Games

Totally 53 games. Currently viewed 1-20. <<< | >>>
New search

1Kurkuchekov Leonid - Antonov Andrey
2Zanchenko Sergey - Kurkuchekov Leonid
3Kurkuchekov Leonid - Peskov Stepan
4Degtyar Felix - Kurkuchekov Leonid
5Bogatyryov Andrey - Kurkuchekov Leonid
6Kurkuchekov Leonid - Poghosyan Albert
7Mikhailov Alexandr - Kurkuchekov Leonid
8Kurkuchekov Leonid - Alexandrov Gennady
9Soosõrv Ants - Kurkuchekov Leonid
10Yaroslavtsev Yaroslav - Kurkuchekov Leonid
11Kurkuchekov Leonid - Holgersson Goran
12Kurkuchekov Leonid - Gardstrom Petter
13Kurkuchekov Leonid - Sirategyan Karen
14Kurkuchekov Leonid - Maslyaev Sergey
15Zabrodin Alexander - Kurkuchekov Leonid
16Andersons Andris - Kurkuchekov Leonid
17Poghosyan Albert - Kurkuchekov Leonid
18Antonov Andrey - Kurkuchekov Leonid
19Kabanov Dmitri - Kurkuchekov Leonid
20Yaroslavtsev Yaroslav - Kurkuchekov Leonid