Games

Totally 110 games. Currently viewed 1-20. <<< | >>>
New search

1Klimashin Alexandr - Sushkov Vladimir
2Volkov Sergey - Sushkov Vladimir
3Ilyin Dmitry - Sushkov Vladimir
4Sushkov Vladimir - Salnikova Nonna
5Fedorkin Oleg - Sushkov Vladimir
6Taiblin Yuriy - Sushkov Vladimir
7Sushkov Vladimir - Filinov Vladimir
8Alexandrov Victor - Sushkov Vladimir
9Sushkov Vladimir - Krasnonosov Dmitry
10Sushkov Vladimir - Krasnonosov Dmitry
11Melnikov Sergey - Sushkov Vladimir
12Sushkov Vladimir - Tuvikene Margus
13Sushkov Vladimir - Martynov Andrey
14Poghosyan Albert - Sushkov Vladimir
15Makarov Pavel - Sushkov Vladimir
16Hayakawa Yoshimi - Sushkov Vladimir
17Maltsev Oleg - Sushkov Vladimir
18Ivanov Alexey - Sushkov Vladimir
19Sushkov Vladimir - Meritee Ando
20Sushkov Vladimir - Karlsson Stefan