Game no. 9Nizhny Novgorod Open
Nizhny Novgorod Russia, March 2000

Black: Kocheshkova Olga0     

White:

Kareyeva Yevgenia1     
Round 4, d11, -, RIF rule    Comments (0)

Published by Alexey Skuridin, using Renlib software.
Created: 2014-12-09 18:47:20