Games

The 28th Russian Championship, High League
February 2020 Yaroslavl Russia

Refresh  |  Back  |  Statistics   |  Info  |  Photos

RoundBlackWhiteResult
Round 1BalabhaiKarasyov0 : 1
Round 1SalnikovMikhailov1 : 0
Round 1NikonovFilinov1 : 0
Round 1FedorkinArtemyev0 : 1
Round 1EpifanovRizvanov0 : 1
Round 1DanilinKachaev1 : 0
Round 1MorozovKatsev0 : 1
Round 1Lavrik-KarmazinMakarov0 : 1
Round 2FedorkinEpifanov0.5 : 0.5
Round 2RizvanovSalnikov0 : 1
Round 2KarasyovArtemyev1 : 0
Round 2BalabhaiLavrik-Karmazin0 : 1
Round 2FilinovMorozov0 : 1
Round 2KatsevDanilin0 : 1
Round 2MikhailovKachaev0 : 1
Round 2MakarovNikonov0 : 1
Round 3RizvanovKachaev1 : 0
Round 3MorozovMakarov1 : 0
Round 3BalabhaiNikonov0 : 1
Round 3MikhailovKatsev0 : 1
Round 3ArtemyevEpifanov0.5 : 0.5
Round 3SalnikovFedorkin0.5 : 0.5
Round 3Lavrik-KarmazinKarasyov1 : 0
Round 3FilinovDanilin0.5 : 0.5
Round 4MorozovBalabhai0 : 1
Round 4MikhailovFilinov1 : 0
Round 4SalnikovArtemyev0.5 : 0.5
Round 4FedorkinKachaev1 : 0
Round 4KarasyovEpifanov0 : 1
Round 4NikonovLavrik-Karmazin1 : 0
Round 4MakarovDanilin1 : 0
Round 4RizvanovKatsev0.5 : 0.5
Round 5KachaevArtemyev1 : 0
Round 5NikonovKarasyov1 : 0
Round 5FedorkinKatsev1 : 0
Round 5MorozovLavrik-Karmazin0 : 1
Round 5SalnikovEpifanov0.5 : 0.5
Round 5BalabhaiDanilin0 : 1
Round 5MakarovMikhailov0.5 : 0.5
Round 5RizvanovFilinov1 : 0
Round 6BalabhaiMikhailov1 : 0
Round 6ArtemyevKatsev0.5 : 0.5
Round 6KarasyovSalnikov1 : 0
Round 6RizvanovMakarov0 : 1
Round 6NikonovMorozov1 : 0
Round 6Lavrik-KarmazinDanilin0 : 1
Round 6FedorkinFilinov1 : 0
Round 6KachaevEpifanov0 : 1
Round 7SalnikovKachaev0 : 1
Round 7KatsevEpifanov0 : 1
Round 7MorozovKarasyov1 : 0
Round 7BalabhaiRizvanov0 : 1
Round 7DanilinNikonov1 : 0
Round 7MakarovFedorkin1 : 0
Round 7MikhailovLavrik-Karmazin1 : 0
Round 7FilinovArtemyev1 : 0
Round 8SalnikovKatsev0.5 : 0.5
Round 8BalabhaiFedorkin0 : 1
Round 8MikhailovNikonov1 : 0
Round 8KarasyovKachaev1 : 0
Round 8ArtemyevMakarov0.5 : 0.5
Round 8RizvanovLavrik-Karmazin1 : 0
Round 8MorozovDanilin0 : 1
Round 8FilinovEpifanov0 : 1
Round 9ArtemyevBalabhai0.5 : 0.5
Round 9MorozovMikhailov0 : 1
Round 9Lavrik-KarmazinFedorkin1 : 0
Round 9MakarovEpifanov0 : 1
Round 9KarasyovDanilin1 : 0
Round 9FilinovSalnikov0 : 1
Round 9NikonovRizvanov1 : 0
Round 9KachaevKatsev0.5 : 0.5
Round 10KachaevFilinov0 : 1
Round 10SalnikovMakarov0.5 : 0.5
Round 10NikonovFedorkin0.5 : 0.5
Round 10BalabhaiEpifanov0 : 1
Round 10KatsevKarasyov0 : 1
Round 10DanilinMikhailov1 : 0
Round 10Lavrik-KarmazinArtemyev1 : 0
Round 10MorozovRizvanov0 : 1
Round 11BalabhaiSalnikov1 : 0
Round 11Lavrik-KarmazinEpifanov0.5 : 0.5
Round 11KatsevFilinov1 : 0
Round 11KachaevMakarov0 : 1
Round 11MikhailovKarasyov0 : 1
Round 11DanilinRizvanov1 : 0
Round 11FedorkinMorozov1 : 0
Round 11NikonovArtemyev0.5 : 0.5
Round 12MakarovKatsev1 : 0
Round 12BalabhaiKachaev0.5 : 0.5
Round 12ArtemyevMorozov0 : 1
Round 12SalnikovLavrik-Karmazin1 : 0
Round 12NikonovEpifanov0.5 : 0.5
Round 12MikhailovRizvanov0.5 : 0.5
Round 12DanilinFedorkin0.5 : 0.5
Round 12FilinovKarasyov0.5 : 0.5
Round 13FedorkinMikhailov1 : 0
Round 13KachaevLavrik-Karmazin1 : 0
Round 13FilinovMakarov0 : 1
Round 13NikonovSalnikov1 : 0
Round 13ArtemyevDanilin1 : 0
Round 13RizvanovKarasyov0.5 : 0.5
Round 13MorozovEpifanov0 : 1
Round 13KatsevBalabhai0 : 1
Round 14MakarovKarasyov0 : 1
Round 14EpifanovDanilin1 : 0
Round 14Lavrik-KarmazinKatsev1 : 0
Round 14RizvanovFedorkin1 : 0
Round 14SalnikovMorozov0.5 : 0.5
Round 14FilinovBalabhai1 : 0
Round 14KachaevNikonov0 : 1
Round 14MikhailovArtemyev1 : 0
Round 15NikonovKatsev1 : 0
Round 15DanilinSalnikov1 : 0
Round 15ArtemyevRizvanov0 : 1
Round 15MakarovBalabhai0 : 1
Round 15FilinovLavrik-Karmazin0.5 : 0.5
Round 15MorozovKachaev0 : 1
Round 15MikhailovEpifanov0.5 : 0.5
Round 15FedorkinKarasyov1 : 0

Black: Morozov Egor1     18 mins

White:

Makarov Pavel0     94 mins
Round 3, d3, -, 5a=7, Soosyrv-8 rule, Info: B45

Published by Ilona Kachaeva.
Created: 2020-02-17 10:57:54