Games

Youth Russian Championship
March 2021 Rybinsk Russia

Refresh  |  Back  |  Statistics   |  Info  |  Photos

RoundBlackWhiteResult
Round A1SveshnikovShabanov0 : 1
Round A2SemenovSveshnikov0.5 : 0.5
Round A3ShabanovSemenov1 : 0
Round A4SveshnikovShabanov1 : 0
Round A5SemenovSveshnikov0.5 : 0.5
Round A6SemenovShabanov1 : 0
Round B1ArzybovMakhin0 : 1
Round B1KulinKuvaev1 : 0
Round B1BurtsevYusupmurzin1 : 0
Round B1DyachkovSemenov1 : 0
Round B1GromovStoyanov1 : 0
Round B2ArzybovSemenov1 : 0
Round B2YusupmurzinMakhin1 : 0
Round B2StoyanovBurtsev0 : 1
Round B2GromovKuvaev1 : 0
Round B2DyachkovKulin1 : 0
Round B3YusupmurzinStoyanov0 : 1
Round B3MakhinSemenov1 : 0
Round B3KuvaevBurtsev1 : 0
Round B3KulinArzybov1 : 0
Round B3DyachkovGromov0 : 1
Round B4GromovArzybov1 : 0
Round B4KuvaevStoyanov0.5 : 0.5
Round B4YusupmurzinSemenov1 : 0
Round B4DyachkovBurtsev1 : 0
Round B4KulinMakhin1 : 0
Round B5BurtsevArzybov1 : 0
Round B5DyachkovStoyanov1 : 0
Round B5YusupmurzinKuvaev1 : 0
Round B5KulinSemenov1 : 0
Round B5GromovMakhin1 : 0
Round B6SemenovGromov0 : 1
Round B6ArzybovStoyanov0.5 : 0.5
Round B6KuvaevDyachkov0.5 : 0.5
Round B6MakhinBurtsev0 : 1
Round B6YusupmurzinKulin1 : 0
Round B7KuvaevArzybov0.5 : 0.5
Round B7StoyanovMakhin1 : 0
Round B7GromovKulin1 : 0
Round B7YusupmurzinDyachkov1 : 0
Round B7SemenovBurtsev0 : 1
Round B8SemenovStoyanov0 : 1
Round B8YusupmurzinGromov0 : 1
Round B8DyachkovArzybov1 : 0
Round B8KuvaevMakhin1 : 0
Round B8KulinBurtsev0 : 1
Round B9KuvaevSemenov1 : 0
Round B9DyachkovMakhin1 : 0
Round B9KulinStoyanov0 : 1
Round B9GromovBurtsev1 : 0
Round B9ArzybovYusupmurzin0.5 : 0.5
Round C1SidorovLeontiev1 : 0
Round C1KulaginValinkin0 : 1
Round C1VereshaginTikhomirov1 : 0
Round C1ProkopyevMarushev1 : 0
Round C1BarinovFilipenkov1 : 0
Round C1StartsevMikhalitsyn1 : 0
Round C1StrakuliaApanasenko1 : 0
Round C1BurtsevPushkin1 : 0
Round C1StoyanovNikitin1 : 0
Round C1FokichevDanilov1 : 0
Round C2FilipenkovLeontiev1 : 0
Round C2VereshaginFokichev0 : 1
Round C2ProkopyevValinkin0 : 1
Round C2ApanasenkoPushkin1 : 0
Round C2StartsevStoyanov0 : 1
Round C2TikhomirovDanilov0.5 : 0.5
Round C2MarushevKulagin1 : 0
Round C2MikhalitsynNikitin1 : 0
Round C2SidorovBarinov1 : 0
Round C2StrakuliaBurtsev0 : 1
Round C3MarushevVereshagin0 : 1
Round C3DanilovNikitin0.5 : 0.5
Round C3StoyanovFokichev0 : 1
Round C3LeontievTikhomirov1 : 0
Round C3KulaginPushkin0 : 1
Round C3ApanasenkoStartsev0 : 1
Round C3ProkopyevFilipenkov1 : 0
Round C3StrakuliaMikhalitsyn0 : 1
Round C3SidorovBurtsev0 : 1
Round C3BarinovValinkin0.5 : 0.5
Round C4SidorovVereshagin1 : 0
Round C4TikhomirovFilipenkov1 : 0
Round C4StoyanovValinkin0 : 1
Round C4PushkinLeontiev1 : 0
Round C4BarinovMikhalitsyn1 : 0
Round C4StrakuliaDanilov1 : 0
Round C4FokichevBurtsev0 : 1
Round C4KulaginNikitin0 : 1
Round C4MarushevApanasenko1 : 0
Round C4ProkopyevStartsev1 : 0
Round C5MarushevTikhomirov1 : 0
Round C5LeontievKulagin0 : 1
Round C5DanilovFilipenkov1 : 0
Round C5BarinovFokichev0 : 1
Round C5StartsevVereshagin1 : 0
Round C5PushkinMikhalitsyn0 : 1
Round C5BurtsevValinkin1 : 0
Round C5ApanasenkoNikitin0 : 1
Round C5StoyanovStrakulia1 : 0
Round C5StoyanovStrakulia1 : 0
Round C5ProkopyevSidorov0 : 1
Round C6TikhomirovPushkin0 : 1
Round C6StrakuliaBarinov0 : 1
Round C6VereshaginDanilov1 : 0
Round C6KulaginFilipenkov1 : 0
Round C6StoyanovMarushev1 : 0
Round C6LeontievApanasenko1 : 0
Round C6SidorovFokichev1 : 0
Round C6ValinkinMikhalitsyn0 : 1
Round C6StartsevBurtsev0 : 1
Round C6ProkopyevNikitin1 : 0
Round C7MarushevStartsev0 : 1
Round C7BurtsevProkopyev1 : 0
Round C7NikitinLeontiev0 : 1
Round C7FilipenkovApanasenko1 : 0
Round C7StrakuliaTikhomirov1 : 0
Round C7DanilovKulagin1 : 0
Round C7VereshaginValinkin0 : 1
Round C7PushkinBarinov1 : 0
Round C7FokichevMikhalitsyn1 : 0
Round C7SidorovStoyanov0.5 : 0.5
Round C8StartsevBarinov1 : 0
Round C8TikhomirovNikitin1 : 0
Round C8VereshaginStrakulia1 : 0
Round C8MikhalitsynProkopyev0 : 1
Round C8MarushevFilipenkov0 : 1
Round C8ValinkinSidorov0 : 1
Round C8PushkinFokichev0 : 1
Round C8ApanasenkoKulagin1 : 0
Round C8StoyanovBurtsev0 : 1
Round C8LeontievDanilov0 : 1
Round C9StoyanovPushkin1 : 0
Round C9TikhomirovApanasenko1 : 0
Round C9ProkopyevFokichev0 : 1
Round C9MikhalitsynBurtsev0 : 1
Round C9MarushevLeontiev0 : 1
Round C9StrakuliaKulagin1 : 0
Round C9NikitinFilipenkov0 : 1
Round C9VereshaginBarinov0 : 1
Round C9DanilovValinkin1 : 0
Round C9SidorovStartsev0.5 : 0.5
Round D1ZolotarevPavlovskiy0 : 1
Round D1NoskovPotapov1 : 0
Round D1OzerovMikryukov1 : 0
Round D1KazantsevPinsky1 : 0
Round D1BelozerovEliseev0 : 1
Round D1VislovichAfanasiev1 : 0
Round D10ZolotarevOzerov0 : 1
Round D10PinskyAfanasiev1 : 0
Round D10PotapovBelozerov1 : 0
Round D10KazantsevEliseev1 : 0
Round D10VislovichPavlovskiy1 : 0
Round D10MikryukovNoskov0 : 1
Round D11OzerovBelozerov1 : 0
Round D11PotapovMikryukov0 : 1
Round D11ZolotarevEliseev0 : 1
Round D11AfanasievNoskov0 : 1
Round D11VislovichPinsky0 : 1
Round D11PavlovskiyKazantsev1 : 0
Round D2EliseevMikryukov0 : 1
Round D2PinskyZolotarev1 : 0
Round D2PotapovAfanasiev1 : 0
Round D2BelozerovPavlovskiy0 : 1
Round D2NoskovOzerov1 : 0
Round D2VislovichKazantsev1 : 0
Round D3PinskyBelozerov1 : 0
Round D3PavlovskiyMikryukov0 : 1
Round D3VislovichZolotarev1 : 0
Round D3PotapovOzerov1 : 0
Round D3AfanasievKazantsev0 : 1
Round D3NoskovEliseev1 : 0
Round D4EliseevPotapov1 : 0
Round D4NoskovPavlovskiy1 : 0
Round D4VislovichBelozerov1 : 0
Round D4AfanasievOzerov0 : 1
Round D4ZolotarevKazantsev0 : 1
Round D4MikryukovPinsky0 : 1
Round D5ZolotarevAfanasiev0 : 1
Round D5VislovichMikryukov0 : 1
Round D5BelozerovKazantsev0 : 1
Round D5EliseevOzerov0 : 1
Round D5PavlovskiyPotapov0 : 1
Round D5NoskovPinsky0 : 1
Round D6PinskyPotapov1 : 0
Round D6ZolotarevBelozerov0 : 1
Round D6KazantsevMikryukov0 : 1
Round D6AfanasievEliseev0 : 1
Round D6PavlovskiyOzerov0 : 1
Round D6VislovichNoskov0 : 1
Round D7VislovichPotapov1 : 0
Round D7PinskyOzerov1 : 0
Round D7BelozerovAfanasiev1 : 0
Round D7NoskovKazantsev0 : 1
Round D7PavlovskiyEliseev1 : 0
Round D7ZolotarevMikryukov0 : 1
Round D8ZolotarevNoskov0 : 1
Round D8PavlovskiyAfanasiev1 : 0
Round D8EliseevPinsky0 : 1
Round D8VislovichOzerov1 : 0
Round D8MikryukovBelozerov1 : 0
Round D8PotapovKazantsev0 : 1
Round D9OzerovKazantsev0 : 1
Round D9VislovichEliseev1 : 0
Round D9ZolotarevPotapov1 : 0
Round D9NoskovBelozerov1 : 0
Round D9AfanasievMikryukov0 : 1
Round D9PavlovskiyPinsky0 : 1
Round E1LashkoStulova1 : 0
Round E2ProkopetsStulova1 : 0
Round E3ProkopetsLashko0.5 : 0.5
Round E4LashkoStulova1 : 0
Round E5StulovaProkopets1 : 0
Round E6LashkoProkopets1 : 0
Round F1MatushkinaShangina1 : 0
Round F1SadovaTolstoguzova0 : 1
Round F10SadovaShangina1 : 0
Round F10TolstoguzovaLinich1 : 0
Round F2TolstoguzovaMatushkina1 : 0
Round F2SadovaLinich0.5 : 0.5
Round F3ShanginaTolstoguzova0 : 1
Round F3MatushkinaLinich1 : 0
Round F4MatushkinaSadova0.5 : 0.5
Round F4ShanginaLinich0 : 1
Round F5SadovaShangina1 : 0
Round F5TolstoguzovaLinich1 : 0
Round F6TolstoguzovaSadova0.5 : 0.5
Round F6ShanginaMatushkina0.5 : 0.5
Round F7MatushkinaTolstoguzova0 : 1
Round F7SadovaLinich0 : 1
Round F8ShanginaTolstoguzova0 : 1
Round F8MatushkinaLinich0.5 : 0.5
Round F9LinichShangina1 : 0
Round F9SadovaMatushkina0 : 1
Round G1PorokhinaVostriakova1 : 0
Round G1ChurikovaTolstoguzova0 : 1
Round G1PetrovaSonina1 : 0
Round G1YusupmurzinaPopova1 : 0
Round G1KaravaevaBuslakova0 : 1
Round G10PorokhinaYusupmurzina0 : 1
Round G10PetrovaTolstoguzova0 : 1
Round G10VostriakovaFokicheva0 : 1
Round G10KaravaevaPopova0.5 : 0.5
Round G10BuslakovaChurikova0 : 1
Round G11PetrovaVostriakova1 : 0
Round G11ChurikovaYusupmurzina0 : 1
Round G11PorokhinaTolstoguzova0 : 1
Round G11BuslakovaPopova0.5 : 0.5
Round G11FokichevaSonina0.5 : 0.5
Round G2PorokhinaSonina1 : 0
Round G2PopovaTolstoguzova0 : 1
Round G2KaravaevaYusupmurzina0 : 1
Round G2PetrovaFokicheva0 : 1
Round G2VostriakovaChurikova1 : 0
Round G3YusupmurzinaBuslakova1 : 0
Round G3PopovaVostriakova0 : 1
Round G3PorokhinaFokicheva1 : 0
Round G3TolstoguzovaKaravaeva1 : 0
Round G3SoninaChurikova0 : 1
Round G4PorokhinaPetrova1 : 0
Round G4BuslakovaTolstoguzova0 : 1
Round G4FokichevaChurikova0 : 1
Round G4KaravaevaVostriakova1 : 0
Round G4SoninaPopova0 : 1
Round G5PopovaFokicheva0 : 1
Round G5YusupmurzinaTolstoguzova1 : 0
Round G5SoninaKaravaeva1 : 0
Round G5ChurikovaPetrova0 : 1
Round G5BuslakovaVostriakova1 : 0
Round G6FokichevaKaravaeva1 : 0
Round G6PorokhinaChurikova1 : 0
Round G6YusupmurzinaVostriakova1 : 0
Round G6BuslakovaSonina0 : 1
Round G6PetrovaPopova1 : 0
Round G7BuslakovaPetrova0 : 1
Round G7KaravaevaPetrova0 : 1
Round G7YusupmurzinaSonina1 : 0
Round G7PorokhinaPopova1 : 0
Round G7BuslakovaFokicheva0 : 1
Round G7TolstoguzovaVostriakova1 : 0
Round G8KaravaevaPorokhina0 : 1
Round G8YusupmurzinaFokicheva1 : 0
Round G8TolstoguzovaSonina1 : 0
Round G8PopovaChurikova0 : 1
Round G9SoninaVostriakova1 : 0
Round G9PorokhinaBuslakova1 : 0
Round G9KaravaevaChurikova0 : 1
Round G9PetrovaYusupmurzina0 : 1
Round G9TolstoguzovaFokicheva0 : 1
Round H1SimanovskaiaZvezdina1 : 0
Round H1LitvakBuslakova0 : 1
Round H1KolchurinaMinkina1 : 0
Round H1MinkinaOzerova1 : 0
Round H1NikitinaYudina0 : 1
Round H1BelovaChernetsova1 : 0
Round H10KolchurinaSimanovskaia0 : 1
Round H10MinkinaBuslakova0 : 1
Round H10YudinaOzerova1 : 0
Round H10ChernetsovaNikitina0 : 1
Round H10ZvezdinaMinkina0 : 1
Round H10BelovaLitvak0 : 1
Round H11LitvakMinkina1 : 0
Round H11YudinaChernetsova1 : 0
Round H11SimanovskaiaMinkina1 : 0
Round H11KolchurinaNikitina0 : 1
Round H11ZvezdinaBuslakova0 : 1
Round H11OzerovaBelova0 : 1
Round H2NikitinaMinkina1 : 0
Round H2OzerovaBuslakova0 : 1
Round H2ChernetsovaMinkina0 : 1
Round H2ZvezdinaKolchurina1 : 0
Round H2BelovaYudina1 : 0
Round H2SimanovskaiaLitvak0 : 1
Round H3NikitinaBelova0 : 1
Round H3KolchurinaLitvak1 : 0
Round H3YudinaMinkina1 : 0
Round H3ChernetsovaBuslakova0 : 1
Round H3SimanovskaiaOzerova0 : 1
Round H3ZvezdinaMinkina1 : 0
Round H4BelovaMinkina1 : 0
Round H4MinkinaLitvak0 : 1
Round H4KolchurinaOzerova1 : 0
Round H4SimanovskaiaChernetsova1 : 0
Round H4ZvezdinaNikitina0 : 1
Round H4YudinaBuslakova0 : 1
Round H5MinkinaOzerova1 : 0
Round H5KolchurinaChernetsova0 : 1
Round H5LitvakZvezdina1 : 0
Round H5MinkinaNikitina0 : 1
Round H5BuslakovaBelova1 : 0
Round H5SimanovskaiaYudina0.5 : 0.5
Round H6MinkinaChernetsova0 : 1
Round H6ZvezdinaOzerova0 : 1
Round H6LitvakNikitina0 : 1
Round H6KolchurinaYudina0 : 1
Round H6SimanovskaiaBelova0 : 1
Round H6BuslakovaMinkina1 : 0
Round H7ChernetsovaZvezdina0 : 1
Round H7NikitinaBuslakova0 : 1
Round H7BelovaKolchurina0 : 1
Round H7LitvakOzerova1 : 0
Round H7MinkinaYudina0 : 1
Round H7SimanovskaiaMinkina0 : 1
Round H8MinkinaBelova0 : 1
Round H8OzerovaNikitina0 : 1
Round H8KolchurinaMinkina0 : 1
Round H8ZvezdinaYudina1 : 0
Round H8SimanovskaiaBuslakova0 : 1
Round H8ChernetsovaLitvak0 : 1
Round H9LitvakYudina1 : 0
Round H9ZvezdinaBelova0 : 1
Round H9OzerovaChernetsova0 : 1
Round H9SimanovskaiaNikitina1 : 0
Round H9BuslakovaKolchurina1 : 0
Round H9MinkinaMinkina1 : 0

Black: Kulagin Artem1     85 mins

White:

Filipenkov Mikhail0     89 mins
Round C6, d9, -, 5a=-, Taraguchi rule, Info: ++---

Published by Irina Metreveli.
Created: 2021-03-28 13:00:44