Games

Youth Championship of Poduga. High league
February 2020 Podyuga Russia

Refresh  |  Back  |  Statistics  

RoundBlackWhiteResult
Round 1ShanginaStoyanov0 : 1
Round 1MatushkinaNaumov1 : 0
Round 1ShabanovStoyanov0 : 1
Round 1StulovaDyachkov0 : 1
Round 1ProkopyevPorohina0 : 1
Round 2PorohinaStoyanov0 : 1
Round 2MatushkinaProkopyev1 : 0
Round 2StoyanovNaumov1 : 0
Round 2ShabanovStulova1 : 0
Round 2DyachkovYusupmurzina0 : 1
Round 3ShabanovYusupmurzina0 : 1
Round 3ProkopyevStoyanov0 : 1
Round 3NaumovStulova0 : 1
Round 3PorohinaShangina1 : 0
Round 3MatushkinaStoyanov1 : 0
Round 4ShanginaMatushkina0.5 : 0.5
Round 4StoyanovStoyanov0 : 1
Round 4YusupmurzinaNaumov1 : 0
Round 4StulovaProkopyev0 : 1
Round 4DyachkovShabanov1 : 0
Round 5ProkopyevYusupmurzina0 : 1
Round 5ShanginaStoyanov0 : 1
Round 5NaumovDyachkov0 : 1
Round 5MatushkinaPorohina0.5 : 0.5
Round 5StulovaStoyanov1 : 0
Round 6PorohinaStoyanov1 : 0
Round 6StoyanovYusupmurzina0 : 1
Round 6DyachkovProkopyev1 : 0
Round 6StulovaShangina1 : 0
Round 6NaumovShabanov1 : 0
Round 7YusupmurzinaShangina0 : 1
Round 7ShabanovProkopyev1 : 0
Round 7MatushkinaStoyanov0 : 1
Round 7DyachkovStoyanov0 : 1
Round 7StulovaPorohina1 : 0
Round 8StulovaMatushkina0 : 1
Round 8ProkopyevNaumov1 : 0
Round 8StoyanovShabanov0 : 1
Round 8DyachkovShangina1 : 0
Round 8PorohinaYusupmurzina0 : 1
Round 9StulovaStoyanov1 : 0
Round 9StoyanovNaumov1 : 0
Round 9ShabanovShangina0 : 1
Round 9PorohinaDyachkov0 : 1
Round 9MatushkinaYusupmurzina0 : 1
Round 10NaumovShangina1 : 0
Round 10ShabanovPorohina0 : 1
Round 10YusupmurzinaStoyanov0 : 1
Round 10MatushkinaDyachkov1 : 0
Round 10ProkopyevStoyanov0 : 1
Round 11StulovaYusupmurzina0 : 1
Round 11ProkopyevShangina1 : 0
Round 11PorohinaNaumov1 : 0
Round 11DyachkovStoyanov0 : 1
Round 11MatushkinaShabanov1 : 0

Black: Shangina Alexandra0     42 mins

White:

Stoyanov Egor1     54 mins
Round 1, i9, R, 5a=-, Taraguchi rule, Info: +,-,-,+,+

Published by Irina Metreveli.
Created: 2020-03-13 15:07:38