Games

Totally 37 games. Currently viewed 1-20. <<< | >>>
New search

1Hasegawa Kazuto - Kito Shinichi
2Kito Shinichi - Sakamoto Ryuto
3Adachi Tomoya - Kito Shinichi
4Kito Shinichi - Masuda Yuuto
5Kito Shinichi - Makino Mitsunori
6Kito Shinichi - Nakajima Osamu
7Kito Shinichi - Adachi Tomoya
8Makino Mitsunori - Kito Shinichi
9Nakajima Osamu - Kito Shinichi
10Adachi Tomoya - Kito Shinichi
11Sakamoto Hirouji - Kito Shinichi
12Kito Shinichi - Kawamura Norihiko
13Kito Shinichi - Matsui Tsunehiro
14Kito Shinichi - Kashihara Akihiko
15Kito Shinichi - Sakamoto Hirouji
16Hayashi Shoichi - Kito Shinichi
17Kito Shinichi - Makino Mitsunori
18Kito Shinichi - Takatsuki Kohei
19Fujita Maiko - Kito Shinichi
20Kito Shinichi - Makino Mitsunori