Petersburg Russia

Refresh  |  Back  |  Statistics   |  Info  

RoundBlackWhiteResult
Round 1SalnikovKalnitsky0.5 : 0.5
Round 1SalnikovaKachaeva1 : 0
Round 1BuszkowskiKachaev0 : 1
Round 1BalabhaiGalochkin1 : 0
Round 1RumyantsevaKuleshov0 : 1
Round 1LisyutinFilinov0 : 1
Round 2KalnitskySalnikova1 : 0
Round 2RumyantsevaKachaev1 : 0
Round 2BuszkowskiKachaeva0 : 1
Round 2KuleshovGalochkin1 : 0
Round 2BalabhaiLisyutin1 : 0
Round 4KalnitskyRumyantseva0 : 1
Round 4BalabhaiSalnikov0 : 1
Round 5SalnikovBuszkowski1 : 0
Round 10KuleshovSalnikova0 : 1
Round 11RumyantsevaBalabhai0 : 1
Round 11SalnikovLisyutin1 : 0

Black: Rumyantseva Ekaterina0     48 mins

White:

Balabhai Viktor1     13 mins
Round 11, d7, R, 5a=6,7,16,17. j10, Soosyrv-8 rule, Info: B=4,5

Published by Ekaterina Rumyantseva.
Created: 2020-02-02 18:47:59