Game no. 2Nizhny Novgorod - Open
Nizhny Novgorod Russia, March 1999

Black: Kozhin Mikhail1     

White:

Kocheshkova Olga0     
Round 1, d11, R, RIF rule    Comments (0)

Published by Alexey Skuridin, using Renlib software.
Created: 2015-07-12 17:34:39