Games

Totally 21 games. Currently viewed 1-20. <<< | >>>
New search

1Tarannikov Yuriy - Arkbo Frank
2Tarannikov Yuriy - Chernov Sergey
3Tarannikov Yuriy - Savchenko Igor
4Tarannikov Yuriy - Chen Wei
5Tarannikov Yuriy - Oll Aivo
6Tarannikov Yuriy - Skuridin Alexey
7Tarannikov Yuriy - Karlsson Stefan
8Tarannikov Yuriy - Oll Aivo
9Tarannikov Yuriy - Andersson Tord
10Tarannikov Yuriy - Purk Andry
11Tarannikov Yuriy - Savrasova Yulia
12Tarannikov Yuriy - Mikhailov Alexandr
13Tarannikov Yuriy - Mikhailov Alexandr
14Tarannikov Yuriy - Nikonov Konstantin
15Tarannikov Yuriy - Fedorkin Oleg
16Tarannikov Yuriy - Makarov Pavel
17Tarannikov Yuriy - Salnikov Pavel
18Tarannikov Yuriy - Magdeev Igor
19Tarannikov Yuriy - Berezin Roman
20Tarannikov Yuriy - Sirategyan Karen