Games

The 17th Youth Russian Championship
March 2008 Podyuga Russia

Refresh  |  Back  |  Statistics   |  Info  |  Photos

RoundBlack vs WhiteResult
Round 1Maximov - Lysakov0 : 1
Round 1Myasoyedov - Serdyukov1 : 0
Round 1Berezin - Romanov1 : 0
Round 1Merkulov - Savrasov0 : 1
Round 1Merkulov - Kryuchok0 : 1
Round 1Lebedeva - Savrasova0 : 1
Round 1Pestereva - Okatova1 : 0
Round 1Krayeva - Litvinova1 : 0
Round 1Rachitskaya - Belkina1 : 0
Round 2Berezin - Serdyukov1 : 0
Round 2Maximov - Romanov1 : 0
Round 2Myasoyedov - Lysakov0.5 : 0.5
Round 2Kryuchok - Kadulin0.5 : 0.5
Round 2Sumarokov - Savrasov1 : 0
Round 2Okatova - Lebedeva0 : 1
Round 2Prokopyeva - Pestereva0 : 1
Round 2Oborina - Kurdina1 : 0
Round 2Molotova - Okatova0 : 1
Round 3Serdyukov - Romanov1 : 0
Round 3Maximov - Myasoyedov0 : 1
Round 3Lysakov - Berezin0.5 : 0.5
Round 3Kadulin - Sumarokov1 : 0
Round 3Sobolev - Kryuchok0 : 1
Round 3Okatova - Savrasova0 : 1
Round 3Pestereva - Oborina1 : 0
Round 3Rachitskaya - Krayeva0.5 : 0.5
Round 3Kurdina - Okatova1 : 0
Round 4Myasoyedov - Berezin0 : 1
Round 4Maximov - Serdyukov0 : 1
Round 4Romanov - Lysakov0 : 1
Round 4Kadulin - Merkulov1 : 0
Round 4Merkulov - Savrasov1 : 0
Round 4Savrasova - Lebedeva1 : 0
Round 4Krayeva - Pestereva0 : 1
Round 4Kurdina - Rachitskaya0 : 1
Round 4Oborina - Belkina1 : 0
Round 5Lysakov - Serdyukov0 : 1
Round 5Berezin - Maximov1 : 0
Round 5Myasoyedov - Romanov1 : 0
Round 5Sumarokov - Kryuchok1 : 0
Round 5Kadulin - Merkulov1 : 0
Round 5Okatova - Lebedeva1 : 0
Round 5Pestereva - Rachitskaya1 : 0
Round 5Krayeva - Okatova1 : 0
Round 5Litvinova - Oborina0 : 1
Round 6Maximov - Lysakov0 : 1
Round 6Myasoyedov - Serdyukov0 : 1
Round 6Berezin - Romanov1 : 0
Round 6Sumarokov - Merkulov0 : 1
Round 6Kryuchok - Merkulov0.5 : 0.5
Round 6Okatova - Savrasova0 : 1
Round 6Pestereva - Molotova1 : 0
Round 6Krayeva - Oborina1 : 0
Round 6Rachitskaya - Litvinova0 : 1
Round 7Romanov - Maximov0 : 1
Round 7Serdyukov - Berezin1 : 0
Round 7Myasoyedov - Lysakov0 : 1
Round 7Sobolev - Kadulin0 : 1
Round 7Merkulov - Sumarokov0 : 1
Round 7Savrasova - Lebedeva1 : 0
Round 7Litvinova - Pestereva0 : 1
Round 7Krayeva - Kurdina1 : 0
Round 7Rachitskaya - Oborina1 : 0
Round 8Romanov - Serdyukov0 : 1
Round 8Berezin - Lysakov0.5 : 0.5
Round 8Myasoyedov - Maximov1 : 0
Round 8Kadulin - Savrasov1 : 0
Round 8Sumarokov - Gorokhov1 : 0
Round 8Okatova - Lebedeva1 : 0
Round 8Molotova - Krayeva0 : 1
Round 8Rachitskaya - Okatova0.5 : 0.5
Round 8Pestereva - Belous1 : 0
Round 9Serdyukov - Maximov1 : 0
Round 9Lysakov - Romanov1 : 0
Round 9Berezin - Myasoyedov1 : 0
Round 9Sumarokov - Gorokhov1 : 0
Round 9Kryuchok - Savrasov1 : 0
Round 9Okatova - Savrasova0.5 : 0.5
Round 9Kurdina - Pestereva0 : 1
Round 9Krayeva - Belous1 : 0
Round 9Oborina - Okatova1 : 0
Round 10Berezin - Maximov0 : 1
Round 10Myasoyedov - Romanov1 : 0
Round 10Serdyukov - Lysakov0.5 : 0.5

Black: Pestereva Maria1     5 mins

White:

Okatova Ksenjia0     10 mins
Round 1, d5, -, 5a=7, RIF rule, Info: Gr.E

Published by Irina Metreveli.
Created: 2008-05-11 14:29:07