Games

The 26th St. Petersburg Championship
May 2008 Saint Petersburg Russia

Refresh  |  Back  |  Statistics   |  Info  

RoundBlackWhiteResult
Round 1VodolazskyKuleshova1 : 0
Round 1SalnikovaKurilova1 : 0
Round 1BalabhaiArefyev1 : 0
Round 1KuleshovEgorov0 : 1
Round 1SalnikovArevkov0.5 : 0.5
Round 1ZubashchenkoBuszkowski1 : 0
Round 2SalnikovKuleshov1 : 0
Round 2SalnikovaBalabhai0 : 1
Round 2ArefyevEgorov0 : 1
Round 2ZubashchenkoKurilova1 : 0
Round 2ArevkovVodolazsky1 : 0
Round 2BuszkowskiFilinov1 : 0
Round 3KuleshovVodolazsky0 : 1
Round 3SalnikovArefyev1 : 0
Round 3KurilovaFilinov0 : 1
Round 3EgorovSalnikova0 : 1
Round 3ArevkovKuleshova1 : 0
Round 3BalabhaiZubashchenko0 : 1
Round 4BalabhaiFilinov1 : 0
Round 4EgorovZubashchenko0.5 : 0.5
Round 4ArefyevVodolazsky0 : 1
Round 4BuszkowskiKurilova1 : 0
Round 4KuleshovKuleshova1 : 0
Round 4SalnikovaSalnikov1 : 0
Round 5KuleshovArevkov0 : 1
Round 5SalnikovZubashchenko1 : 0
Round 5EgorovFilinov0 : 1
Round 5BuszkowskiBalabhai0 : 1
Round 5KuleshovaArefyev0 : 1
Round 5SalnikovaVodolazsky0.5 : 0.5
Round 6SalnikovaKuleshova1 : 0
Round 6ArevkovArefyev0 : 1
Round 6BalabhaiKurilova0 : 1
Round 6ZubashchenkoVodolazsky1 : 0
Round 6FilinovSalnikov0 : 1
Round 6EgorovBuszkowski1 : 0
Round 7KuleshovArefyev0 : 1
Round 7SalnikovaArevkov0 : 1
Round 7VodolazskyFilinov0 : 1
Round 7BuszkowskiSalnikov0 : 1
Round 7KuleshovaZubashchenko0 : 1
Round 8SalnikovKurilova1 : 0
Round 8ArevkovZubashchenko0 : 1
Round 8VodolazskyBuszkowski1 : 0
Round 8FilinovKuleshova1 : 0
Round 8EgorovBalabhai0 : 1
Round 8KuleshovSalnikova0 : 1
Round 9SalnikovaArefyev1 : 0
Round 9ZubashchenkoKuleshov1 : 0
Round 9ArevkovFilinov1 : 0
Round 9SalnikovBalabhai1 : 0
Round 9KurilovaVodolazsky0 : 1
Round 9KuleshovaBuszkowski0 : 1
Round 10KuleshovFilinov0 : 1
Round 10ArevkovBuszkowski1 : 0
Round 10EgorovSalnikov0 : 1
Round 10BalabhaiVodolazsky0 : 1
Round 10KuleshovaKurilova0 : 1
Round 10ZubashchenkoArefyev1 : 0
Round 11KuleshovaBalabhai0 : 1
Round 11EgorovVodolazsky1 : 0
Round 11ZubashchenkoSalnikova1 : 0
Round 11FilinovArefyev1 : 0
Round 11KuleshovBuszkowski1 : 0
Round 11EgorovVodolazsky1 : 0
Round 12BuszkowskiArefyev1 : 0
Round 12VodolazskySalnikov0 : 1
Round 12ArevkovBalabhai0 : 1
Round 12FilinovSalnikova0 : 1
Round 12KuleshovKurilova1 : 0
Round 13ArefyevKurilova1 : 0
Round 13FilinovZubashchenko1 : 0
Round 13KuleshovaSalnikov0 : 1
Round 13BalabhaiKuleshov1 : 0
Round 13SalnikovaBuszkowski1 : 0
Round 13ArevkovEgorov0.5 : 0.5

Black: Zubashchenko Ivan1     66 mins

White:

Buszkowski Ludwik0     47 mins
Round 1, d5, R, 5a=8, RIF rule

Published by Viktor Balabhai.
Created: 2008-05-17 15:03:09