Games

Totally 101 games. Currently viewed 1-20. <<< | >>>
New search

1Filippov Sergey - Smirnov Sergey
2Filippov Sergey - Sobolev Mikhail
3Filippov Sergey - Reims Aldis
4Bobkov Evgeniy - Filippov Sergey
5Gluhovsky Leonid - Filippov Sergey
6Filippov Sergey - Kozhin Mikhail
7Filippov Sergey - Terteryan Alexander
8Poghosyan Albert - Filippov Sergey
9Sinyov Igor - Filippov Sergey
10Mikhailov Nikolay - Filippov Sergey
11Filippov Sergey - Sokolsky Andrey
12Filippov Sergey - Kulikov Kirill
13Maslyaev Sergey - Filippov Sergey
14Filippov Sergey - Gaujens Artis
15Filippov Sergey - Sokolov Alexander
16Gluhovsky Leonid - Filippov Sergey
17Filinov Vladimir - Filippov Sergey
18Doroshkevich Igor - Filippov Sergey
19Filippov Sergey - Milevsky Alexandr
20Filippov Sergey - Talsky Vladimir