Games

Totally 40 games. Currently viewed 1-20. <<< | >>>
New search

1Moiseyev Kirill - Filippov Sergey
2Melman Mark - Filippov Sergey
3Bogatyryov Andrey - Filippov Sergey
4Sinyov Igor - Filippov Sergey
5Pavinich Andrey - Filippov Sergey
6Terteryan Alexander - Filippov Sergey
7Poghosyan Albert - Filippov Sergey
8Semyonov Vladimir - Filippov Sergey
9Ibatullin Robert - Filippov Sergey
10Ilyin Dmitry - Filippov Sergey
11Varakin Pavel - Filippov Sergey
12Soos├Árv Ants - Filippov Sergey
13Mikhailov Alexandr - Filippov Sergey
14Kozhin Mikhail - Filippov Sergey
15Kabanov Dmitri - Filippov Sergey
16Litvinenko Alexandr - Filippov Sergey
17Sakhapov Albert - Filippov Sergey
18Kabanov Dmitri - Filippov Sergey
19Sotnikov Mikhail - Filippov Sergey
20Salnikov Pavel - Filippov Sergey