Game no. 16The 3rd USSR Gomoku Correspondence Championship
Tyumen Russia, December 1988

Black: Ivanov Alexey1     

White:

Chernov Sergey0     
, Gomoku - pro rule    Comments (0)

Published by Yuriy Tarannikov 2012-07-23 19:52:50