Games

Totally 88 games. Currently viewed 1-20. <<< | >>>
New search

1Moiseyev Kirill - Filippov Sergey
2Filippov Sergey - Nosovsky Alexandr
3Filippov Sergey - Kozhin Mikhail
4Melman Mark - Filippov Sergey
5Filippov Sergey - Milevsky Alexandr
6Filippov Sergey - Milevsky Alexandr
7Bogatyryov Andrey - Filippov Sergey
8Filippov Sergey - Bashirov Rustam
9Sinyov Igor - Filippov Sergey
10Filippov Sergey - Terteryan Alexander
11Filippov Sergey - Stepanyan Armen
12Pavinich Andrey - Filippov Sergey
13Terteryan Alexander - Filippov Sergey
14Poghosyan Albert - Filippov Sergey
15Semyonov Vladimir - Filippov Sergey
16Ibatullin Robert - Filippov Sergey
17Ilyin Dmitry - Filippov Sergey
18Varakin Pavel - Filippov Sergey
19Filippov Sergey - Suslov Alexandr
20Filippov Sergey - Ilyin Dmitry