Games

Totally 51 games. Currently viewed 1-20. <<< | >>>
New search

1Chizhkina Yelena - Skuridina Olga
2Zhukova Eketerina - Chizhkina Yelena
3Melnikova Alyona - Chizhkina Yelena
4Kazarin Mikhail - Chizhkina Yelena
5Chizhkina Yelena - Salnikova Nonna
6Chizhkina Yelena - Shatunov Alexander
7Provorov Yury - Chizhkina Yelena
8Chizhkina Yelena - Kocheshkova Olga
9Chizhkina Yelena - Petrovsky Dmitri
10Chizhkina Yelena - Shevelyov Sergey
11Osepjants Alexandr - Chizhkina Yelena
12Shalnov Sergey - Chizhkina Yelena
13Chizhkina Yelena - Karasyov Maxim
14Kareyeva Yevgenia - Chizhkina Yelena
15Leshukova Anastasia - Chizhkina Yelena
16Volkov Sergey - Chizhkina Yelena
17Chizhkina Yelena - Karasyov Maxim
18Nikonova Natalya - Chizhkina Yelena
19Buszkowski Ludwik - Chizhkina Yelena
20Chizhkina Yelena - Salnikova Nonna