Games

Totally 264 games. Currently viewed 1-20. <<< | >>>
New search

1Buszkowski Ludwik - Kalnitsky Oleg
2Filinov Vladimir - Kalnitsky Oleg
3Kalnitsky Oleg - Balabhai Viktor
4Kalnitsky Oleg - Kachaev Denis
5Kalnitsky Oleg - Lisyutin Alexandr
6Kuleshova Tatyana - Kalnitsky Oleg
7Buszkowski Ludwik - Kalnitsky Oleg
8Kuleshov Mikhail - Kalnitsky Oleg
9Kachaev Denis - Kalnitsky Oleg
10Kachaeva Ilona - Kalnitsky Oleg
11Alexandrov Victor - Kalnitsky Oleg
12Kalnitsky Oleg - Lisyutin Alexandr
13Kurilova Svetlana - Kalnitsky Oleg
14Zelentsov Alexander - Kalnitsky Oleg
15Kalnitsky Oleg - Buszkowski Ludwik
16Kalnitsky Oleg - Salnikov Pavel
17Kalnitsky Oleg - Lisyutin Alexandr
18Kalnitsky Oleg - Vodolazsky Konstantin
19Kalnitsky Oleg - Rumyantseva Ekaterina
20Kalnitsky Oleg - Kachaev Denis