Game no. 12Nizhny Novgorod Open
Nizhny Novgorod Russia, March 2002

Black: Chizhkina Yelena1     

White:

Shustov Sergey0     
Round 3, d8, R, RIF rule    Comments (0)

Published by Alexey Skuridin, using Renlib software.
Created: 2015-02-09 14:26:26