Games

Totally 48 games. Currently viewed 1-20. <<< | >>>
New search

1Chizhkina Yelena - Skuridina Olga
2Zhukova Eketerina - Chizhkina Yelena
3Melnikova Alyona - Chizhkina Yelena
4Kazarin Mikhail - Chizhkina Yelena
5Chizhkina Yelena - Salnikova Nonna
6Chizhkina Yelena - Shatunov Alexander
7Provorov Yury - Chizhkina Yelena
8Chizhkina Yelena - Kocheshkova Olga
9Chizhkina Yelena - Petrovsky Dmitri
10Chizhkina Yelena - Shevelyov Sergey
11Chizhkina Yelena - Karasyov Maxim
12Kareyeva Yevgenia - Chizhkina Yelena
13Leshukova Anastasia - Chizhkina Yelena
14Volkov Sergey - Chizhkina Yelena
15Chizhkina Yelena - Karasyov Maxim
16Nikonova Natalya - Chizhkina Yelena
17Bushkovsky Lyudvik - Chizhkina Yelena
18Chizhkina Yelena - Salnikova Nonna
19Kazarin Mikhail - Chizhkina Yelena
20Ryabov Alexandr - Chizhkina Yelena