Games

Totally 22 games. Currently viewed 1-20. <<< | >>>
New search

1Zanchenko Sergey - Kurkuchekov Leonid
2Kurkuchekov Leonid - Peskov Stepan
3Mikhailov Alexandr - Kurkuchekov Leonid
4Soosõrv Ants - Kurkuchekov Leonid
5Kurkuchekov Leonid - Sirategyan Karen
6Zabrodin Alexander - Kurkuchekov Leonid
7Andersons Andris - Kurkuchekov Leonid
8Kurkuchekov Leonid - Mirkin Sergey
9Segal Alexander - Kurkuchekov Leonid
10Eibatov Nizami - Kurkuchekov Leonid
11Moiseyev Kirill - Kurkuchekov Leonid
12Smirnov Sergey - Kurkuchekov Leonid
13Kurkuchekov Leonid - Karlsson Stefan
14Filippov Sergey - Kurkuchekov Leonid
15Kurkuchekov Leonid - Kabanov Dmitri
16Kurkuchekov Leonid - Fedorkin Oleg
17Salnikov Pavel - Kurkuchekov Leonid
18Smirnov Sergey - Kurkuchekov Leonid
19Ermakov Oleg - Kurkuchekov Leonid
20Kurkuchekov Leonid - Taiblin Yuriy