Games

Youth Championship of Konoshky region
March 2020 Konosha Russia

Refresh  |  Back  |  Statistics  

RoundBlackWhiteResult
Round D2NoskovOrlov0 : 1
Round D3NoskovLetovaltsev0 : 1
Round D3MikryukovKazantsev0 : 1
Round D4MikryukovOrlov0 : 1
Round D4StartsevVereshagin0 : 1
Round D7MikryukovPritykin0 : 1
Round D8StartsevNoskov0 : 1
Round H11StulovaNikitina1 : 0
Round H11BuslakovaZhukova1 : 0
Round H11VolskayaZvezdina1 : 0
Round H11YudinaSimanovskaia1 : 0
Round H12StulovaNikitina0 : 1
Round H12BuslakovaZhukova1 : 0
Round H12VolskayaZvezdina1 : 0
Round H12SimanovskaiaYudina1 : 0
Round H21StulovaZvezdina1 : 0
Round H21SimanovskaiaNikitina1 : 0
Round H21YudinaZhukova1 : 0
Round H21BuslakovaVolskaya1 : 0
Round H22StulovaZvezdina1 : 0
Round H22SimanovskaiaNikitina0 : 1
Round H22YudinaZhukova1 : 0
Round H22VolskayaBuslakova0 : 1
Round H31SimanovskaiaZvezdina1 : 0
Round H31BuslakovaStulova1 : 0
Round H31YudinaNikitina1 : 0
Round H31VolskayaZhukova1 : 0
Round H32SimanovskaiaZvezdina1 : 0
Round H32StulovaBuslakova0 : 1
Round H32NikitinaYudina0 : 1
Round H32VolskayaZhukova1 : 0
Round H41SimanovskaiaBuslakova1 : 0
Round H41YudinaZvezdina1 : 0
Round H41NikitinaZhukova1 : 0
Round H41VolskayaStulova0.5 : 0.5
Round H42SimanovskaiaBuslakova1 : 0
Round H42YudinaZvezdina1 : 0
Round H42ZhukovaNikitina0 : 1
Round H42VolskayaStulova1 : 0
Round H51StulovaZhukova1 : 0
Round H51BuslakovaYudina1 : 0
Round H51VolskayaSimanovskaia0 : 1
Round H51ZvezdinaNikitina0 : 1
Round H52StulovaZhukova1 : 0
Round H52YudinaBuslakova0 : 1
Round H52SimanovskaiaVolskaya1 : 0
Round H52ZvezdinaNikitina0 : 1
Round H61ZvezdinaZhukova1 : 0
Round H61SimanovskaiaStulova1 : 0
Round H61VolskayaYudina1 : 0
Round H61BuslakovaNikitina1 : 0
Round H62ZvezdinaZhukova1 : 0
Round H62StulovaSimanovskaia0 : 1
Round H62VolskayaYudina0 : 1
Round H62BuslakovaNikitina1 : 0
Round H71YudinaStulova1 : 0
Round H71VolskayaNikitina1 : 0
Round H71ZvezdinaBuslakova0 : 1
Round H71SimanovskaiaZhukova1 : 0
Round H72YudinaStulova1 : 0
Round H72VolskayaNikitina1 : 0
Round H72BuslakovaZvezdina1 : 0
Round H72SimanovskaiaZhukova1 : 0
Round 1YusupmurzinaShangina1 : 0
Round 1ProkopyevFedotov0 : 1
Round 1PorohinaFokichev0 : 1
Round 1StulovaVostryakova 1 : 0
Round 1ShabanovMatushkina0 : 1
Round 1DyachkovFokicheva1 : 0
Round 1BuslakovaStoyanov0 : 1
Round 2StulovaFokichev1 : 0
Round 2DyachkovStoyanov1 : 0
Round 2PorohinaKulin1 : 0
Round 2ProkopyevBuslakova1 : 0
Round 2FokichevaShabanov0.5 : 0.5
Round 2SidorovFedotov0 : 1
Round 2SemenovMatushkina0 : 1
Round 2KuvaevYusupmurzina0 : 1
Round 2StoyanovBykov 1 : 0
Round 3ShanginaBykov 0.5 : 0.5
Round 3MatushkinaFedotov0 : 1
Round 3PorohinaSidorov0 : 1
Round 3StoyanovVostryakova 1 : 0
Round 3StoyanovYusupmurzina1 : 0
Round 3KuvaevSemenov1 : 0
Round 3ShabanovKulin1 : 0
Round 3ProkopyevFokichev0 : 1
Round 3StulovaDyachkov0 : 1
Round 4DyachkovFedotov0 : 1
Round 4FokichevStoyanov0 : 1
Round 4SidorovYusupmurzina0 : 1
Round 4SemenovBuslakova1 : 0
Round 4PorohinaVostryakova 1 : 0
Round 4Bykov Fokicheva0 : 1
Round 4MatushkinaStoyanov0 : 1
Round 4StulovaKuvaev1 : 0
Round 5DyachkovYusupmurzina0 : 1
Round 5StoyanovFedotov0 : 1
Round 5FokichevaShangina0 : 1
Round 5MatushkinaSidorov0 : 1
Round 5KulinProkopyev0 : 1
Round 5FokichevKuvaev0 : 1
Round 5ShabanovBykov 0 : 1
Round 5SemenovPorohina0 : 1
Round 5StulovaStoyanov0 : 1
Round 6YusupmurzinaFedotov0 : 1
Round 6SemenovKulin1 : 0
Round 6PorohinaKuvaev1 : 0
Round 6ShanginaDyachkov0 : 1
Round 6StoyanovStoyanov0 : 1
Round 6SidorovProkopyev0.5 : 0.5
Round 6Bykov Vostryakova 1 : 0
Round 6BuslakovaFokichev0.5 : 0.5
Round 6StulovaFokicheva0 : 1
Round 7PorohinaFokicheva0 : 1
Round 7MatushkinaBykov 1 : 0
Round 7YusupmurzinaProkopyev1 : 0
Round 7FokichevVostryakova 1 : 0
Round 7StoyanovFedotov0 : 1
Round 7StoyanovDyachkov1 : 0
Round 7BuslakovaKuvaev0 : 1
Round 7StulovaSidorov0.5 : 0.5
Round 7ShanginaSemenov0 : 1

Black: Yusupmurzina Darya1     7 mins

White:

Shangina Alexandra0     37 mins
Round 1, d1, R, 5a=-, Taraguchi-10 rule, Info: +-++-

Published by Irina Metreveli.
Created: 2020-03-20 09:11:13