Game no. 8Nizhny Novgorod Open
Nizhny Novgorod Russia, March 2000

Black: Shevelyov Sergey1     

White:

Kocheshkova Olga0     
Round 2, d11, R, RIF rule    Comments (0)

Published by Alexey Skuridin, using Renlib software.
Created: 2014-12-09 19:05:05