Games

Youth Championship of Arkhangelsk region
November 2020 Podyuga Russia

Refresh  |  Back  |  Statistics  

RoundBlackWhiteResult
Round MatushkinaStulova1 : 0
Round MatushkinaStulova1 : 0
Round MatushkinaNovikova0.5 : 0.5
Round MatushkinaShangina0.5 : 0.5
Round B1DyachkovMakhin1 : 0
Round B1BykovKuvaev0 : 1
Round B1StoyanovSemenov0.5 : 0.5
Round B1MetreveliShabanov1 : 0
Round B1NaumovKulin1 : 0
Round B1YusupmurzinGeletyuk1 : 0
Round B10YusupmurzinSemenov1 : 0
Round B10ShabanovGeletyuk1 : 0
Round B10DyachkovKulin1 : 0
Round B10KulinStoyanov0 : 1
Round B10MetreveliMakhin1 : 0
Round B10BykovNaumov1 : 0
Round B11ShabanovBykov1 : 0
Round B11DyachkovSemenov1 : 0
Round B11KuvaevNaumov0 : 1
Round B11GeletyukMetreveli0 : 1
Round B11YusupmurzinMakhin1 : 0
Round B11StoyanovKulin1 : 0
Round B2NaumovSemenov1 : 0
Round B2MakhinStoyanov0 : 1
Round B2KuvaevShabanov1 : 0
Round B2DyachkovGeletyuk1 : 0
Round B2BykovKulin0 : 1
Round B3KuvaevKulin1 : 0
Round B3YusupmurzinShabanov1 : 0
Round B3GeletyukStoyanov0 : 1
Round B3SemenovBykov1 : 0
Round B3MetreveliDyachkov0 : 1
Round B3MakhinNaumov1 : 0
Round B4KuvaevSemenov1 : 0
Round B4DyachkovYusupmurzin0 : 1
Round B4MakhinBykov0 : 1
Round B4ShabanovKulin1 : 0
Round B4NaumovGeletyuk1 : 0
Round B4StoyanovMetreveli1 : 0
Round B5KuvaevMakhin1 : 0
Round B5ShabanovDyachkov0 : 1
Round B5SemenovKulin0.5 : 0.5
Round B5StoyanovYusupmurzin0 : 1
Round B5GeletyukBykov0 : 1
Round B5MetreveliNaumov0 : 1
Round B6KuvaevGeletyuk0 : 1
Round B6StoyanovDyachkov1 : 0
Round B6KulinMakhin0 : 1
Round B6BykovMetreveli0 : 1
Round B6ShabanovSemenov0 : 1
Round B6YusupmurzinNaumov1 : 0
Round B7KuvaevMetreveli0 : 1
Round B7SemenovMakhin1 : 0
Round B7BykovYusupmurzin0 : 1
Round B7ShabanovStoyanov0 : 1
Round B7DyachkovNaumov0 : 1
Round B7GeletyukKulin1 : 0
Round B8SemenovGeletyuk1 : 0
Round B8KuvaevYusupmurzin1 : 0
Round B8ShabanovMakhin0 : 1
Round B8KulinMetreveli0 : 1
Round B8DyachkovBykov1 : 0
Round B8NaumovStoyanov1 : 0
Round B9MetreveliSemenov1 : 0
Round B9ShabanovNaumov1 : 0
Round B9StoyanovBykov0.5 : 0.5
Round B9YusupmurzinKulin1 : 0
Round B9KuvaevDyachkov1 : 0
Round B9MakhinGeletyuk1 : 0
Round C1StoyanovKozhemjakin1 : 0
Round C1SokolovPakholkov0 : 1
Round C1ProkopyevVereshagin1 : 0
Round C1FokichevLapin1 : 0
Round C1SidorovOrlov1 : 0
Round C10StartsevProkopyev0 : 1
Round C10FokichevOrlov1 : 0
Round C10StoyanovVereshagin1 : 0
Round C10LapinPakholkov0 : 1
Round C10KozhemjakinSokolov1 : 0
Round C11ProkopyevOrlov1 : 0
Round C11KozhemjakinPakholkov1 : 0
Round C11StoyanovLapin1 : 0
Round C11VereshaginFokichev0 : 1
Round C11SidorovStartsev1 : 0
Round C2LapinProkopyev0 : 1
Round C2KozhemjakinFokichev0 : 1
Round C2StoyanovSokolov1 : 0
Round C2OrlovStartsev0 : 1
Round C2SidorovVereshagin1 : 0
Round C3ProkopyevKozhemjakin1 : 0
Round C3StoyanovPakholkov1 : 0
Round C3SokolovFokichev0 : 1
Round C3StartsevVereshagin1 : 0
Round C3SidorovLapin1 : 0
Round C4PakholkovFokichev0 : 1
Round C4SokolovProkopyev0 : 1
Round C4VereshaginOrlov1 : 0
Round C4StartsevLapin1 : 0
Round C4SidorovKozhemjakin1 : 0
Round C5LapinOrlov0 : 1
Round C5FokichevStoyanov0 : 1
Round C5PakholkovProkopyev0 : 1
Round C5SidorovSokolov1 : 0
Round C5StartsevKozhemjakin1 : 0
Round C6SidorovPakholkov1 : 0
Round C6VereshaginLapin1 : 0
Round C6SokolovStartsev0 : 1
Round C6ProkopyevStoyanov0 : 1
Round C6OrlovKozhemjakin1 : 0
Round C7StartsevPakholkov1 : 0
Round C7ProkopyevFokichev1 : 0
Round C7SidorovStoyanov1 : 0
Round C7SokolovOrlov1 : 0
Round C7KozhemjakinVereshagin1 : 0
Round C8OrlovPakholkov1 : 0
Round C8StartsevStoyanov0 : 1
Round C8SokolovVereshagin1 : 0
Round C8KozhemjakinLapin1 : 0
Round C8SidorovFokichev0 : 1
Round C9StartsevFokichev0 : 1
Round C9PakholkovVereshagin0 : 1
Round C9SidorovProkopyev1 : 0
Round C9StoyanovOrlov1 : 0
Round C9LapinSokolov0 : 1
Round D1KazantsevStoyanov1 : 0
Round D1NikolaevNogovitsin1 : 0
Round D1PetrovichMikryukov0 : 1
Round D1PotapovOzerov1 : 0
Round D1ZolotarevZolotarev0 : 1
Round D1NoskovLobachev1 : 0
Round D1AfanasievGarmanov1 : 0
Round D2NogovitsinPetrovich0 : 1
Round D2NoskovPavlovskiy1 : 0
Round D2KazantsevAfanasiev1 : 0
Round D2MikryukovNikolaev1 : 0
Round D2GarmanovOzerov1 : 0
Round D2LobachevZolotarev0 : 1
Round D2PotapovZolotarev1 : 0
Round D3AfanasievPavlovskiy0 : 1
Round D3PotapovPetrovich0 : 1
Round D3NogovitsinLobachev0 : 1
Round D3NoskovKazantsev1 : 0
Round D3MikryukovZolotarev1 : 0
Round D3NikolaevStoyanov1 : 0
Round D3ZolotarevGarmanov1 : 0
Round D4KazantsevNikolaev1 : 0
Round D4PetrovichPavlovskiy0 : 1
Round D4StoyanovGarmanov1 : 0
Round D4NoskovMikryukov1 : 0
Round D4AfanasievPetrovich0 : 1
Round D4OzerovZolotarev1 : 0
Round D4PotapovZolotarev1 : 0
Round D4LobachevAfanasiev0 : 1
Round D5KazantsevZolotarev1 : 0
Round D5NogovitsinStoyanov1 : 0
Round D5PavlovskiyMikryukov0 : 1
Round D5NikolaevOzerov0 : 1
Round D5GarmanovLobachev0 : 1
Round D5NoskovPotapov1 : 0
Round D6KazantsevPavlovskiy1 : 0
Round D6NogovitsinZolotarev1 : 0
Round D6StoyanovZolotarev0 : 1
Round D6MikryukovPotapov1 : 0
Round D6LobachevNikolaev0 : 1
Round D6PetrovichNoskov0 : 1
Round D6OzerovAfanasiev1 : 0
Round D7AfanasievStoyanov1 : 0
Round D7PotapovNogovitsin0 : 1
Round D7ZolotarevPetrovich1 : 0
Round D7MikryukovKazantsev1 : 0
Round D7PavlovskiyNikolaev0 : 1
Round D7NoskovOzerov1 : 0
Round D7GarmanovZolotarev0 : 1
Round D8PavlovskiyZolotarev1 : 0
Round D8ZolotarevStoyanov1 : 0
Round D8PetrovichGarmanov0 : 1
Round D8NoskovNikolaev1 : 0
Round D8MikryukovOzerov1 : 0
Round D8NogovitsinKazantsev0 : 1
Round D8LobachevPotapov0 : 1
Round E11StulovaLashko1 : 0
Round E12StulovaLashko1 : 0
Round E21StulovaProkopets0 : 1
Round E22StulovaProkopets0 : 1
Round E31LashkoProkopets0.5 : 0.5
Round E32LashkoProkopets1 : 0
Round G1BuslakovaVostriakova1 : 0
Round G1PopovaFokicheva0 : 1
Round G1PorokhinaVolskaya1 : 0
Round G1YusupmurzinaMamontova1 : 0
Round G2FokichevaVolskaya0 : 1
Round G2YusupmurzinaPorokhina1 : 0
Round G2PopovaBuslakova0 : 1
Round G2MamontovaVostriakova0 : 1
Round G3YusupmurzinaFokicheva1 : 0
Round G3VostriakovaPopova1 : 0
Round G3PorokhinaMamontova1 : 0
Round G3VolskayaBuslakova1 : 0
Round G4VostriakovaVolskaya0 : 1
Round G4BuslakovaYusupmurzina0 : 1
Round G4FokichevaPorokhina0 : 1
Round G4PopovaMamontova1 : 0
Round G5FokichevaMamontova1 : 0
Round G5BuslakovaPorokhina1 : 0
Round G5VolskayaYusupmurzina0 : 1
Round G5VolskayaPopova0.5 : 0.5
Round G6PorokhinaVostriakova1 : 0
Round G6PopovaYusupmurzina0 : 1
Round G6BuslakovaFokicheva0 : 1
Round G7BuslakovaMamontova1 : 0
Round G7VostriakovaFokicheva0 : 1
Round G7YusupmurzinaVolskaya1 : 0
Round G7PorokhinaPopova1 : 0
Round H1MinkinaBuslakova1 : 0
Round H1MinkinaYudina0 : 1
Round H1ZvezdinaZhukova1 : 0
Round H1SimanovskaiaBova1 : 0
Round H1OzerovaNikitina0 : 1
Round H1BirichevskayaStulova0 : 1
Round H10BovaBirichevskaya0 : 1
Round H10OzerovaBuslakova0 : 1
Round H10PorokhinaStulova0 : 1
Round H10YudinaZvezdina1 : 0
Round H10SimanovskaiaZhukova1 : 0
Round H10MinkinaMinkina1 : 0
Round H11MinkinaBirichevskaya0 : 1
Round H11SimanovskaiaOzerova1 : 0
Round H11ZvezdinaNikitina1 : 0
Round H11StulovaZhukova1 : 0
Round H11PorokhinaYudina0 : 1
Round H11MinkinaBuslakova0 : 1
Round H12ZhukovaYudina0 : 1
Round H12PorokhinaNikitina1 : 0
Round H12OzerovaStulova0 : 1
Round H12BovaMinkina0 : 1
Round H12BirichevskayaBuslakova0 : 1
Round H12SimanovskaiaMinkina1 : 0
Round H13BovaBuslakova0 : 1
Round H13StulovaMinkina0 : 1
Round H13OzerovaYudina0 : 1
Round H13ZhukovaNikitina0 : 1
Round H13ZvezdinaPorokhina1 : 0
Round H13SimanovskaiaBirichevskaya1 : 0
Round H2ZvezdinaOzerova1 : 0
Round H2MinkinaNikitina0 : 1
Round H2SimanovskaiaMinkina1 : 0
Round H2PorokhinaZhukova0 : 1
Round H2BirichevskayaYudina0 : 1
Round H2StulovaBova1 : 0
Round H3MinkinaStulova0 : 1
Round H3YudinaBova1 : 0
Round H3SimanovskaiaBuslakova1 : 0
Round H3MinkinaZvezdina0 : 1
Round H3BirichevskayaNikitina0 : 1
Round H3OzerovaPorokhina1 : 0
Round H4BovaNikitina0.5 : 0.5
Round H4PorokhinaMinkina1 : 0
Round H4MinkinaYudina0 : 1
Round H4StulovaBuslakova1 : 0
Round H4ZvezdinaBirichevskaya1 : 0
Round H4ZhukovaOzerova0 : 1
Round H5YudinaBuslakova0 : 1
Round H5BovaZvezdina0 : 1
Round H5SimanovskaiaStulova0 : 1
Round H5MinkinaZhukova1 : 0
Round H5PorokhinaBirichevskaya1 : 0
Round H5NikitinaMinkina0 : 1
Round H6BuslakovaNikitina1 : 0
Round H6SimanovskaiaYudina0 : 1
Round H6OzerovaMinkina0 : 1
Round H6ZhukovaBirichevskaya1 : 0
Round H6PorokhinaBova0 : 1
Round H6ZvezdinaMinkina1 : 0
Round H7BirichevskayaOzerova0 : 1
Round H7MinkinaPorokhina1 : 0
Round H7BovaZhukova0 : 1
Round H7SimanovskaiaNikitina1 : 0
Round H7ZvezdinaBuslakova0 : 1
Round H7StulovaYudina0 : 1
Round H8MinkinaBirichevskaya1 : 0
Round H8PorokhinaBuslakova0 : 1
Round H8NikitinaStulova1 : 0
Round H8BovaOzerova0 : 1
Round H8SimanovskaiaZvezdina0 : 1
Round H8ZhukovaMinkina0 : 1
Round H9MinkinaBova1 : 0
Round H9MinkinaOzerova1 : 0
Round H9NikitinaYudina1 : 0
Round H9SimanovskaiaPorokhina1 : 0
Round H9ZhukovaBuslakova0 : 1
Round H9ZvezdinaStulova1 : 0
Round 1.1SemenovShabanov1 : 0
Round 1.2SemenovShabanov1 : 0

Black: Sokolov Andrei1     43 mins

White:

Vereshagin Dmitrii0     37 mins
Round C8, i11, -, 5a=-, Taraguchi-10 rule, Info: -----

Published by Irina Metreveli.
Created: 2020-12-09 12:29:59