Games

Team World Championship
April 2008 Helsinki Finland

Refresh  |  Back  |  Statistics   |  Info  |  Photos

RoundBlack vs WhiteResult
Round 1Artemyev - Sushkov0 : 1
Round 1Serdyukov - Salnikov1 : 0
Round 1Chingin - Filinov1 : 0
Round 1Savrasova - Arevkov0.5 : 0.5
Round 1Lents - Kolesnik1 : 0
Round 1Piddubny - Taimla0 : 1
Round 1Purk - Yakovleva1 : 0
Round 1Iio - Laube0.5 : 0.5
Round 1Kolouchová - Ishitani0 : 1
Round 1Rybka - Sato0 : 1
Round 1Takashima - Neuman1 : 0
Round 1Karlsson - Cao0.5 : 0.5
Round 1Carlsson - Wu0 : 1
Round 1Wu - Lind1 : 0
Round 1Andersson - Chen0 : 1
Round 2Oll - Kolouchová1 : 0
Round 2Purk - Rybka1 : 0
Round 2Lents - Neuman1 : 0
Round 2Taimla - Laube1 : 0
Round 2Chen - Savrasova0 : 1
Round 2Chingin - Wu0.5 : 0.5
Round 2Wu - Serdyukov1 : 0
Round 2Cao - Sushkov1 : 0
Round 2Artemyev - Iio0 : 1
Round 2Piddubny - Saarenpää1 : 0
Round 2Yakovleva - Haikonen0 : 1
Round 2Ikonen - Kolesnik1 : 0
Round 2Salnikov - Ishitani1 : 0
Round 2Takashima - Arevkov0.5 : 0.5
Round 2Filinov - Sato1 : 0
Round 3Pellikka - Neuman1 : 0
Round 3Karlsson - Sushkov1 : 0
Round 3Artemyev - Taimla1 : 0
Round 3Iio - Cao1 : 0
Round 3Wu - Ishitani1 : 0
Round 3Oll - Salnikov1 : 0
Round 3Wu - Sato1 : 0
Round 3Kolouchová - Ikonen1 : 0
Round 3Kadulin - Lindberg1 : 0
Round 3Rybka - Haikonen0 : 1
Round 3Soosõrv - Arevkov1 : 0
Round 3Laube - Saarenpää1 : 0
Round 3Purk - Filinov1 : 0
Round 3Serdyukov - Carlsson1 : 0
Round 3Chen - Takashima1 : 0
Round 3Lind - Chingin0 : 1
Round 4Wu - Purk0.5 : 0.5
Round 4Arevkov - Pellikka0 : 1
Round 4Filinov - Haikonen1 : 0
Round 4Artemyev - Saarenpää1 : 0
Round 4Chen - Soosõrv0 : 1
Round 4Kolesnik - Kolouchová0 : 1
Round 4Karlsson - Iio1 : 0
Round 4Rybka - Yakovleva0.5 : 0.5
Round 4Takashima - Lindberg1 : 0
Round 4Ikonen - Salnikov0 : 1
Round 4Oll - Wu0.5 : 0.5
Round 4Laube - Piddubny0 : 1
Round 4Carlsson - Ishitani0 : 1
Round 4Taimla - Cao0.5 : 0.5
Round 4Andersson - Sato0 : 1
Round 5Sushkov - Iio1 : 0
Round 5Saarenpää - Cao0 : 1
Round 5Kadulin - Ishitani0.5 : 0.5
Round 5Chingin - Sato1 : 0
Round 5Oll - Carlsson1 : 0
Round 5Piddubny - Artemyev0 : 1
Round 5Lents - Karlsson0.5 : 0.5
Round 5Ikonen - Wu0 : 1
Round 5Soosõrv - Lindberg1 : 0
Round 5Savrasova - Takashima1 : 0
Round 5Yakovleva - Filinov0 : 1
Round 5Purk - Lind1 : 0
Round 5Chen - Teurokoski1 : 0
Round 5Kolesnik - Salnikov0 : 1
Round 5Wu - Haikonen1 : 0
Round 6Kolouchová - Salnikov1 : 0
Round 6Kadulin - Soosõrv1 : 0
Round 6Taimla - Sushkov0.5 : 0.5
Round 6Chingin - Purk0.5 : 0.5
Round 6Wu - Yakovleva1 : 0
Round 6Kolesnik - Wu0 : 1
Round 6Haikonen - Lind1 : 0
Round 6Saarenpää - Karlsson0 : 1
Round 6Ikonen - Andersson0 : 1
Round 6Piddubny - Cao0 : 1
Round 6Artemyev - Laube1 : 0
Round 6Pellikka - Lindberg0 : 1
Round 6Serdyukov - Oll0 : 1
Round 6Arevkov - Neuman1 : 0
Round 6Rybka - Filinov1 : 0
Round 7Iio - Taimla1 : 0
Round 7Oll - Ishitani0.5 : 0.5
Round 7Purk - Sato1 : 0
Round 7Soosõrv - Takashima0 : 1
Round 7Sushkov - Saarenpää0 : 1
Round 7Serdyukov - Ikonen1 : 0
Round 7Kadulin - Haikonen1 : 0
Round 7Pellikka - Savrasova0 : 1
Round 7Laube - Cao0 : 1
Round 7Wu - Kolouchová1 : 0
Round 7Wu - Rybka1 : 0
Round 7Chen - Neuman1 : 0
Round 7Andersson - Piddubny1 : 0
Round 7Yakovleva - Lind0 : 1
Round 7Carlsson - Kolesnik0 : 1
Round 8Artemyev - Cao1 : 0
Round 8Arevkov - Chen0 : 1
Round 8Wu - Filinov0 : 1
Round 8Serdyukov - Kolesnik1 : 0
Round 8Piddubny - Sushkov0 : 1
Round 8Kadulin - Yakovleva1 : 0
Round 8Wu - Epifanov0.5 : 0.5
Round 8Sato - Haikonen0 : 1
Round 8Takashima - Pellikka1 : 0
Round 8Karlsson - Laube1 : 0
Round 8Lind - Rybka0 : 1
Round 8Lindberg - Neuman1 : 0
Round 8Ikonen - Ishitani0 : 1
Round 8Saarenpää - Iio0.5 : 0.5
Round 8Kolouchová - Andersson1 : 0
Round 9Saarenpää - Taimla0 : 1
Round 9Sushkov - Laube1 : 0
Round 9Ikonen - Oll0 : 1
Round 9Kolouchová - Serdyukov0 : 1
Round 9Purk - Haikonen1 : 0
Round 9Kadulin - Rybka0.5 : 0.5
Round 9Soosõrv - Pellikka1 : 0
Round 9Savrasova - Neuman1 : 0
Round 9Kolesnik - Ishitani1 : 0
Round 9Lind - Epifanov1 : 0
Round 9Iio - Piddubny1 : 0
Round 9Lindberg - Arevkov1 : 0
Round 9Yakovleva - Sato0 : 1
Round 9Salnikov - Carlsson1 : 0
Round 9Karlsson - Artemyev0 : 1

Black: Artemyev Sergey0     

White:

Sushkov Vladimir1     
Round 1, d11, -, 5a=10, RIF rule, Info: 3/92

Published by Ants Soosõrv.
Created: 2008-04-28 07:15:51